Tuesday, January 14, 2014

Wajarkah kita raikan 'Mauludur rasul'? (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, dalam post yang sebelum ini kita telah kemukan beberapa nas dan dalil mengenai Rasulallah (s.a.w) selaras dengan sambutan Mauludur Rasul yang menjadi amalan lazim masyarakat Islam arus perdana di Malaysia dan di tenggara Aisa. Sehinggakan kita merasakan bahawa kalaulah kita tidak raikan hari keputraan Nabi itu, kita terasa kita terasing dan terkeluar dari amalan seorang yang Islam. Apakah begitu?
Saudara, Rasulallah (s.a.w) adalah diutus oleh Allah (a.w) - sebagai RasulNya - untuk menyampaikan risalah atau aqidah dan syraiat agama Allah (a.w) kepada manusia, iaitu agama Islam.
Rasulallah (s.a.w) itu diutus kepada semua manusia - manusia sejagat.
Justeru itu, Rasulallah (s.a.w) diutus kepada semua manusia dan semua zaman sampailah terjadinya kiamat dunia. Kerana, tiada nabi atau rasul yang akan diutus Allah (a.w) setelah wafatnya Nabi Muhammad (s.a.w).
Saudara, inilah mesej dalam firman Allah (a.w) berikut:
Firman Allah (a.w): ‘Wa-ma arsalnaka illa kaaffal-linnasi basiran (-au) wa-nazira (-au) …’ (Yang bermaksud: Dan, tidaklah Aku (Allah) utuskan kamu (Muhammad) kecuali untuk/kepada semua manusia … ) - Ayat 28: as-Saba
Rasulallah (s.a.w) adalah rasul dan nabi untuk semua bangsa tak kira warna kulit mereka dan apa budaya mereka dan apapun bahasa mereka. Berlaian dengan Musa (a.s), Nabi Musa (a.s) diutus Allah (a.w) kepada kaumnya -Bani Israil - (atau, kaum Yahudi) supaya membebaskan mereka dari perhambaan Firaun yang mengaku dirinya tuhan dan menolak Musa (a.s) dan syariat agama Allah (a.w) yang disampaikan oleh Musa (a.s) dan Harun (a.s). Begitu juga Nabi Isa (a.s) diutuskan juga kepada bangsa Yahudi dan Nesrani zamannya membawakan risalah agama Allah (a.w), bagi menggantikan syariat agama yang dibawakan oleh Musa (a.s), dan syariat di bawah Kitab Injil itu menggantikan syariat yang dibawakan oleh Kitab Taurat itu berbeza dari segi beberapa perincian tetapi perintah pokoknya tidak ada bezanya - iaitu Allah (a.w) itu ada tuhan manusia semenjak zaman Adam (a.s) - i.e. tuhan nenek moyang bangsa Yahudi dan Nesrani. Malah, Allah (a.w) memberitahu dalam Kitab Taurat dan Kitab Injil bahawa Rasul penamat - terakhir - akan diutus Allah (a.w) kemudian dari Isa (a.s) yang bernama 'Ahmad' atau 'Muhammad', yang akan mengajar serta membimbing manusia risalah atau agama Allah (a.w) yang disempurnakan untuk (jin dan) manusia - Ayat 56: az-Zariat - sebagai panduan hidup dunia dan akhirat semua manusia semua zaman. Tapi, tidak diterima ketetapan atau hakikat ini oleh orang Yahudi dan orang Nesrani.
Orang Yahudi tidak mahu akui Isa (a.s) kerana dilahirkan tanpa berbapa walaupun Isa (a.s) adalah dari Bani Israil! Begitulah halnya dengan Muhammad (s.a.w), kerana bukan dari bangsa Bani Israil tidak diterima oleh orang Yahudi. Begitu jugalah dengan masyarakat Nesrani, tak mahu terima Muhammad (s.a.w), kerana dia bukan dari bangsa mereka. [Komen: Peliknya hari ini, di Malaysia orang india dan China yang kuat memperjuangkan agama Kristian!]. Demikian juga orang yang menganut agama Kristian atau Nesrani, mereka terima Isa (a.s) tetapi menobatkan Isa (a.s) jauh lebih dari sewajarnya, sebagai anak tuhan. [Komen: Kenapa pula orang Kristian tidak memertabatkan Adam (a.s) sebagai tuhan? Walhal, Adam (a.s) takda bapa dan takda ibu?]. Allah (a.w) berfirman dalam al-Quran bahawa mereka mengatakan Isa (a.s) anak tuhan dengan persangkaan dan pendapat dan logik pemikiran masing-masing tanpa di dasari ilmu! Tiada bukti bagi menyokong kata-kata mereka! Begitu jugalah, mereka mengatakan Isa (a.s) disalib oleh orang Roman, maka dengan itulah simbol salib itu dijadikan simbol agama Kristian! Allah (a.w) - yang berkuasa terhadap sesuatu - mengangkat Isa (a.s) ke langit dan yang terkena salib adalah orang yang diserupakan oleh Allah (a.w) di kalangan asykar Rome. Isa (a.s) akan diturunkan ke dunia ketika akan kiamat dunia, dan dia akan memerangi orang Kristian kerana mendustakan syariat agama yang dibawakan olehnya dulu, semua gereja akan dimusnahkan, salib dimusnahkan, babi di dibunuh dan orang kafir diberi piihan untuk terima syariat Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad (s.a.w) atau dibunuh!]
Saudara, dalam urusan agama, hakikat kebenaran dan pendustaan itu wajib difahami. Yang 'benar' atau betul itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah (a.w) dan disabdakan oleh Rasulallah (s.a.w). Maka segala sesuatu yang tidak difirmankan dan disabdakan tapi dikatakan adalah ketetapan agama adalah 'pembohongan' dalam Islam. Maka kata-kata kaum Yahudi Uzair adalah anak tuhan adalah pembohongan. Kata-kata paderi dan 'ulama' Nesrani atau Kristian bahawa ada 3 tuhan dan Jesus anak tuhan adalah semuanya dusta atau pendustaan. Kalaulah Jesus itu Isa (a.s), pasti dia tidak menyuruh umatnya mentuhankan ibunya dan dia sendiri. Kerana Malah dalam al-Quran Allah (a.w) menidakkan kata-kata atau cakap-cakap orang Nesrani membuat anggapan atau persangkaan sedemikian. Malahan Allah (a.w) brtanyakan kepada Isa (a.s) dan Isa (a.s) menjawab bahawa dia tak pernah berkata sedemikian atau mengajarkanumatnya sedemikian. Jelaslah paderi Kristian zaman selepas Isa (a.s) diangat ke langit mengajarkan pengikut mereka konsep 'the Trinity of God' itu (Rujuk Surah ali-Imran dan al-Maidah].
Dalam Islam serupa, kalau da sesuatu kelaziman amalan - spt membaca Doa Qunut dalam Solat Subuh dan memulakan solat dengan 'Usolli...' atau 'membaca niat wudu' 'Nawaitu ' itu adalah sebahagian syariat Islam, adalah pembohongan semata-mata. Kerana tidak ada sandaran nas dan dalil al-Quran dan as-Sunnah. Justeru itu, tidak benar sama sekali. Malangnya hari ini ada orang Islam - termasuk ulama - yang mengatakan sesuatu itu adalah termasuk dalam syrariat agama Islam, walaupun tiada dalam al-Quran dan as-Sunnah. Jelaslah orang yang meraikan atau merayakan Mauludur Rasul sendiri, pada hakikatnya, menolak Rasulallah (s.a.w) dan membohongi Rasulallah (s.a.w), malah mendustakan Allah (a.w), wal ya zubillah. Kerana, tiada dalam syariat Islam perbuatan atau amalan merayakan hari kelahiran siapapun. Tak dibuat oleh para sahabat zaman nabipun! Perayaan hari kelahiran itu adalah amalan dan budaya Barat - budaya Yahudi dan Nesrani. Kalau kita rayakan Mauludur Rasul samalah kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Abu Jahal yang teramat gembira denga kelahiran Nabi ehingga beliau berpesat kenduri besar-besaran menyembelih 100 ekor unta! Wajib diingat bahawa Rasulallah (s.a.w) dilahirkan zaman fitrah - 600 tahun selepas Isa (a.s) diangkat Allah (a.w) ke langit. Ketika itu majoriti manusia di sekitar jajahan Timur Tengah sudahpun lupakan syariat agama Musa (a.s) dan Kitab Taurat. Tak ramai manusia yang kekal mengamalkan syariat agama Allah (a.w) mengikut Kitab Injil yang diajarkan oleh Isa (a.s). Manusia dalam zaman jahiliah - tidak tahu atau jahil agama.

Rasul itu hanyalah menyampaikan risalah Allah (a.w)
Firman Allah (a.w): ‘Wa-ati’allaha wa-ati’ur rasula, fain tawallau … al-ayat ‘ (Yang bermaksud: Dan, taatkanlah Allah (a.w) dan taatkanlah Rasulallah (s.a.w), maka jika kalian beraling (i.e. tak mau terma apa-apa yang disampaikan oleh Rasulallah (s.a.w) maka sesungguhnya diatas (i.e. tanggungjawab) Rasul hanyalah menyampaikan dengan terang/nyata.) - Ayat 12: at-Taghabun. 
Saudara, Rasulallah (s.a.w) sampaikan perintah Allah (a.w) - menyampaikan syariat agama Islam kepada manusia, kalau mereka tak mahu terima sebagaimana majoriti manusia tak terima, kesudahannya lihat dan rasakan sendiri di akhirat. Bagi orang Islam pula, terima Islam tapi beramal dan beribadah dalam kejahilan ilmu - tak mahu belajar ilmu - maka beramal dalam kegelapan cahaya keimanan dan hidayah, maka terlepas peluang untuk dapat syurga. Kerana tidak faham Islam dan tidak berpandukan al-Quran dan as-Sunnah, kerana terpengaruh oleh manusia, maka mengamalkan 'Islam yang tidak murni' atau tulen, beramal dan beribadah menyimpang dari kemurniaan dan keaslian Islam, yang ditetapkan oleh Allah (a.w) dan diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w) bentuk-bentuk ibadah dan amalan, cara dan kaedah mengerjakannya, maka binasa di akhirat ... wal iya zubillah. Allah (a.w) memberitahu dalam al-Quran amalan dan ibadah yang tidak murni, ditolak oleh Allah (a.w). Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa salah satu ciri kermurnian Islam itu adalah berjema'ah. Mala Rasulallah (s.a.w) memberitahu amakan Islam walaupun dengan penuh kekuatan jesmani, tetapi tidak berjema'ah, semua amalan dan ibadah tersebut sia-sia, ditolak. Inilah akibat tidak memahami perintah Allah (a.w) pada Ayat 103: ali-Imran - berjema'ah dan Ayat 59: an-Nisa' - berimam. Inilah juga keslapan dalam prosespengilmuan di kalangan umat Islam arus perdana, tidak menggunakan as-Sunnah sebagai penjelas kepada ketetapan al-Quran. Ketetapan al-Quran hendaklah difahami melalui as-Sunnah, bukan nahu atau kelaziman budaya Arab!

Taat Rasulallah (s.a.w) mendapat Rahmat
Saudara, dalam post yang lalu kita telahpun tahu bahawa kita mendapat syurga hanya dengan kerahmatan Allah (a.w). Kita takkan dapat syurga kerana kita Islam atau kerana kita yakin dan percaya bahawa Allah (a.w) itu Esa atau al-Quran itu kalam Allah (a.w), walhal setiap hari kita tak solat, atau bersolat tapi bila lapang, tidak diberi keutamaanpun! Allah (a.w) memberitahu bahawa kita hanya dapat syurga bergantung kepada amalan dan ibadah kita. Kerana amalan dan ibadah itu kita diberi kerahmatan oleh Allah (a.w). Dan, akur dengan as-Sunnah dapat kerahmatan. Dalam ayat berikut kita diberitahu oleh Allah (a.w) bahawa jika kita taatkan Rasulallah (s.a.w) - dalam semua perkara - maka kita mendapat kerahmatan. Kalau kita tolak satu dimensi ketetapan dan perintah Rasulallah (s.a.w) pasti tidak mendapat rahmat, malahan kita dikira kufur (=perbuatan menolak ketetapan Rasulallah (s.a.w) ) dan kita jatuh kafir, wal iya zubillah.
Firman Allah (a.w): ‘a-ati’ullaha war-rasula la’allakum turhamuna.’ (Yang bermaksud: Taatkan Allah (a.w) dan (taatkan) Rasul nescaya/mudah-mudahan kamu dirahmati.) [Ayat 132, Surah ali-Imran]
Saudara, harus ingat bahawa seorang lelaki Islam itu, untuk dapat syurga, perlu lulus perintah-perintah berikut:

(a) Taatkan Allah (a.w) - ikuti ketetapan al-Quran;

(b) Taatkan Rasulallah (s.a.w) - ikuti as-Sunnah;

(c) Taatkan Imam/Amir jema'ahnya - taatkan ijtihad dan ketetaan Imam/Amir selagi ketetapan tersebut tidak melanggar ketetaan Allah (a.w) (i.e. al-Quran) dan RasulNya (i.e. as-Sunnah); dan

(d) Taatkan kedua ibu bapanya dan berbuat baik, hormat, menolong  keduanya, bercakap dengan mereka dengan penuh rendah diri dan santun,  dapatkan keridhaan mereka, kerana keridhaan Allah (a.w) terletak di atas keridhaan kedua ibubapa epada anak; dan


(e)  Seorang isteri itu wajib taatkan suaminya, bukan bapanya dan ibunya lagi, kerna keridhaan suami itu menentukan keridhaan Allah (a.w), setelah si isteri itu taatkan Allah (a.w), Rasulallah (s.a.w), dan Imam jema'ahnya.

Mentaati Rasulallah (s.a.w) sama dengan mentaati Allah (a.w)

Saudara, ada orang Islam yang berpandangan - yang silap - bahawa yang secara mutlak atau absolute ditaati hanyalah Allah (a.w), kerana Nabi Muhammad (s.a.w) it manusia biasa, dia bertindak sebagai manusia, maka pasti ada kelemahannya! Wal iya zubillah. Siapa yang meragui sifat-sifat kerasulan Nabi Muhamamd (s.a.w) jeaslah orang yang tidak menerima beliau sebagai Utusan Allah (a.w)! Allah (a.w) yang memilih Muhammad (s.a.w) sebagai Rasul penamat. Allah (a.w) yang tahu setiap hambanya yang hidup, sipa yang layak dan siapa tak layak diberikan darjat dan kedudukan oleh Allah (a.w). Maskan manusia lebih tahu dari Allah (a.w)!

Kita diberitahu dalam ayat berkut hakikat kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad (s.a.w). Rasulallah (s.a.w) tidak bercakap ikut hawa nafsunya. Dia bercakap atas wahyu, maka pasti benar.
Firman Allah (a.w): 'Mai uti’ir rasula faqad ata’allaha.' (Yang bermaksud: Barangsiapa taatkan Rasulallah (s.a.w) sungguh-sungguh mereka telah mentaati Allah (a.w) …’ - Ayat 80: an-Nisa’.
Firman Allah (a.w) ini diulangi oleh Rasulallah (s.a.w) dalam al-hadith, iaitu berikut:
Diriwayatkan hadith daripada Muqotil (r.a) yang berkata bahawa Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Sesiapa mengasihi aku, sesungguhnya dia mengasihi Allah (a.w). Dan, sesiapa yang mentaati aku, sesungguhnya dia mentaati Allah (a.w).’ - Hadith Bukhari.
Saudara, menyambut hari keputraan Rasulallah (s.a.w) bermaksud umat Islam wajib ingatkan dirinya setiap tahun membaharui tekad dan usaha supaya mencontohi Rasulallah (s.a.w) - menyemak ilmu mengenai aqidah dan syariat Islam, menyemak amalan mereka, membetulkan segala amalan dan ibadah berpandukan ilmu yang benar/haq iaitu al-Quran dan as-Sunnah, bukan mendengar ceramah atau tazkirah atau kuliayh dari orang yang mengakui atau dinobatkan oleh masyarakat sebagai ilmuwan atau ulama' kerana mereka ada Ph D atau Sarjana dalam bidang agama dari universiti tersohor sekalipun seperti Universiti al-Azhar, Ain-Syam, Jordan dll lagi - pandai bercakap dan berceramah dengan berjenaka, menyanyi pula, maka dinobatkan sebagai orang yang berilmu.
Orang yang berilmu itu adalah orang yang belajar secara berguru aqidah dan syariat Islam berpandukan semata-mata al-Quran dan kitab-kitab hadith, paling kurang Kuttubul Sittah, dan tidaklah mereka mengajarkan Islam dengan merujuk kepada buku atau kitab karangan manusia. Kita yang Islam diperintahkan oleh Allah (a.w) seperti berikut, perintah pokok:
Firman Allah (a.w): 'Wa ati’ullaha war-rasula la’allakum turhamuna.' (Yang bermaksud: ‘Dan taatkanlah akan Allah (a.w) (i.e. ikuti al-Quran) dan RasulNya (i.e. ikutilah as-Sunnah) mudah-mudahan (maksudnya, nescaya atau pasti) kamu mendapat rahmat (Allah (a.w)) (yakni, kerahmatan Allah (a.w) adalah balasan syruga)) - Ayat 132: ali-Imran.
Mentaati Allah (a.w) bererti berpandukan kepada ketetapan al-Quran tanpa menyimpang dari ketetapannya. Dan, mentaati Rasulallah (s.a.w) bererti kita diwajibkan mengaji as-Sunnah supaya kita tahu dan faham ketetapan Allah (a.w) dan al-Quran - apakah yang dibolehkan dan apakah yang tidak dibolekan diberitahu dan diajarkan serta diperjelaskan oleh Rasulallah (s.a.w). Wajib mengaji kitab-kitab hadith yang besar, Kuttubul Sittah. Tanpa ilmu manakan mungkin kita boleh mentaati Rasulallah (s.a.w), kerana kita tidakpun berkesempatan menemui Rasulallah (s.a.w). Kini, kita hanya berkesempatan menemui para ulama' yang memiliki ilmu al-Quran dan as-Sunnah, bukan ulama' dari institusi pengajian tinggi, yang ada ilmu sedikit tentang sesuatu, berlagak pula seumpama orang yang tahu syariat Islam sepenuhnya! Atau, ulama' yang diajarkan oleh kitabkitab karangan manusia. Ulama' adalah mereka yang berilmu dalam ilmu al-Quran dan as-Sunnah (dan al-Faraid) - 3 ilmu yang diwajibkan atas setiap yng Islam pelajari dan fahami dan akur dengan ketetapannya.
Firman Allah (a.w): 'Wa aqimus solata waatuz zakata wa ati’uraula la’allakum turhamuna.' (Yang bermaksud: Dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan taatkanlah Rasul, mudah-mudahan (maksudnya, nescaya atau pasti) kamu mendapat rahmat (Allah (a.w)) (yakni, kerahmatan Allah (a.w) sahajalah yang membolehkan manusia itu masuk syurgaNya di akhirat kelak) - Ayat 56: an-Nur.
Kita telah teliti bahawa ‘kerahmatan’ Allah (a.w) itu amat penting. Seseorang yang Islam dan beriman dapat syurga semata-mata dengan mengerjakan amalan dan ibadah. Syarat untuk mendapat syurga itu adalah semata-mata kerana mendapat ‘rahmat’ Ilahi. Kerahmatan itu didapati hanya dengan mentaati Allah (a.w) dan RasulNya. Sesiapa yang tidak mentaati Rasulallah (s.a.w) pasti tidak akan mendapat kerahmatan Allah (a.w), kecuali Allah (a.w) sendiri memberikan kelonggaran. Tetapi, memandangkan Rasulallah (s.a.w) berkata-kata hanya akan dasar wahyu daripada Allah (a.w), maka dapat ditakrifkan bahawa tanpa mentaati Rasulallah (s.a.w) tidak akan mendapat rahmat Allah (a.w). Malah al-Quran menyebutkan kerahmatan apabila taatkan Rasulallah (s.a.w).
Seperkara yang perlu sentiasa diambil ingatan adalah seseorang yang Islam itu hanya masuk syurga dengan ‘rahmat Allah (a.w)’ dan bukan kerana amalan atau ibadat mereka, walaupun amalan dan ibadat itu adalah pra-syarat untuk memperolehi kerahmatan Allah (a.w). Jika kesemua ibadat dan amalan itu dijadikan pertaruhan atau bayaran untuk mendapat syurga tidak mungkin kerana nikmat yang diberi Allah (a.w) kepada setiap manusia itu begitu besar nilainya dan tidak dapat dibayar dengan mengerjakan kesemua amalan dan ibadat. Disebutkan di dalam hadith bahawa nikmat penglihatan dua mata itu sudah cukup besar dan tidak dapat diganti atau dinilai dengan kesemua amalan dan ibadat, apatah lagi mendapat nikmat hidup di dunia ini. Maka dengan itulah satu ‘fallacy’ sekiranya kita yang Islam (atau manusia) beranggapan bahawa amalan dan ibadat yang banyak itu memadai untuk mendapat balasan syurga. Amalan dan ibadat adalah suatu pengabidian semata-mata kepada Allah (a.w) untuk tunjuk dan memperhambakan diri kepadaNya kerana tapa Allah (a.w) izinkan kita takkan lahir di dunia! Dia pencipta dan penentu. Inilah hakikat firman Allah (a.w) yang dirujuk sebelum ini: 'wama khalaqtul jinna wal-insa illa li-ya’buduni (Yang bermaksud:Tidak Aku (Allah (a.w)) jadikan jinn dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaKu) itu. Justeru itu, syurga diperolehi dengan ‘rahmat Allah (a.w)’. Soalnya: mungkinkah mendapat kerahmatan Allah (a.w) jika kita tidak taatkan perintah Allah (a.w) dan RasulNya?
Rasulallah (s.a.w) memberi umatnya tahu - memperingatkan mereka - supaya belajar ilmu atau mengaji, hanya dengan ilmu mereka tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh dalam Islam. Malahan mengaji atau mencari ilmu mengenai aqidah dan syariat Islam itu wajib bagi setiap yang akui dirinya Islam. Dan, bukan sebarang ilmu tapi:
Diriwayatkan hadith daripada Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ass (r.a) berkata: ‘Bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Al-ilmu thalathatun, wama siwa zalika fahua fadlun: Ayatun muhkamatun, au sunnatun qaimatun au faridatu ‘adilatun.’ (Yang bermaksud: Bahawasanya ilmu yang wajib dipelajari itu adalah tiga, adapun di belakangnya (yakni, selepas ilmu yang tiga itu) maka ilmu sedemikian baik: (Ilmu yang diwajibkan) iaitu (pertama) ayat-ayat yang menghukum (yakni, al-Quran), (kedua) as-Sunnah yang tegak (yakni, al-hadith atau as-Sunnah), dan (ketiga) hukum faraid yang adil.) -Hadith Abu Daud & ibnu Majah.
Tanpa ilmu bagaimanakah seseorang itu benar Islamnya, aqidah dan amalan serta ibadahnya? Tak hairanlah ramai umat Islam yang masih dipengaruhi oleh syirik, kurafat, tahayul dan mengerjakan amalan dan ibadah berdasarkan taklid dan kata-kata sifolan dan sifolan dan mengamalkan bid'ah tanpa teliti, wahal mebatalkan segala pahala amalan dan ibadah ... semuanya kerana tak akur dengan pesanan Rasulallah (s.a.w). Yet ... akuinya kasih dan cintakan Rasulallah (s.a.w) dan raikan hari kelahiran beliau saban tahun, tapi perintah Rasulallah (s.a.w) di tolak tepi ... tidak diendahkan ... rugilah akhirat orang Islam yang berbuat sedemikian.

Jazakallahu khairah


No comments:

Post a Comment