Saturday, August 31, 2013

Jadilah orang Islam yang baik ... (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, menyambung perbincangan kita tentang tajuk ini, khususnya, yang terkait dengan ilmu dalam Islam, kita lihat pula betapa besarnya ganjaran pahala mengajarkan ilmu, tetapi tak ramai umat Islam yang mengambil peluang keemasan tersebut.

Manfaat menyampaikan ilmu

Saudara, kita lihat hadith berikut yang memberitahu kita bahawa seseorang yang mengajarkan ilmu yang haq - ilmu al-Quran dan as-Sunnah - diberi ganjaran pahala yang begitu banyak oleh Allah (a.w). Anihnya, begitu ramai orang yang berilmu di dalam jabatan-jabatan yang mentadbir-uruskan agama, mengabaikannya. Sebaliknya, ramai pule mereka yang menumpukan perhatian kepada perkara yang mendatangkan dosa bagi diri mereka sendiri, seumpama menghebah-hebahkan keaiban orang Islam pada khalayak ramai, seperti apa yang berlaku di kalangan anggota pencegah maksiat sekarang. Islam tidak menyuruh orang yang berilmu dalam Islam mencari keaiban saudara Islam yang lain. Yang disuruh mengajarkan syariat dan tuntutan Islam kepada seramai mungkin omanusia - yang tidak Islam disedarkan bahawa keselamatan dankesejahteraan akhirat mereka mewajibkan mereka menjadi orang Islam. Umat Isam disedrkan bahawa syurga itu tidak akan didapati semata-mata kerana meafazkan dua kalimah syahadah. Syurga adalah untuk mereka yang beramal. Dan, neraka itu untuk orang yang melanggar ketetapan Allah (a.w) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w). Umat Islam wajib diberitahu bahawa jalan ke syurga - siratul mustaqim - itu mudah iaitu menepati ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, khususnya mengamalkan tuntutan Islam yang wajib. Untuk mendapat bonos ganjaran, mengamalkan apa-apa yang sunat. Neraka itu didapati oleh orang Islam kalau mereka membelakangkan al-Quran dan as-Sunnah. Aamalan dan ibadah tu - wajib ataupun sunat - hendaklah menepati preskripsi as-Sunnah. Jika tidak batal, tidak diterima Allah (a.w), dan sia-saia saja mengerjakan amalan dan ibadah, sebagai contoh.
Diriwayatkan hadith dari Sahil b Muaz b Anas, hadith dari bapanya bahawasanya Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Man ‘allama ‘ilman falahu ajru man ‘amila bihi la yanqusu min ajril- ‘amila.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa yang mengajarkan ilmu maka baginya pahala orang yang mengamalkan ilmu tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan ilmu.) [Hadith Ibnu Majah, Kitab Mukaddimah] (Hasan]
[Nota: Orang iman yang faham Islam – berdasarkan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah – pasti akan berlumba-lumba mencari peluang mengajarkan ilmu yang didapatinya secara sah (i.e. secara mangul, musnad dan muttasil) kerana menyebarkannya dan mengajarkan orang lain supaya faham Islam dan tuntutannya, mendapat ganjaran pahala yang amat hebat. Malangnya, hari ini begitu ramai orang yang dinobatkan sebagai ‘ulama’ (=orang yang berilmu) atau yang akui diri mereka beriilmu atau ‘alim, berdiam diri, tidak mengajarkan orang lain walaupun diberi peluang dan keudahan yang banyak. Lebih teruk lagi, orang yang sedemikian itu hanya bersedia menyampaikan ilmu yang mereka ada atas dasar imbuhan – lebih banyak bayarannyanya lebih rela mereka menyebarkannya – walhal mereka yang berilmu mengajarkannya atas dasar duniawi (= mendapat keuntungan dunia dalam bentu upah dan bayaran) – sebenarnya tergolong dalam golongan orang yang memperdagangkan agamanya dengan keuntungan yang sedikit. Merka diancam neraka. Kenapa? Kerana bukanlah tujuan Islam membekalkan ilmu kepada umatnya untuk mendapat keuntungan duniwai tetapi untuk keuntunagn akhirat. Inilah mesej hadith di atas itu. Lebih teru lagi ancamannya apabila orang yang berilmu – banyak atau sedikit – yang mengarang buku-buku agama untuk dijual sebagai pendapatan atau berceramah untuk dapatkan bayaran. Mereka yang berbuat sedemikian itu pula akan menyampaikan pelbagai tafsiran dan penjelasan dn menokok tambah pula atas dasar kebijaksanaan kepintaran akal fikiran mereka, kemudian ‘mengatakan’ apa yang dikatakannya sebenarnya aa dalam al-Quran atau as-Sunnah, lebih bahaya lagi. Mereka akan digolongkan sebagai orang yang berbohong dalam Islam. Bohong kerana menyatakan sesuatu yang tidak dikatakan (atau, terdapat) dalam al-Quran atau as-Sunnah! Ajaran sest, ajaran menyimpang, ajaran yang bercorak bid’ah adalah satu-satunya ajaran yang tidak berlandaskan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, malah membelakangkan as-Sunnah sehinggakan ramai ‘ulama’ yang berani membuat preskripsi amalan dan ibadah – dari segi bentuk-bentuk amalan dan ibadah, cara dan akedah beramal - tanpa di dasari oleh ketetapan as-Sunnah. Contoh: Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa setiap bid’ah adalah salah dan batil dan suatu kesestan dalam agama, namun ramau ‘ulama’ yang berni berhujjah bahawa wujud apa yang mereka kalisfikasikan sebagai ‘bid’ah hasanah’, wahal Rasulallah (s.a.w) dengan jelas memberi peringatan bahawa semua atau setiap bid’ah adalah batil dan kesesatan, tanpa terkecuali! Ramai pula ‘ulama’ yang menidakkan bahawa pakaian lelaki yang menutupi kedua buku lali mereka itu tidak salah asalkan tidak dengan niat menyobong diri atau berbangga-bangga dengan pakaiannya. Walhal, Rasulallah (s.a.w) menyebutkan bahawa ecara hakikinya melabuhkan pakaian bawah lelaki adalah suatu kesombongan atau dengan niat hakiki membanggakan diri. Kalaupun tak beriat seemikian, namun tetap ketetapan Islam adalah lelaki Islam tidak boleh melabuhkan pakaian bawahnya. Jika dilabuhkan, solatnya tidak diterima. Dan, secara otomatis dianggap sombong dan bongkak. Demikian juga halnya lelaki yang memakai sutera. Larangan Islam yang Nampak (seemingly) remeh tapi mempunyai implikasi yang besar, kerana akibatnya terlepas dari syurga, wal iya zubillah. Hanya ilmu dan kefahaman ilmu akan memberi petunjuk dan kewaspadaan kepada orang iman.]

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment