Saturday, March 2, 2013

Ulangkaji: Keutamaan kedua ibubapa (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara teruskan lagi dalam post menguangkaji ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) dalam perkara ini. Kita lihat seterusnya nas dan dalil al-Quran dan as-Sunnah.
 
Berbuat Baik kepada Ibubapa & Taati Kedua-duanya
(d) Ayat 8, Surah al-Ankabut
 
Firman Allah (a.w): ‘Wa wasainal insana biwalidaihi husna … (hingga) … faunabbiukum bima kuntum taklamuna.' [Yang bermaksud: ‘Dan Kami (Allah (a.w)) berwasiat (yakni wajibkan) kepada manusia (bahawa) dengan kedua ibubapanya itu supaya berbuat baik (pada keduanya). Dan jika disuruh supaya engkau syirik dengan Aku (yakni Allah (a.w) dengan barangyang tiada engkau ketahui (akan ilmunya bahawa Allah (a.w) membenarkan berbuat begitu), maka jangan engkau taat atau ikuti (suruhan) keduanya.] [Ayat 8, Surah al-Ankabut]
[Nota: Sekali lagi dalam ayat ini Allah (a.w) perintahkan anak-anak wajib berbuat baik dalam serba serbi perkara kepada kedua ibu bapa mereka. Ketaatakan terhadap kedua ibubapa itu adalah mutlak. Maka dengan itu orang Islam yang benar-benar beriman diwajibkan taatkan Allah (a.w), taatkan Rasulallah (s.a.w), taatkan Imam (i.e. pemimpin jema’ah Islam), dan taatkan kedua ibu bapa. Hanya pengecualian ketaatan itu adalah apakala Pemimpin dan/ibubapa menyuruh melakukan sesuatu yang ditegah atau dilarangoleh Allah (a.w) atau Rasulallah (s.a.w). Itu merupakan perintah ‘maksiat’, tidak boleh dituruti atau ditaati.]
 
Buat Baik & Syukuri Kedua-duanya
(e) Ayat 15, Surah Luqman
 
Firman Allah (a.w): ‘Wa wasainal insana biwalidaihi hamalathu … (hingga) … waliwalidaika ilaiyal masir.’ [Yang bermaksud: ‘Dan telah kami wasiatkan kepada manusia (yakni, wajibkan) (supaya berbuat baik) dengan dua ibu bapanya, (telah) mengandung akandia oleh ibunya (dalam keadaan) dhaif, lemah dan kesusahan demi kesusahan dan menyusukannya selama dua tahun (dan Aku (Allah (a.w) perintahkan kamu): ‘Bersyukurlah kepadaKu dan (bersyukurlah kamu) kepada kedua ibubapa kamu; dan kepadaKu kamu semua akan kembali (di akhirat kelak)] [Ayat 14, Surah Luqman]
[Nota: Di dalam sepotong hadith lain Rasulallah (s.a.w) memberitahu sesiapa yang tidak mensyukuri manusia, maka dia tidak syukur kepada Allah (a.w). Logik perintah ini: Kalau orang berbuat baik kepada kita dapat lihat dan kita nikmat dengan jelas kebaikan manusia terhadap kita, itupun kita tak syukuri, bagaimana pula yang nikmat yang kita tidak dapat lihat, kita akan syukuri.]
 
Taatkan Kedua Ibubapa Melainkan Disuruh Kemaksiatan
(f) Ayat 15, Surah Luqman
 
Firman Allah (a.w): ‘Wa in jahadaka ‘ala an tusyrika … (hingga) … bima kuntum ta’maluna).'[Yang bermaksud: Dan jika menyuruh (yakni, perintahkan) keduanya akan dikau supaya syirik (yakni, tidak mengesakan Aku (Allah (a.w)) barang yang engkau tidak ketahui (tanpa ilmu, yakni tiada sandaran al-Quran dan as-Sunnah), maka jangan engkau ikuti (dan jangan engkau) taati keduanya, dan bergaulah kepada keduanya dengan berbuat baik di dunia dan ikutilah jalan (yakni, agama) orang yang kembali kepadaKu (yakni, Islam dan iman); kemudian kepada Aku kembali kamu di Akhirat, maka Aku ceritakan kelak dengan apa-apa yang kamu kerjakan (semasa di dunia).] [Ayat 15, Surah Luqman]
[Nota: Ibubapa itu wajib ditaati selagi keduanya tidak menyuruh syirik yakni keluar dari Islam atau menentang Islam atau ketetapan al-Quran dan as-Sunnah). Kalau keduanya bukan Islam dan sianak itu Islam, wajib sianak berbuat baik kepada kedua-duanya sepanjang hayat kedua-duanya. Ikutilah agama orang yang sah agamanya. Kelak di akhirat akan ditanya apa yang telah dikerjakan dlam perkara berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan dalam perkara mengikuti jalan orang yang taatkan syariat Islam.]
 
Kewajipan Menghormati Kedua Ibubapa
(g) Ayat 15, Surah al-Ahqaf
 
Firman Allah (a.w): ‘Wa-wasoinal insani biwalidaihi ihsana … (hingga akhir ayat) … wa inni minal muslimina.' [Yang bermaksud: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibubapanya, mengandungkannya ibunya dengan susah payah semakin susah payah, dan melahirkannya (dengan susah payah pula) dan menyusukannya adalah tiga puluh bulan (i.e. tempoh susuan 2 tahun setengah), sehingga apakala telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun dia (i.e. si anak) berdoa: ‘Rabbi auzi’ni an asykura ni’matakal-lati an’amta ‘alaiya wa-‘ala wa-lidaiya wa-an ‘amala solihan tardhahu wa-aslih li fi zurriati, inni tubtu ilaika wa-inni minal muslimina’ (Yang bermaksud: Ya Tuhanku! Tunjukanlah (serta ingatkanlah) aku untuk mensykuri nikmatMu yang telah Engkau berikan kepadaku dan (ingatkanlah aku untuk mensyukuri) kedua ibu bapaku dan supaya dapat aku berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhai, berikanlah kebaikan kepadaku, dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku (i.e. zuriatku). Sesungguhnya aku bertaubat kepadaMu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang Islam (yakni, berserah atau pasrah diri kepadaMu)] [Ayat 15, Surah al-Ahqaf]
[Nota: Perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan mendoakan agar zuriat juga orang yang sedemikian adalah perintah Allah (a.w) yang wajib dilaksanakan.]
 
Jazakallahu khairah


No comments:

Post a Comment