Wednesday, May 22, 2013

Kalimah 'Allah', Kepimpinan Islam, Islam dan Kerajaan Islam ...

Assalamualaikum,
Saudara, PRU 13 sudah berakhir, kerajaan BN yang baru telahpun terbentuk, barisan Kabinet telahun ditetapkan oleh Najib, dan kini back to business as usual untuk selama 5 tahun lagi sehingga kita temui pula PRU 14. Pakatan Rakyat membuat berbagai-bagi tindakan, terutama di kalangan kepimpinan dan penyokong Parti KeAdilan Rakyat di bawa pengaruh Anwar Ibrahim, masih berdemonstrasi. Mungkin Pakatan teruja baru-baru ini bahawa Kerajaan BN akan tumbang dalam PRU 13 dan Kerajaan Pakatan Rakyat akan ternobat. Namun, ada hikmahnya. Belum masanya Pakatan Rakyat dapat menerajui kerajaan Federal dan memerintah negara. Dan belum masanya Anwar Ibrahim dapat dinobatan sebagai PM. Namun yang jelas ramai mereka yang menyokong beliau dulu - orang spt Hassan Ali dan Sidek Baba - telah meninggalkan beliau dan menghianati beliau pula ... itulah dunia.
Saudara, kini dengan kembalinya BN memerintah Malaysia, akan timbul semula isu kalimah 'Allah'. Mengapakah orang beragama lain tidak dibolehkan menggunakan nama 'Allah' untuk merujuk kpada tuhan atau tuhan-tuhan mereka? Mengapakan orang Islam saja yang berhak gunakan kalimah 'Allah dan tidak pula orang Kristian? Bukankah orang Kristian di Indonesia dan Sabah sudah menggunakan kalimah 'Allah' itu sejak berzaman lagi apabila nenek moyang mereka menerima Christianity sebagai agama mereka dan telah menjadi turun temurun semenjak 'al-Kitab' atau Bible versi Melayu (atau versi bahasa Indonesia) di tulis?
Saudara, apabila heboh dulu isu penggunaan kalimah Allah (a.w) dibangkitkan atau muncul, kerajaan BN - pimpinan Najib - tidak di dengarpun bersuara. Hayalah segelintir pemimpn UMNO yang bercakap mengenainya. Tak tau pula apakah pendirian Pakatan Rakyat di bawah Wan Azizah dan Anwar kerana DAP adalah parti yang membangkitkan kontroversi tersebut, dan memohon kerajaan (BN) benarkan penggunaan kalimah 'Allah' dalam Bible versi Melayu (al-Kitab). Kali ini agaknya apakah pendirian kerajaan BN. Malah, apakah pendirian Menteri Agama Jamil Khir? Kalau dia orang berilmu - dibekali dengan ilmu al-Quran dan as-Sunnah yang sempurna - pasti dia wajib memberi penjelasan kepada rakan kongsi politik dalam kerajaan dan rakan se-agama, walaupun bukan sehaluan politik, mengapa kalimah 'Allah' tidak boleh dipakai oleh mereka.
Saudara, dalam isu kalimah 'Allah' ini, cuba kita lihat apa Allah (a.w) sendiri firmankan dalam al-Quran. Orang Islam itu wajib berpandukan dan menerima sepenuhnya ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah. Mana-mana orang Islam yang ragu-ragu menerima sesuatu dalam al-Quran dan as-Sunnah, mereka sudah terbalik akidah dan melompat keluar dari Islam menjadi kafir. Kerana Rasulallah (s.a.w) memberitahu: 'Al-mira-u al-quranu kufrun.' (yang bermaksud: Sesiapa yang meragui sesuatu dalam al-Quran jatuh kafir.) [Hadith Abu Daud]. Cuba kita lihat apa kata Allah (a.w) dalam al-Quran.
Pertama, sebelum kita lihat ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran itu, kita wajib faham beberapa perkara, kalaulah kita benar-benar faham Islam dan tuntutannya. Kedua, hanya dengan kefahaman dan keyakinan tersebut, kita boleh bercakap tentang Islam.
Saudara, sehubungan itu, yang paling utama kita fahami adalah firman Allah (a.w): 'Wa-ma khalqtul jinna wal-insa illa li-ya'budini.' (Yang bermaksud: Tidaklah Aku (Allah) jadikan atau cipta makhluk jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri atau mengerjakan amalan dan ibadah kepada Aku (Allah)). [Ayat 56, Surah az-Zariat].
Jelaslah, tuhan itu adalah Allah (a.w) dan manusia itu hambaNya - diberi peluang hidup untuk mengabdikan diri semata-mata kepadaNya - yakni, sembah sebagai tuhan hanya Dia, Allah (a.w). Kedua, Rasulallah (s.a.w) itu, sebagaimana para rasul dan nabi sebelum beliau - seumpama Musa (a.s) pemimpin Bani Israil zaman Firaun dan Isa (a.w) pemimpin Bani Israil zaman beliau - adalah utusan Allah (a.w) atau Rasul Allah (a.w), yang menyampaikan atau membawakan syariat agama Allah (a.w) kepada umatnya. Bezanya, Nabi Muhammad (s.a.w), sebagai Utusan Allah, membawakan agama Islam untuk semua manusia dan semua zaman. Ketiga, hakikat bahawa panduan agama dan ketentuan mengenai perincian syariat agama Islam itu adalah dalam al-Quran dan as-Sunnah, bezanya dengan Kitab Turat Nabi Musa (a.s) dan Kitab Injil Nabi Isa (a.s) adalah al-Quran ditujukan sebagai kitab panduan beragama bagi semua manusia dan manusia semua zaman, walhal Taurat dan Injil terhad kepada Bani Israil atau umat zaman-zaman mereka. Justeru itu, dalam perkara agama, semua manusia dan semua manusia dalam zaman-zaman mereka wajib berpandukan hanya al-Quran.
Saudara, apabila turunnya al-Quran, maka terbatallah syariat agama terdahulu yang dibawakan oleh para rasul dan nabi sebelum Muhammad (s.a.w). maka termansuhlah Kitab Taurat atau Kitab Injil dan segala ketetapan dan panduan agama yang didapati dari kedua-dua kitab tersebut. Kitab-kitab tersebut tidak lagi boleh diterima pakai sebagai panduan beragama. Dan, tiadalah ajaran dalam kitab-kitab agama tersebut boleh diakui atau sah kecualilah agama yang ditetapkan oleh Allah (a.w) dalam al-Quran, iaitu agama Islam. al-Quran memansuhkan syariat agama Allah (a.w) dalam Kitab Zabur atau Kitab Turat atau Kitab Injil. Latar belakang ini wajib difahami oleh semua manusia - terutama pemimpin Melayu dan Islam dan umat Islam, terutama orang Melayu.

Dusta dan Batilnya Agama Kristian dll

Saudara, masyarakat Kristian di Indonesaia dan Sabah telah menimport kalimah 'Allah' sebagai nama tuhan mereka. Kalaulah ada Kitab Taurat dan Kitab Injil, kerana kitab-kitab tersebut datangnya dari Allah (a.w), maka sudah pastilah kalimah 'Allah' atau perkataan dalam bahasa pengantar kitab-kitab tersebut akan menyebut 'Allah' sebagai salah satu nama Allah. Tapi, malangnya Kitab Injil tiada dalam simpanan manusia. Yang ada adalah The Bible atau The New Testament, iaitu kitab bid'ah yang diusahakan oleh pemimpin-pemimpin taksub Kristian tentang kitab injil itu. 
Apakah mereka berhak gunakan kalimah 'Allah' untuk menamakan tuhan mereka? Kalau kita rujuk kepada firman-firman Allah (a.w) dalam al-Quran, jelas tidak wajar dan tidak boleh dan tidak dibolehkan. Kerana 'Allah' itu merujuk kepada Tuhan yang Esa = satu tiada lainnya. Kalau tuhan itu lebih dari satu atau ada keyakinan tentang wujudnya kuasa ketuhanan dalam bentuk lain atau dalam makhluk atau benda hidup maupun yang mati, maka tidaklah kalimah 'Allah' itu boleh menamakan tuhan yang berbagai.

(a) Tuhan itu Esa bukan Tiga Serangkai/Mempercayai Trinity adalah Kafir 
Saudara, dalam firman berikut jelas bahawa 'Allah' itu Esa. Jika begitu mana-mana agama atau pihak yang menyembah kepada tuhan yang tidak esa yang sifat-sifatnya selain sifat-sifat Allah (a.w) yang disebutkan dalam al-Quran dan as-Sunnah, pastilah suatu penpiuan dan pembohongan.
Firman Allah (a.w): ‘Laqad kafarallazin qalu innallaha hua Masihubu Maryam; … ‘(Yang bermaksud: ‘Nescaya sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang berkata: ‘Sesungguhnya tuhan Allah itu adalah al-Masih anak Maryam; ..’) [Ayat 72, Surah al-Maidah] 
Sekali lagi, dalam firman berikut pula, Allah (a.w) memberitahu manusia, sifat keEsaanNya itu.
Firman Allah (a.w): ‘Laqad kafaral-lazina qalu innallaha thalithu thalathatin, ma-ma min ilahin illa ilahun wahidun; …’ (Yang bermaksud: Nescaya sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang berkata: ‘Sesungguhnya Allah itu tiga dari yang tiga (Trinity).’ Dan tidak ada dari tuhan (yakni, sesembahan atau yang berhak disembah sebagai tuhan) kecualilah tuhan (Allah) yang esa; …) [Ayat 72, Surah al-Maidah] 
Dalam firman Allah (a.w) ini kita diberitahu bahawa pastilah agama Kristian itu batil. Pastilah orang Kristian tidak berhak menggunakan kalimah 'Allah' untuk menamakan tuhan mereka, kerana mereka dihukumi kafir oleh Allah (a.w) sendiri dalam ayat tersebut. Maryam bukan isteri tuhan dan Isa bukan anak tuhan.

(b) Pengakuan Isa (a.s) 
Saudara, Allah (a.w) bertanya pada Isa (a.s) apakah dia menyuruh umatnya jadikan dia dan ibunya tuhan, dan ada tiga tuhan dalam agama yang dibawanya? Isa (a.s) menidakkan. Jadi kalaulah orang Kristian menyatakan bahawa Isa (a.s) menyuruh orang Krisian yakini sedemikian, pastilah yang dirujuk mereka sebagai Jesus itu bukanlah Isa (a.s).
Firman Allah (a.w): ‘… wa-qalal Masihu ya-bani Israila (-a’) u’budullaha rabbi wa-rabbukum.’; innahu man (-ai) yusyrika billahi faqada harramallahu ‘alaihil jannata wa-makwahun naru ...’ (Yang bermaksud: Dan telah berkata Isa: ‘Wahai Bani Israil! Mengabdikanlah (kamu sekelian) kepada (i.e. beribadahlah, yakni sembahlah) Allah, (Allah itu) Tuhanku dan Tuhan kamu sekelian;’ Sesungguhnya ingatlah sesiapa yang syirik/mensyirikkan Allah (a.w) maka sungguh-sungguh diharamkan oleh Allah (a.w) baginya syurga dan tempat tinggalnya (i.e. tempat tinggal orang yang menduakan atau menigakan tuhan) adalah dalam neraka; …) [Ayat 72, Surah al-Maidah]  
Dan, dalam ayat berikut pula, Allah (a.w) memberitahu manusia hakikat yang serupa.
Firman Allah (a.w): ‘Wa-iz qalallahu ya-‘isab-nal maryama a-anta qulta linnasi (-it) at-takhizuni wa-ummiya ilahaini min dunillahi; qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bil-haqqi; in kuntu qultuhu faqad ‘alimtahu; taklami fi nafsi wa-a ‘alamu ma fi nafsika; innaka ‘alimul ghuyubi.’ (Yang bermaksud: Dan, (ingatlah) ketika Allah (a.w) berfirman (yakni, bertanya kepada Isa): ‘Wahai Isa anak Maryam! Adakah engkau berkata engkau kepada manusia: ‘Mengambillah (yakni, jadikanlah) aku dan ibuku sebagai dua tuhan dari selain Allah?’ Berkata (Isa): ‘Maha suci Engkau (Allah)! Tidak ada aku (yakni, wajar) bahawa berkata aku apa-apa yang tiada bagiku yang haq (kebenaran). Jika berkata aku (sedemikian) maka sungguh-sungguh mengetahui Engkau apa-apa yang aku katakan; mengetahui Engkau (Allah) apa-apa dalam diriku dan tidak tahu aku apa-apa dalam diriMu; sesungguhnya Engkau (Allah) mengetahui apa-apa yang ghaib (i.e. tidak diketahui oleh sesiapapun),’) [Ayat 116, Surah al-Maidah] 
Kemudian, Isa (a.s) berkata lagi mengesakan Allah (a.w), dan tidak mengiyakan pandangan ketua-ketua agama Kristian zamannya dan zaman-zaman seterusnya, dalam firman Allah (a.w) berikut:
Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani’budu-llaha rabbi wa-rabbukum; wa-kuntu ‘alahim syahida ma dumtu fihim; falamma tawaffani kunta anta raqiba ‘alaihim; wa-anta ‘ala kulli syai-in syahidan ma dumtu fihim ...’ (Yang bermaksud: Tidak berkata aku (Isa) kepada mereka kecuali apa-apa yang diperintahkan (oleh Engkau) (Allah) atas aku dengannya (i.e. yang hendak dikatakan dan kerjakan) (iaitu) : ‘Supaya mengabdikan diri kepada (yakni, beribadah atau sembahlah) Allah (a.w), tuhanku dan tuhan kamu sekelian, dan adapun aku atas mereka menjadi saksi apa-apa yang selama aku di kalangan mereka; maka ketika telah mewafatkan Engkau akan daku (yakni, mengangkat aku ke langit) adalah Engkau, Engkaulah zat yang mengawasi mereka; dan Engkau atas segala sesuatu menjadi saksi.) [Ayat 117, Surah al-Maidah] 
Saudara, pada bahagian akhir ayat ini wujud konsep atau hakikat penyaksian. Isa (a.w) menyebut bahawa dia menjadi saksi atas umatnya yang menerima syariat agama Allah (a.w) yang dibawakan olehnya melalui panduan Kitab Injil dan ajaran beliau. Apabila mati beliau, maka penyaksian tersebut tiada lagi. Ini menunjukkan bahawa syariat agama yang dibawa Isa (a.s) itu ada time reference atau time dependence. Apabila tiada Isa (a.s) atau ketika Kitab Injil tidak diterima oleh masyarakatnya atau ketika turun al-Quran, maka penyaksian tersebut terputus. Kerana, dalam zaman selepas Rasulallah (s.a.w) diangkat menjadi Rasul, maka penyaksian itu ditangan Rasulallah (s.a.w), khalifah dan para imam atau Amir atau pemimpin jema'ah Islam yang diasaskan berdasarkan kepada panduan al-Quran dan as-Sunnah, selepasnya.

(c) Mengatakan Isa Tuhan Kafir 
Saudara, dalam firman berikut jelas Allah (a.w) menyangkal pandangan orang Kristian bahawa Isa (a.s) itu adalah 'anak Tuhan' atau satu daipada tiga tuhan yang serangkai.
Firman Allah (aw): ‘Laqad kafaral-lazina qalu innallaha hua masihub Maryam; …’ (Yang bermaksud: Nescaya sungguh-sungguh kafir orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya Allah itu adalah dia al-Masih (Anak Maryam) ...) [Ayat 76, Surah al-Maidah] 
Dalam firman tersebut jelas sesiapa yang mengatakan bahawa Isa (a.s) adalah tuhan atau anak tuhan adalah kafir. Maka orang kafir itu tidak diterima segala amalan dan ibadah mereka. Di akhirat kelak pasti masuk neraka dan tidak akan mendapat syurga. Maka dengan itu mereka tidak berhak menggunakan kalimah 'Allah' untuk merujuk kepada tuhan mereka.

(d) Mempercayai Trinity adalah Kafir 
Dalam firman Allah (a.w) berikut pula, Allah (a.w) menghukumi bahawa sesiapa yang berkeyakinan bahawa tuhan itu adalah Tiga Serangkai = Trinity in God, adalah kafir. Jika, kafir pastilah segala amalan dan ibadah mereka termasuklah segala kebaikan yang dilakukan oleh mereka semasa hidupnya tidak bermakna dan tidak dapat membantu mereka di dunia akhirat kelak. Orang kafir tempatnya neraka dan tidak akan sekali-kali dapat masuk syurga.
Firman Allah (a.w): ‘Laqad kafarallazin qalu innallaha thalithu thalathatin, wa-ma min ilahin illa ilahun wahidun; …’ (Yang bermaksud: Nescaya sungguh-sungguh kafir orang-orang yang berkata:’Sesungguhnya tuhan Allah itu adalah satu dari yang tiga; dan tiadalah dari sesembahan (i.e. yang berhak disembah itu) kecuali tuhan yang esa.; …) [Ayat 72, Surah al-Maidah]
Sehubungan itu, jika tidak diakui agama mereka oleh Allah (a.w) maka tidak wajar sama sekali mereka menggunkan kalimah 'Allah' untuk merujuk kepada tuhan mereka.
Mudah-mudahan semua yang melayari blog ini - Islam ke atau tidak Islam - supaya faham - dan semoga kepimpinan Islam juga faham. Malangnya hari ini ada segelintir orang Islam, termasuk yang menganggap diri mereka ilmuwan atau 'fakih' tentang Islam, sanggup sama-sama menyebutkan bahawa ajaran semua agama itu sama, sehinggakan mengakui dalam forum anjuran TV al-Hijrah, contohnya, bahawa agama Islam disamatarafkan dengan agama lain, wal iya zubillah. Allah (a.w) perintahkan umat Islam supaya meninggikan dan memertabatkan agama Islam mengatasi lain-lain agama.

Jazakallahu khairah

1 comment:

  1. Asalamualaikum, Dear Brothers and Sisters
    Jangan gunakan nama tuhan - hantu dan dog atau god
    ALLAH ada nama asmaul husna jangan beri nama yang di panggil oleh orang-orang kafir i - Let us Spread the KALIMAH of ALLAH - LA ILAHA ILALLAH [ a Thesis of 5,000 pages ].
    I have a research and study on KALIMAH LA ILAHA ILALLAH and the subject of Shahadah for the last 27 years.If you would like to work along kindly be generous to be in touch with me to spread the Verse of the Most Important Command of ALMIGHTY ALLAH on the First Pillar of ISLAM [ Surah Muhammad - Verse 19]. There is no compulsion in the matters of ISLAM , this subject is about IMAN - There is no compulsion in the matter of IMAN.[ 012 6771920 - Dr Ismail Kassim].

    ReplyDelete