Wednesday, April 3, 2013

Islam dan Amalan (Samb.)

Assalamualaikum,

Saudara, kita telah teliti dalam post sebelum ini apakah dia syariat agama Islam yang murni itu. Kta juga diberitahu oleh Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) bahawa sesiapa yang amalkan Islam yang tidak murn, merugikan dirinya sendiri, kerana tidak mendapat ganjaran pahala. Kita teruskan penelitian kita mengenai tajuk ini seterusnya supa tidaklah kita mengalami kerugian dalam beramal dan beribdah. Kerana, syurga itu hanya diberikan oleh Allah (a.w) atau diperolehi oleh seseorang yang Islam itu hanya dengan beramal dan mengerjakan ibadah secara murni.

Beribadah secara mukhlis/Murni

Ketetapan Allah (a.w)
Firman Allah: ‘Wa-ma umiru illa li-ya’budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa-a … al-ayat ‘(Yang bermaksud: Dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah (a.w) dengan memurnikan agama kepadaNya dengan condong (i.e. tunduk) (kepada yang hak) … sehingga akhir ayat.’ [Ayat 5, Surah al-Maidah]
[Nota: Manusia itu diperintahkan oleh Allah (a.w) beribadah dengan betul dan benar. Ibadah yang betul dan benar itu hendaklah didasarkan kepada ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, itu saja sumber dan panduan yang betul lagi benar. Seseorang yang akui dirinya Islam itu wajib beribadah secara murni berdasarkan ketetapan agama yang asli seperti yang diperingatkan oleh Allah (a.w) dalam ayat ini. Manusia itu wajib menumpukan ketaatan sepeuhnya kepada perintah Allah (a.w) tersebut, memurnikan agamaNya dan beramal dengan syariatnya yang murni tanpa dicemari oleh apapun dalam kontek aqidah dan pengamalan. Jika aqidah tercemar oleh keyakinan dan kepercayaan yang bersifat syirik, tahayul, kurafat atau dipengarhi peh kepercayaan yang karut marut, maka aqidah Isla sudah tercemar dan tidak murni lagi. Kalau dalam amalan pula dicpengaruhi oleh sesuau yang bersifat bid’ah dan taklid menyalahi ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, maka amalan dan ibadah sudah tercemar dan tidak murni lagi. Amalan yang tercemar sebagaimana aqidah yang tercemar merosakkan agama, maka terkeluar dari Islam dan kesemua amalan tidak diterima Allah (a.w). Analoginya seorang itu bekerja dengan maikannya tetapi kerjanya tidak megikut apa-apa yang ditetapkan oleh majikannya, maka pasti dia tidak dibayar gaji, malah dia diberhentikan Inikan pula agama yang jauh lebih utama dimurnkan dan difahami dan dilakasanakan ketetapannya menepati perintah Allah (a.w) – yakni ikuti ketetapan atau spesifikasi al-Quran dan as-Sunnah – barulah aqidah itu murni dan pengabdian itu juga murni dan diberi ganjaran pahala oleh Allah (a.w). Jika tidak murni, pastilah ditolak dan tidak diterima, malah disingkirkan oleh Allah (a.w) dari menjadi hambaNya yang mentaatiNya. Patilah orang tersebut tidak diakui oleh Allah (a.w) telah memenuhi kehendak Ayat 56, Surah az-Zariat yang kita rujuk tadi. Segala amalan dan ibadah tak diterima, kita pula disingkir keluar dari Islam, wal iya zubillah.]

Ketetapan Rasulallah (s.a.w)

Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa-sunnata nabiyihi.’ (Yang bermaksud: Aku (Nabi) telah meninggalkan pada kamu sekelian dua perkara, kamu sekelian tidak akan tersesat selagi (kamu sekelian) berpegang teguh dengan keduanya, iaitu Kitab Allah (al-Quran) dan Sunnah NabiNya (al-Hadith).’ [Hadith Imam Malik dalam al-Muatok]
[Nota: Hadith ini adalah corollary kepada perintah Allah (a.w) pada Ayat 13, Surah an-Nisa: Barangsiapa taatkan Allah (a.w) (i.e. ikuti ketetapan al-Quran) dan taatkan Rasulallah (s.a.w) (i.e. ikuti as-Sunnah), pasti dimasukkan ke dalam syurga. Rasulallah (s.a.w) memberitahu kita umatnya (dan manusia umumnya – semua zaman) bahawa jika mereka berpegang tegh kepada dua hazanah panduan dan ilmu mengenai Islam tersebut – al-Quran dan as-Sunnah – sudah pasti mereka tidak akan sesat mencari siratu mustaqim – jalan ke syurga, dan pasti dia mendapat syurga tersebut, kerana berada di atas wadah yang pasti membawanya ke syurga. Tetapi, kalau tidak berpandukan al-Quran dan as-Sunnah, pastilah manusia itu terpengaruh oleh aqidah yang batil atau tercemar oleh kesyirikan, kurafat dan tahyul serta amalan yang mencemarkan kemurniaan syariat Islam seperti bid’ah dan taklid, dalam kejahilan ilmu. Kejahilan ilmi itu pasti terhapus apakala sesorang itu mengaji dengan berpandukan al-Quran dan al-hadith.]

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment