Saturday, August 31, 2013

Jadilah orang Islam yang baik ... (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, dalam beberapa post yang lalu kita telah sebutkan bagaimana hendak menjadi seorang Islam yang baik dengan berfokuskan kepada dimensi ilmu. Hari ni kita lihat suatu perspektif yang lain.
 Saudara, dalam Islam sahnya Islam kita kalau kita menepati preskripsi Allah (a.w) - berdasarkan al-Quran dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah - iaitu amalan dan ibadah kita itu kesemuanya, tanpa pengecuaian, adalah didasarkan kepada ketetapan al-Quran dan as-Sunnah dan kita Islam dalam bentuk realiti atau praktikalnya berjema'ah. Kalau tidak segala amalan dan ibadah kita takda gunanya. Sahnya amalan kita kalau kita dasari apa yang kita amalkan itu dengan ilmu. Jadi tanpa ilmu, segala amalan kita tidak diterima Allah (a.w). Kita telahpun lihat firman Allah (a.w) dahulu dalam post yang lalu, iaitu: 'Wa-la taqfu ma laisa bihi ilmun' (Yang bermaksud: janganlah kamu kerjakan (i.e. buat, amal, ibadahkan dan lakukan lain-lain) tanpa kamu terlebih dahulu tahu ilmu mengenainya.) - Ayat 57, Surah al-Isra'. Dan, Rasulallah (s.a.w) memberitahu umatnya: 'Al-ilmu qabla 'amal.' (Yang bermaksud: Berilmulah dahulu sebelum mengerjakan sebarang amalan atau ibadah.) Kerana, kita diberitahu bahawa amalan dan ibadah tanpa didasari dengan ilmu al-Quran dan as-Sunnah tidak diterima. Sebaliknya, kita juga telah tahu dalam post yang lalu, bahawa apa-apa amalan dan ibadah yang didasari oleh ilmu tersebut, kalaupun cacat atau salah tetap diberi oleh Allah (a.w) satu pahala kerana mengamalkannya atas dasar ilmu. Sebaiknya, kalau kita amalkan atau kerajakan suatu ibadah dalam kejahilan - yakni tanpa kita sendiri belajar ilmu mengenai amalan atau badah tersebut - kalaupun betu tetap dikira salah, tidak diterima, dan kalau salah tetap salah. Jelaslah, ilmu mengesahkan apakan kita dapat pahala atau tidak dalam mengerjakan amalan.

Yang memanfaatkan seseorang setelah matinya

Saudara, dalam hadith ini, kita diberitahu satu perspektif lain dalam perkara ilmu. Kita diberitahu dalam hadith apakah pelaburan akhirat yag boleh kita jadikan amalan kita demi mencari kesejahteraan akhirat, seolah-olah kita menabung untuk mendapat dividen akhirat yang memberatkan timbangan (mizan) apahal kita. Disebutkan tiga dimensi, iaitu sedekah dan infaq fi sabilillah, ilmu yang kita kembangkan, dan anak-anak yang soleh/solehah yang kita berjaya didik dalam Islam menepati al-Quran dan as-Sunnah.
Diriwayatkan hadith dari Abi Hurairah bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Iza matal-insanun-qata’a ‘anhu ‘amaluhu illa min thalathati asy-ya-an min sodaqatin jariatin au ilmin yuntafa’u bihi au waladin solihi yad’u lahu.’ (Yang bermaksud: Ketika mati seorang manusia (yang Islam) maka putuslah ‘amalnya kecuali dari 3 hal, iaitu (pertama) sedekah jariahnya, dan (kedua) ilmu yang diambil manfaat (oleh orang lain) (yakni, yang dikembangkannya atau disebarluaskan olehnya) dan (ketiga) anak yang soleh yang mendoakan padanya.) [Hadith Muslim, Kitab Zuhud]
[Nota: Rasulallah (s.a.w) memberitahu umat manusia yang Islam dan beriman bahawa manusia itu membuat persediaan atau menyediakan bekalan untuk kebajikan akhirat mereka ketika masih bernyawa. Setelah datang ajalnya, dan mati mereka, tidak ada lagi peluang untuk menambah bekalan untuk akhirat. Maka dengan itu apabila mati seseorang yang Islam it, hanya tiga perkara yang boleh menfaatkan akhiratnya, walaupun dia tiada lagi di dunia, iaitu: pertama, sedekah jariah yang dikeluarkannya atau dibelanjakannya semasa hidupnya, demi agama Islam dan umat Islam, i.e. urusan fi sabilillah, yang kekal mengalirkan pahala sebagai dividen akhiratnya yang tidak putus, walauypun dia tiada lagi di dunia; kedua, ilmu mengenai Islam (yakni, ilmu al-Quran dan imu as-Sunnah) yang dimanfaatkan olehnya semasa hidupnya kepada orang lain, yang akan terus mengalirkan dividen akhirat selagi ada orang yang diilmukannya; dan ketiga, anak-anaknya yang soleh (perempuan solehah) yang mendoakan kesejahteraan bagi kedua ibubapanya ketika mereka hidup walaupun kedua bu bapanya sudah meninggal. Namun, doa anak-anak yang diterima Allah (a.w) hendaklah terlebih dahulu anak-anak tersebut merupakan orang Islam yang berpandukan al-Quran dan as-Sunnah dan mereka berjema’ah. Kalau anak-anak mereka tidak memenuhi syarat-syarat terebut, doa-doa mereka tidak ada gunanya. Kalau kedua ibu bapanya adalah Islam menepati preskripsi kemurniaan yang disebutkan – i.e. berpandukan al-Quran dan as-Sunnah dan dijema’ahkan dan tidak dicemari oleh sebarang perkara yang mebatalkan amalan dan ibadah mereka – maka doa tersebut diterima Allah (a.w) dan memanfaatkan anak-anaknya.] 
Saudara, infaq fi sabilillah itu tidak terhad kepada orang kaya dan berharta saja, kerana siapa saja boleh melabur untuk akhirat melalui infaq fi sabiillah itu. Segala sumbangan saudara untuk mengembangkan dan melestarikan jema'ah as-sunnah yang menepati al-Quran dan as-Sunnah adalah infaq fi sabilillah yang merupakan pelaburan akhirat, yang dividennya diperolehi di ahirat nanti. Membentuk anak-anak yang soleh dan solehah menepati al-Quran dan as-Sunnah adalah juga pelaburan akhirat bai kita, selagi mereka hidup. Infaq fi sabilillah yang melestarikan Islam selama-lamanya seperti sumbangan kepada masjid, surau, tempat-tempat pengajian akan kekal selagi infra dan fasiliti tersebut kekal digunakan.
 

Jazakallahu khairahNo comments:

Post a Comment