Wednesday, January 22, 2014

Anak-anak yang rugi akhirat mereka

Assalamualaikum,
Saudara berita dalam 'the Staronline' - 20 Janurari 2014, menarik dan membuka pengajaran kepada umat Islam. Insya Allah kita akan teliti apakah ketetapan Islam mengenai perkara seperti ini dalam hubungan kekeluargaan antara dua orang tua dan anak-anak mereka.
Kita lihat perkara ini dalam konteks ketetapan Islam, kerana ketetapan Islam itu sahaja yang benar (Rujuk post-post yang terbaru yang lalu tentang bezanya agama Islam dengan agama selain Islam). 

Old and discarded like trash
by p.aruna, farik zolkepli, zora chan, AND vanes devindran


The forgotten: Foong with an elderly inmate of Rumah Kasih in Taman Mutiara Barat.
PETALING JAYA: Each week, at least 10 elderly Malaysians end up in old folks homes and that is just the official average, based on centres registered under the Welfare Department.
According to department director-general Datuk Norani Hashim, an average of 536 elderly persons were placed in registered centres each year between 2009 and 2012.
“The actual number could be much higher as some privately run homes are not registered with the department,” she said.
She said between 1993 and last year, a total of 4,968 senior citizens were placed in 211 centres nationwide.
“Perak has the most number with 1,339 in 56 centres, followed by Selangor with 860 in 45 centres but only nine of the centres are under direct supervision of the department,” she added.
In Kuala Lumpur, Foong Peng Lam, the coordinator of Rumah Kasih, which takes in old folks and patients found abandoned in government hospitals, said at least one person was admitted each week.
He said most of the patients were abandoned because their families claimed they could not afford to take care of them.
“Their family members do not provide any form of financial assistance and do not come over to visit,” he said.
The home has taken in over 600 abandoned individuals since its inception in 2000.
“Weak elderly people who had collapsed by the roadside were also brought in by strangers.
“There were also those who were brought in by family members who never return to visit or take them home,” he said.
Foong said the number of abandoned patients had been increasing steadily – from seven in 2000, to the 60 at present.
Apart from Hospital Kuala Lumpur, the home has been taking in patients from Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia, Hospital Selayang, Tung Shin Hospital, Hospital Seremban, Hospital Sungai Buloh, University Malaya Medical Centre, Hospital Ampang and Hospital Kajang.
He said the hospitals would first try to contact the families, who would usually promise to take the patient home, but never turn up.
“This can go on for up to two months before they bring a patient in.
“Even when we manage to contact the families they usually refuse to take any responsibility,” he added.
Figures from the National Population and Family Development Board, an agency under the Women, Family and Community Development Ministry, show that about 675,000 elderly parents did not receive financial support from their children in 2004 when the Fourth Malaysian Population and Family Survey was conducted.

Saudara, apa kata Islam dalam perkara hubungan ibubapa dan anak-anak mereka? Kita lihat ketetapan Islam dalam perkara ini.

Firman Allah (a.w):

Saudara, Allah (a.w) memberitahu bahawa dua dosa yang paling besar dalam Islam adalah pertama, syirik - menyekutukan Allah (a.w) dengan sesuatu; dan kedua, tidak berbuat baik kepada kedua ibubapa.  Justeru itu, anak-anak yang membiarkan kedua ibubapanya adalah anak yang derhaka kepada kedua ibunya, maka sangat-sangat di murkai Allah (a.w). Namun, Allah (a.w) ridha terhadap seseorang anak itu jika kedua ibubapanya ridha terhadap anak-anak mereka. Jika mereka tidak ridha, maka Allah (a.w) juga tidak ridha, walaupun sianak itu seorang yang alim dan taqwa - taatkan Allah (a.w) dan taatkan Rasulallah (s.a.w) - tetapi mengabaikan ibubapanya, menganianya apatah lagi mencederakan mereka!
Firman Allah (a.w): ‘Wa’budullah wa-la usyriku bihi syai-an wa-bil-walidaini ihsana … al-ayat.’(Yang bermaksud: Dan beribadahlah kalian kepada Allah (a.w) dan janganlah menyekutukan Allah (a.w) dengan sesuatu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian dengan bersungguh-sungguh… ) – Ayat 36: an-Nisa’.
Allah (a.w) perintahkan manusia supaya mengabdikan diri/beribadah – buat yang diwajibkan dan sekuat mampu apa-apa yang disunatkan - dan tinggalkan atau jauhi apa yang ditegah/dilarang. Kemudian disuruh jangan syirik (i.e. meyakini ada sesuatu kuasa ketuhanan kepada makhluk, termasuk benda-benda yang hidup ataupun yang mati. Dan, lepas itu, Allah (a.w) perintahkan hendaklah seseorang itu berbuat baik terhadap atau kepada kedua ibu bapanya.
Firman Allah (a.w): ‘Wa-in jahadaka ‘ala tusyrika bi ma laisa laka bihi ‘ilmun fala-tuti’huma wa-sohibhuma fid-dunya ma’rufa.’ (Yang bermaksud: Dan jika kedua-duanya memaksa kalian untuk menyekutukan Aku (Allah) pada sesuatu tidak ada ilmu bagi kalian maka janganlah mentaati kepada kedua-duanya dan bergaullah (i.e. berinteraksilah) dengan kedua-duanya di dunia dengan baik.) – Ayat 15: Luqman
Perhatikan firman Allah (a.w) ini bahawa Allah (a.w) memerintahkan kepada hamba-hambaNya agar beribadat kepada Allah (a.w) dan tidak menyekutukannya (i.e syirik) dilanjutkan dengan perintah Allah (a.w) supaya bersungguh berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya anak-anak berkewajipan berbuat baik kepada kedua ibubapa/orang tuanya semasa mereka masih hidup, dan lebih-lebih lagi ketika mereka daam sifat yang lemah ketika tua.

Dosa Syirik dan Dosa Kepada Ibubapa – Dosa yang besar

Saudara, syirik (yakni, menyamatarafkan Allah (a.w) dengan sesuatu - contohnya menyembah berhala, menyembah haiwan, pokok dllnya) adalah dosa yang paling besar dan Allah (a.w) tidak mengampuni dosa tersebut apabila sampai mati tidak bertaubat. Demikian juga dosa menyakiti/menentang kepada kedua-dua orang tua (yakni, ibu bapa) adalah juga dosa besar yang Allah (a.w) tidak akan ampuni kecuali apabila kedua-dua orang tua memaafkannya (anak-anak terlebih dahulu). Allah (a.w) hanya ridha kepada seseorang iman itu jika orang tuanya ridha terhadapnya. Kalau kedua-duanya tidak ridha, maka pasti Allah (a.w) tidak ridha. Ingatlah syurga hanya diperolehi oleh seseorang itu jika Allah (a.w) ridha terhadapnya, dan Allah (a.w) hanya ridha jika kedua ibubapanya ridha terhadapnya.

(-) Dosa-dosa besar 
Saudara, Rasulallah (s.a.w) mengulangi semula ketetapan Allah (a.w) di atas itu dalam as-Sunnah - hadith berikut.
Rasulallah (s.a.w) Bersabda: ‘Al-kabairul-isyraku billahi wa-‘uququl-walidaini waqtun-nafsi was-saminul-ghamusu.’ (Yang bermaksud: Beberapa dosa besar adalah (satu) menyekutukan Allah (a.w) (i.e. syirik) dan (dua) menyakiti kedua orang tua dan (tiga) membunuh orang dan (empat) sumpah yang palsu (i.e dusta atau berdusta ketika bersumpah atau disuruh bersumpah) – al-Hadith an-Nasa’i
Di dalam hadith ini 4 dosa besar disebutkan; pertama, dosa syirik; kedua, menyakiti kedua ibubapa; dan ketiga, membunuh orang; dan keempat, bersumpah/menjadi saksi dalam perbicaraan dengan berkata palsu/dusta. Sebagai tambahan, para peguam diperingatkan bahawa mungkin mereka tidak bercakap bohong dalam pembicaraan, tetapi mungkin dia mengesahkan kepalsuan persaksian anakguamnya. Maka dia tergolong sebagai saksi palsu. Kesemua dosa-dosa di atas wajib neraka, kecualilah Allah (a.w) kehendaki sebaliknya. Namun, dalam al-Quran jelas Allah (a.w) meghukum bahawa membunuh orang tempatnya neraka.
 
(-) Yang tidak akan masuk syurga

Saudara, dalam hadith berikut pula, Rasulallah (s.a.w) memberitahu tiga golongan tidak akan masuk/mendapat syurga, iaitu: pertama, anak-anak yang menyakiti kedua ibubapanya - menyakiti secara fisikal atau secara spiritual; kedua, 'habitual drinker', i.e. peminum arak; dan ketiga, orang yang memberi sesuatu kepada seseorang kemudian dia mengukiti pemberiannya.
Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘… wa-thalathatun la yadhulunal-jannatal-‘aqu li-walidaihi wal-mudminu ‘alal-khamri wal-mannanu bima ‘ato.’ (Yang bermaksud: Dan tiga golongan yang tidak masuk syurga (pertama) orang yang berani/menyakiti kedua orang tuanya, (kedua) orang yang membiasakan dirinya minum minuman yang memabukkkan (sampai mati tidak bertaubat), dan (ketiga) orang-orang yang mengungkit-ungkit sesuatu yang telah diberikan olehnya) – Hadith an-Nasa’i
Supaya difahami bahawa dosa menentang/melawan kedua ibu bapa (‘uququl-walidaini) disamping akhiratnya jelas masuk neraka dan di dunianya juga Allah (a.w) akan menurunkan siksaannya sebagaimana sabda Rasulallah (s.a.w) berikut:
Sabda Rasullah (s.a.w): ‘Kulluz-zunubi yuakh-hrullahu minha ma sya-aila yaumil qiamati illa ‘uququl-walidaini fa-innallaha yu’ajjilluhu li-sohibihi fil-hayatid-dunya qablal-mamati.’ (Yang bermaksud: Semua dosa Allah (a.w) menunda/menangguhkannya (tidak menyiksa langsung ketika di dunia) sekehendak Allah (a.w) sampai hari kiamat, kecuali dosa berani/menyakiti kedua orang tuanya, sesungguhnya Allah (a.w) menngerakan siksaanNya (ketika) masih hidup di dunia sebelum mati.) – Hadith riwayat Hakim 
Justeru itu, rugilah seorang anak ketika kedua ibubapanya masih hidup dia tidak mengambil kesempatan untuk mlakukan segala sesuatu demi menyukakan hati kedua ibubapanya supaya ridha mereka terhadapnya.

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment