Thursday, January 16, 2014

Nasihat kepada Paderi dan orang kuat Kristian semua.

Assalamualaikum,
Saudara, dalam dua post sebelum ini kita telah bincangkan dengan panjang lebar isu merayakan hari keputraan Rasulallah (s.a.w) dan sebelum itu menghuraikan isu-isu serta penjelasan mengenai keinginan orang Kristian, khususnya peneraju terbitan The Herald dan kontroversi penggunaan kalimah 'Allah' dalam al-Kitab (iaitu Bible versi Melayu/Bahasa Kebangsaaan/Bahasa Malaysia). Dalam riaksi mereka jelaskan ramai pemimpin Kristian yang kurang ajar, dan sengaja ingin menunjukkan bahawa di Malaysia, mreka kuat dan berkuasa, dan satu hari mereka akan memegang tampuk kerajaan, maka merka akan mengubah segala sesuau yang penting pada mereka. Meeka boleh amalkan apa saja atas hakikan kebebasan pribad manusia - termasuklah perkahwinan sama jantina (maksudnya lelaki memuaskan nafsu mereka melalui ubang dubur masing-masing - perhubungan di luar tabi'i), homoseksualisma, dan lesbianisma, (sebagaimana berlaku di Barat).
Saudara, mereka inginkan amalan kaum Lut disahkan dan dinobatkan sebagai salah satu keinginan pribadi manusia yang tak wajar dihalang. Walhal, semua orang tah bahawa hubungan sedemikian itu dilaknat Allah (a.w). Malah kaum Lut dimusnahkan kerana mengagalkannya. Lelaki dan perempuan lebih suka disetubuhi di lubang dubur mereka!
Saudara, nasihat yang paling cocok kepada paderi dan pemimpin Kristian adalah: 'Kalau mereka nak namakan tuhan mereka 'Allah', mudah sangat, masuk dan terima Islam, maka boleh gunakan kalimah 'Allah' itu setiap masa! Malah.' Kalaulah mereka bersedia baca al-Quran dan fahai al-Quran dan ketetapan Allah (a.w) dan panduan UtusanNya kepada manusia, amatlah bodoh dan dungunya pemimpin Kristian itu, bertegang teruskan menjadi orang Kristian, walhal, takda gunanya, di akhirat kelak mereka dihumbankan oleh malaikat ke dalam neraka! Pasti yang terbaik untuk mereka adalah tinggalkan Kristian dan masuk Islam, kerana itu pasti lebih selamat.
Saudara, kita sudahpun beritahu dalam post ini beberapa perkara yang amat fundamental kepada semua manusia termasuk orang Kristian yang ingin gunakan kalimah 'Allah' sebagai nama tuhan mereka: Pertama, Allah (a.w) itu tuhan semua manusia semua zaman - mulai zaman Adam (a.w) dan Hawa (a.s) diciptakan; kedua, Allah (a.w) itu tuhan yang Esa dan Dia itu wujud sebelum wujudnya segala sesuatu dan Dia kekal hidup apabila semua makhluk dimatikan ketika kiamat dan dia kekal tidak akan didahului atau diakhiri oleh apa jua. Kerana 'Allah' itu esa atau satu, maka manakah mungkin Kristian namakan tuhan mereka 'Allah' kerana tuhan mereka lebih dari satu? Ketiga, Allah (a.w) mengutus para Rasul dan nabi untuk membimbing umat mereka ke jalan yang diridhai Allah (a.w) ketika di dunia, dan para rasul dan nabi itu akan dibekalkan dengan kitab atau perintah bertulis (suhuf). Kitab itu adalah panduan untuk umat zaman-zaman tersebut, spt Zabur adalah kitab panduan Nabi Daud (a.s.), Taurat kepada Musa (a.s), Injil kepad Isa (a.s), dan akhirnya al-Quran kepada Nabi Muhammad (s.a.w), nabi dan rasul penamat. Sesiapa yang terima rasul dan nabi tersebut dan ikuti mereka, maka mereka selamat di akhirat. Keempat, kitab-kitab serta rasul dan nabi terdahulu diutuskan khusus kepada masyarakatnya atau umatnya sebagaimana Bani Israil yang bermestautin di Egypt (Mesir) di bawah Firaun dijadikan hamba, di tugaskan kepada Musa. Kitab al-Quran adalah kitab untuk semua manusia dan semua zaman sebagaimana Nabi Muhammad (s.a.w) adalah utusan Allah (a.w) kepada semua manusia yang semua zaman. Justeru itu, sesiapa yang tak terima Rasulallah (s.a.w), tak terima al-Quran dan tak terima Islam pastilah masuk neraka dan tidak akan dapat syurga, walau bagaimana hebatnya merekapun ketika di dunia sebagai paderi atau pemimpin agama mereka!

Saudara, kita turunkan nas dan dalil mengenai hakikat ini selanjutnya, mudah-mudahan dibaca oleh paderi dan pemipnin Kristian, dan orang Kristian sendiri supaya mereka tahu bila mereka mati di mana mereka berada, dan bila kiamat dunia, dimana mereka berada.

Dusta dan Batilnya Agama Kristian dll 

(a) Tuhan itu Esa bukan Tiga Serngkai/Mempercayai Trinity adalah Kafir

Firman Allah (a.w): ‘Laqad kafarallazin qalu innallaha hua Masihubu Maryam; … ‘(Yang bermaksud: ‘Nescaya sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang berkata: ‘Sesungguhnya tuhan ‘Allah’ itu adalah al-Masih anak Maryam (i.e. Nabi Isa); ..’) [Ayat 72, Surah al-Maidah]
Firman Allah (a.w): ‘Laqad kafaral-lazina qalu innallaha thalithu thalathatin, ma-ma min ilahin illa ilahun wahidun; …’ (Yang bermaksud: Nescaya sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang berkata: ‘Sesungguhnya ‘Allah’ (tuhan manusia) itu tiga dari yang tiga (Trinity).’ Dan tidak ada dari tuhan (yakni, sesembahan atau yang berhak disembah sebagai tuhan) kecualilah tuhan (Allah) yang esa; …) - Ayat 73: al-Maidah.  

mereka!
Umat Islam diperingatkan oleh Rasulallah (s.a.w) dalam suatu hadith qudsi, bahawa sesiapa yang tidak akui tuhan mereka adalah Allah (a.w), maka Allah (a.w) menyuruh mereka carilah tuhan yang lain di dalam yang lain dan pindahkah dari dunia ini ke suau dunia lain yang tuhan yang mereka sembah itu ada! 

Dua firman Allah (a.w) ini memberitahu manusia bahawa ‘Allah’ itu tuhan yang esa, dan Nabi Isa (a.s) itu ukan tuhan dan dia juga bukan anak tuhan dan tuhan itu bukanlah Tiga Serangkai yang diyakini oleh segolongan umat Kristian.

(b) Pengakuan Isa (a.s)

Saudara, di dalam al-Quran, Allah (a.w) memberitahu bahawa Isa (a.s) menyuruh umatnya sembah Allah (a.w).

Firman Allah (a.w): ‘… wa-qalal Masihu ya-bani Israila (-a’) u’budullaha rabbi wa-rabbukum.’; innahu man (-ai) yusyrika billahi faqada harramallahu ‘alaihil jannata wa-makwahun naru ...’ (Yang bermaksud: Dan telah berkata Isa: ‘Wahai Bani Israil! Mengabdikanlah kepada (i.e. beribadahlah, yakni sembahlah) Allah, (Allah itu) Tuhanku dan Tuhan kamu sekelian;’ Sesungguhnya ingatlah sesiapa yang syirik/ mensyirikkan Allah (a.w) (yakni, menduakan atau menigakan atau mengatakan tuhan itu lebih dari satu) maka sungguh-sungguh diharamkan oleh Allah (a.w) baginya syurga dan tempat tinggalnya adalah dalam neraka; …) -Ayat 72: al-Maidah
Diriwayatkan hadith dari Abdullah (r.a) yang berkata Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Sesiapa yang mati tetapi tetap menduakan Allah (a.w) (= syirik), akan masuk neraka. Dan, aku (Abdullah) berkata: ‘Sesiapa yang mati dan dia tidak syirik, akan masuk syurga.’ – Hadith Bukhari.

‘Menduakan Allah’ bererti mengakui ada tuhan atau sifat-sifat atau kuasa ketuhanan dalam makhluk atau sesuatu makhluk atau tempat atau pbenda, maka dia menduakan Allah (a.w). Kepercayaan sedemikian itu termasuklah syirik khaufi spt mempercayai tahyul, mengamalkan sesuatu yang kurafat, termasuk menyakini kata-kata ahli sihir, bomoh dan dukun dan seumpamnya, adalah membatalkan aqidah dan ketauhidan.
Firman Allah (a.w): ‘Wa-iz qalallahu ya-‘isab-nal maryama a-anta qulta linnasi (-it) at-takhizuni wa-ummiya ilahaini min dunillahi; qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bil-haqqi; in kuntu qultuhu faqad ‘alimtahu; taklami fi nafsi wa-a ‘alamu ma fi nafsika; innaka ‘alimul ghuyubi.’ (Yang bermaksud: Dan, (ingatlah) ketika Allah (a.w) berfirman (yakni, bertanya kepada Isa (bertanyakan kepada beliau)): ‘Wahai Isa anak Maryam! Adakah engkau berkata engkau kepada manusia (yakni, umatmu): ‘Mengambillah (yakni, jadikanlah) aku dan ibuku sebagai dua tuhan dari selain Allah?’ Berkata (Isa): ‘Maha suci Engkau (Allah)! Tidak ada aku (yakni, wajar) bahawa berkata aku apa-apa yang tiada bagiku yang haq (kebenaran). Jika berkata aku (sedemikian) maka sungguh-sungguh mengetahui Engkau apa-apa yang aku katakan; mengetahui Engkau (Allah) apa-apa dalam diriku dan tidak tahu aku apa-apa dalam diriMu; sesungguhnya Engkau (Allah) mengetahui apa-apa yang ghaib (i.e. tidak diketahui oleh sesiapapun),’) - Ayat 116: al-Maidah
Saudara, dalam ayat ini kita diberitahu bahawa Allah (a.w) bertanya kepada Isa (a.s) apakah dia menyuruh umatnya akui bahawa ada dua tuhan selain Allah (a.w). Isa (a.s) berikrar tidaklah dia berbuat sedemikian.

Firman Allah (a.w): ‘Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani’budu-llaha rabbi wa-rabbukum; wa-kuntu ‘alaihim syahida ma dumtu fihim; falamma tawaffani kunta anta raqiba ‘alaihim; wa-anta ‘ala kulli syai-in syahidan ma dumtu fihim ...’ (Yang bermaksud: (Isa menyambung katatanya) ‘Tidak berkata aku kepada mereka (i.e. umatku) kecuali apa-apa yang diperintahkan (oleh Engkau) atas aku dengannya (i.e. yang hendak aku dikatakan dan kerjakan) (iaitu): ‘Supaya mengabdikan diri kepada (yakni, beribadah atau sembahlah) Allah (a.w), tuhanku dan tuhan kamu sekelian, dan adapun aku atas mereka menjadi saksi apa-apa yang selama aku di kalangan mereka; maka ketika telah mewafatkan Engkau akan daku (yakni, mengangkat aku ke langit) adalah Engkau, Allah, Engkaulah zat yang mengawasi mereka; dan Engkau atas segala sesuatu menjadi saksi.) -Ayat 117: al-Maidah
Dalam urusan agama itu wujud penyaksian. Pertama, manusia mengakui dengan syhadah mereka bahawa Allah (a.w) itu tuhan mereka. Ini adalah ikrar dalam alam ruoh ketika Allah (a.w) minta penyaksian manusia sebelum mereka diwujudkan secara fisikal apakal dilahirkan ke dunia. Kedua, para nabi itu menyaksikan umat-umtanya yang mengikuti syariat agama Allah (a.w) yang disampaikan oleh mereka dalam zamannya. Ketiga, Rasulallah (s.a.w) adalah orang yang menyaksikan umatnya yang menerima Islam yang dibawakan atau disampaikan olehnya kepada manusia, zamannya dan zaman-zaman setelah kewafatannya. Ini dimungkinkan oleh sistem jema’ah yang menjadi asas atau pra-syarat agama Allah (a.w) semenjak zaman Adam (a.s) lagi. Keempat, selain penyaksan beliau terhadap umatnya, umat Islam, Rasulallah (s.a.w) juga merupakan penyaksian terhadap tanggngjawab membawakan agama Allah (a.w) oleh para nabi yang terdahulu, kerana Rasulallah (s.a.w) diberikan al-Quran dan serta al-hikmah yang memberitahu Rasulallah (s.a.w) apa-apa yang berlaku mengenai risalah agama Islam dalam zaman-zaman sebelum Rasulallah (s.a.w). Kelima, Islam mensyaratkan melalui sistem jema’ah dan keimaman dalam syariat agama Islam bahawa setiap anggota jema’ah (= umat Islam) yang menerima syariat agama Islam yang dibawakan oleh Rasulallah (s.a.w) disaksikan oleh imam-imam yang menguruskan syariat agama Islam dalam jema’ah masing-masing zaman mereka, dan penyaksian Imam adalah diakui sebagai penyaksian Rasulallah (s.a.w). Kerana Imam itu adalah naungan umat Islam di bumi zaman mereka, sebagaimana Rasulallah (s.a.w) secara langsung adalah naungan umat Islam zaman beliau. Kerana itulah Islam itu mewajibkan umatnya anuti Islam secara berjema’ah yang formal. Di akhirat kelak manusia akan dibangkitkan berbaris atau berkumpul di hadapan Allah (a.w) di belakang para imam mereka masing-masing – Ayat 71: al-Isra’.

(c) Mengatakan Isa adalah Tuhan, Kafir

Firman Allah (aw): ‘Laqad kafaral-lazina qalu innallaha hua masihub Maryam; …’ (Yang bermaksud: Sungguh-sungguh telah kafir orang yang berkata: ‘Sesungguhnya Allah itu adalah Dia, al-Masih Isa anak lelaki Maryam …) [Ayat 72: al-Maidah.

(d) Mempercayai Trinity adalah Kafir

Firman Allah (a.w): ‘Laqad kafarallazin qalu innallaha thalithu thalathatin, wa-ma min ilahin illa ilahun wahidun; …’ (Yang bermaksud: Nescaya sungguh-sungguh kafir orang-orang yang berkata: ’Sesungguhnya tuhan Allah itu adalah satu dari yang tiga; dan tiadalah dari sesembahan (i.e. yang berhak disembah itu) kecuali tuhan yang esa; …) - Ayat 73: al-Maidah.
Saudara, kerana dalam zaman Isa (a.s) ramai umatnya yang menyatakan - sebagaimana orang Kristian sekarang ni katakan - bahawa Isa (a.s) adalah anak tuhan, maka Allah (a.w) brtanya kepada Isa (a.s) dalam nas dan dalil al-Quran berikut:
Firman Allah (a.w): ‘Wa-iz qalallahu ya-‘isab-nal maryama a-anta qulta linnasi (-it) at-takhizuni wa-ummiya ilahaini min dunillahi; qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bil-haqqi; in kuntu qultuhu faqad ‘alimtahu; taklami fi nafsi wa-a ‘alamu ma fi nafsika; innaka ‘alimul ghuyubi.’ (Yang bermaksud: Dan, (ingatlah) ketika Allah (a.w) berfirman (yakni, bertanya kepada Isa (bertanyakan kepada beliau)): ‘Wahai Isa anak Maryam! Adakah engkau berkata engkau kepada manusia (yakni, umatmu): ‘Mengambillah (yakni, jadikanlah) aku dan ibuku sebagai dua tuhan dari selain Allah?’ Berkata (Isa): ‘Maha suci Engkau (Allah)! Tidak ada aku (yakni, wajar) bahawa berkata aku apa-apa yang tiada bagiku yang haq (kebenaran). Jika berkata aku (sedemikian) maka sungguh-sungguh mengetahui Engkau apa-apa yang aku katakan; mengetahui Engkau (Allah) apa-apa dalam diriku dan tidak tahu aku apa-apa dalam diriMu; sesungguhnya Engkau (Allah) mengetahui apa-apa yang ghaib (i.e. tidak diketahui oleh sesiapapun),’) - Ayat 116: al-Maidah.
Dan, Isa (a.s) menjawab dan menjelaskan kepada Allah (a.w) hakikat sebenarnya, dalam nas dan dalil berikut:
Firman Allah (a.w): ‘Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani’budu-llaha rabbi wa-rabbukum; wa-kuntu ‘alaihim syahida ma dumtu fihim; falamma tawaffani kunta anta raqiba ‘alaihim; wa-anta ‘ala kulli syai-in syahidan ma dumtu fihim ...’ (Yang bermaksud: (Isa menyambung katatanya) ‘Tidak berkata aku kepada mereka (i.e. umatku) kecuali apa-apa yang diperintahkan (oleh Engkau) atas aku dengannya (i.e. yang hendak aku dikatakan dan kerjakan) (iaitu): ‘Supaya mengabdikan diri kepada (yakni, beribadah atau sembahlah) Allah (a.w), tuhanku dan tuhan kamu sekelian, dan adapun aku atas mereka menjadi saksi apa-apa yang selama aku di kalangan mereka; maka ketika telah mewafatkan Engkau akan daku (yakni, mengangkat aku ke langit) adalah Engkau, Allah, Engkaulah zat yang mengawasi mereka; dan Engkau atas segala sesuatu menjadi saksi.) - Ayat 117: al-Maidah.
Dalam urusan agama itu wujud penyaksian. Pertama, manusia mengakui dengan syahadah mereka bahawa Allah (a.w) itu tuhan mereka. Ini adalah ikrar dalam alam ruh ketika Allah (a.w) minta penyaksian manusia sebelum mereka diwujudkan secara fisikal apakala dilahirkan ke dunia. Kedua, para nabi itu menyaksikan umat-umtanya yang mengikuti syariat agama Allah (a.w) yang disampaikan oleh mereka dalam zamannya. Ketiga, Rasulallah (s.a.w) adalah orang yang menyaksikan umatnya yang menerima Islam yang dibawakan atau disampaikan olehnya kepada manusia, zamannya dan zaman-zaman setelah kewafatannya. Ini dimungkinkan oleh sistem jema’ah yang menjadi asas atau pra-syarat agama Allah (a.w) semenjak zaman Adam (a.s) lagi. Keempat, selain penyaksian beliau terhadap umatnya, umat Islam, Rasulallah (s.a.w) juga merupakan penyaksian terhadap tanggngjawab membawakan agama Allah (a.w) oleh para nabi yang terdahulu, kerana Rasulallah (s.a.w) diberikan al-Quran dan serta al-Hikmah yang memberitahu Rasulallah (s.a.w) dan, melalui Rasulallah (s.a.w), kita yang Islam, apa-apa yang berlaku mengenai risalah agama Islam dalam zaman-zaman sebelum Rasulallah (s.a.w). Kelima, Islam mensyaratkan melalui sistem jema’ah dan keimaman dalam syariat agama Islam bahawa setiap anggota jema’ah (= umat Islam) yang menerima syariat agama Islam yang dibawakan oleh Rasulallah (s.a.w) disaksikan oleh imam-imam yang menguruskan syariat agama Islam dalam jema’ah masing-masing zaman mereka, dan penyaksian Imam adalah diakui sebagai penyaksian Rasulallah (s.a.w). Kerana Imam itu adalah naungan umat Islam di bumi zaman mereka, sebagaimana Rasulallah (s.a.w) secara langsung adalah naungan umat Islam zaman beliau. Kerana itulah Islam itu mewajibkan umatnya anuti Islam secara berjema’ah yang formal. Di akhirat kelak manusia akan dibangkitkan berbaris atau berkumpul di hadapan Allah (a.w) di belakang para imam mereka masing-masing – Ayat 71, Surah al-Isra’.

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment