Monday, April 1, 2013

Ilmu dan Islam

Assalamualaikum,
Saudara, dalam kita menyemak diri kita apakah kita benar-benar Islam atau lahiriah saja Islam walhal, hakikat kita adalah kafir atau munafiq, kita wajib menymak asas ilmu dan bentuk serta cara dan kaedah kita mengerjakan amalan dan ibadah. Dalam perkara ini kita tidak terlepas dari meneliti tentang 'ilmu' yang menjadi asas panduan beragama dan panduan hidup yang membolehkan kita mengikuti syariat Islam yang benar. Hanya dengan syariat yang benar sahaja kita dapat berada di atas 'siratul mustaqim' - satu sahaja jalan mendapat keridhaan dan kerahamatan Allah (a.w). Kerahmatan dan keridhaan Allah (a.w) akan menetapkan kita sentiasa -setiap saat dan ketika - kekal berada di atas 'siratul mustaqim' itu, dan apabila mati kita pasti kita mendapat syurga. Sebaliknya, kalau kita berada dilandasan yang salah, kita pasti menyimpang dari jalan yang lurus itu, dan kita pasti tidak akan mendapat syurga.
 
Utamanya Ilmu dalam Islam
 
Manusia itu diberikan peluang hidup di dunia semata-mata dengan satu tujuan yang disebutkan itu. Manusia tidak akan dapat memperhambakan diri mereka menepati ketetapan Allah (a.w) tersebut tanpa ilmu. Allah (a.w) berfirman: ‘ Wa-la taqfu ma laisa laka bihi ‘ilmun’ (Yang bermaksud: Dan janganlah kamu kerjakan (i.e. berbuat) sesuatu apa-apa (perkara agama/syariat agama) yang tiada kamu memiliki ilmu mengenainya] [Ayat 36, Surah al-Isra’]
Di dalam Islam ilmu itu amat utama. Firman Allah (a.w) menyebutkan bahawa seseorang yang Islam itu wajib dia berilmu dahulu sebelum dia mengerjakan sebarng amalan dan ibadah dalam mengabdikan dirinya kepada Allah (a.w). Hanya dengan ilmu manusia itu faham apakah maksud perintah Allah (a.w) pada Ayat 56, Surah az-Zariat itu:
Firman Allah (a.w): ‘Wa-ma khalaqtul jinna wal-insa illa liya’budini.’ (Yang bermaksud: ‘Aku (Allah (a.w)) tidak jadikan jin dan manusian kecuali dengan tujuan untuk mengabdikan diri kepadaKu). [Ayat 57, Surah az-Zariat]
‘Mengabidkan diri’ itu bermaksud mengerjakan amalan dan ibadah dan menetapi perintah Allah (a.w) sejajar dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah. Kita lakukan dengan betul-betul ikhlas, walaupun kita tiada pilihan atau kita sebenarnya ’dipaksa’ memperhambakan diri kita kepada Allah (a.w) yang memberi peluang kepada kita hidup. Tidak ada gunanya seseorang Islam itu mengerjakan amalan dan ibadah khusus tanpa terlebih dahulu menguasai ilmu mengenai setiap amalan dan ibadah yang dikerjakannya.
Ilmu itu menentukan apakah setiap amalan itu menepati ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran dan sejajar dengan perintah Allah (a.w) kepada Rasulallah (s.a.w), menepati bentuk, cara dan kaedah mengamalkan atau mengibadahkannya berdasarkan as-Sunnah. Kerana, Rasulallah (s.a.w) mendapat ilmu mengenai Islam itu melalui wahyu Allah (a.w) mengerjakan segala aspek dan dimensi pengibadatan dan pengamalan melalui tunjuk ajar malaikat Jibril (a.s) yang tugasnya membawa wahyu dan mengajarkan para rasul dan nabi bagaimana mengabdikan diri menepati preskripsi Allah (a.w). Hanya dengan ilmu seseorang itu tahu dan faham tuntutan Islam. Ilmu mengesahkan segala bentuk, cara dan kaedah beramal, sebagaimana yang diajarkan atau ditunjukkan atau didemokan oleh Rasulallah (s.a.w). Maka dengan itu, Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Al-ilmu qabla amal’ [Yang bermaksud: Berilmu dahulu sebelum beramal]. Manusia itu diperintah Allah (a.w) supaya ‘mengabidkan diri’ kepada Allah (a.w), tuhan yang berhak disembah. ‘Mengabidkan diri’ itu bermaksud manusia itu diwajibkan mengerjakan amalan dan ibadah dan menetapi perintah Allah (a.w) sejajar dengan ketetapan al-Quran dan menetapi suruhan Rasulallah (s.a.w) berdasarkan preskripsi as-Sunnah. Amalan dan ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, dikira batal dan batil dan tidak diterima Allah (a.w).
Dalam mengerjakan amalan dan ibadah itu pula manusia mengutamakan kemurniaan segala amalan dan ibadah. Kemurniaan itu bererti segala amalan dan ibadah yang diwajibkan atas manusia itu hendaklah tidak dicemari oleh sesuatu yang tiada diperintahkan sama ada dalam al-Quran ataupun as-Sunnah. Pencemaran itu belaku apabila bentuk amalan dan ibadah, cara dan kaedah mengamalkan atau mengibadahkan berubah dari ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran dan ketetapan Raslallah (s.a.w) dalam as-Sunnah. Segala amalan dan ibadah itu hendaklah dengan niat yang betul. Walaupun hakikatnya mengerjakan setiap amalan dan ibadah itu telah dipaksa oleh Allah (a.w), namun tetep dilandaskan kepada keikhlas dalam hati dan jiwa manusia itu. Keikhlasan itu timbul dari keinginan mencari keridhaan dan kerahmatan Allah (a.w). Hanya dengan keridhaan dan kerahmatan Allah (a.w) itu memblehkan seseorang hamba Allah (a.w) mendapat balasan atau ganjaran syurga dan terselamat dari neraka. Tidak mungkin seseorang itu boleh mendapat syurga semata-mata berdasarkan amalan dan ibadah mereka. Kerana, mustahil seseorang yang menghambakan diri kepada Allah (a.w) boleh menandingi mertabat pengabdian Rasulallah (s.a.w). Dan, mustahil bagi manusia itu boleh mengimbangi segala nikmat dan kurniaan Allah (a.w) kepadanya. Apakah nyawa kita itu senilai dengan apa yang kita amal dan ibadahkan? Tidak ada kesyukuran manusia itu boleh mengaimbangi nilai nyawa yang dikurniakan Allah (a.w). Apatah lagi kalu ditambah pula dengan nikmat-nikmat yang lain sperti diberikan otak yang waras, tubuh badan yang tidak cacat, dan kesihatan yang sempurna, dan segala macam lagi nikmat yang tidak dapat kita hitung dan senarikan. Kita hanya tahu itu nikmat apakala kita kekurangan sesuatu.
Dalam keikhlasan mengerjakan amalan dan ibadah itu, Allah (a.w) sendiri memberitahu kepada kita bahawa keikhlasan itu sebenarnya adalah menepati firman Allah (a.w) dalam ayat berikut: '... wa-yarjuna rahmatahu wa-yakhafuna 'azabahu ...' (Yang bermaksud: Dan kerana mencari kerahmatan Allah (a.w) (yakni, syurga Allah (a.w)) dan takutkan akan azab Allah (a.w) (yakni, neraka Allah (a.w))] [Ayat 57, Surah al-Isra’]. Niat serta hasrat kita hanyalah supaya dikurniakan kerahamatanNya dan dijauhi dari nerakaNya.
Bagaimana hendak menjadi hamba yang sah serta terbaik? ‘Sah’ dan ‘terbaik’ apabila kita tahu apakah yang diperintahkan oleh Allah (a.w) dan apa yang disuruh oleh Rasulallah (s.a.w). Dengan pengetahuan sedemikian kita benar-benar mentaati perintah Allah (a.w) sejajar dengan ketetapanNya sebagaimana yang ditunjukkan atau dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w).
Firman Allah (a.w): ‘Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun (-ul) liman kana yarjullaha wal-yaumil akhiri wa-zakarallaha kathira.’ (Yang bermaksud: Nescaya sesungguhnya adalah bagi kamu dalam diri Rasulallah (s.a.w) itu contoh (model) terbaik bagi orang-orang yang ada dia mengharapkan (pertemuan dengan) Allah (a.w) dan hari ahirat dan mengingati dia kepada Allah (a.w) sebanyak-banyaknya.) [Ayat 21, Surah al-Ahzab]
Dalam Islam Allah (a.w) perintahkan kita supaya contohi Rasulallah (s.a.w) bukan mencontohi manusia lain. Justeru itu, ketetapan Rasulallah (s.a.w) itu wajib dijadikan panduan beragama, bukan ketetapan manusia lain. Kerana hanya Rasulallah (s.a.w) yang memiliki ilmu yang sempurna dan lengkap mengenai bagaimana hendak mengabdikan diri secara sah kepada Allah (a.w). Kerana hanya jika mencontohi perbuatan, perlakuan atau sunnah Rasulallah (s.a.w) sahaja segala amalan dan ibadah kita sah dan diterima Allah (a.w) dan segala ‘amal makruf’ kita diterima Allah (a.w).
 
Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment