Sunday, January 12, 2014

Kalimah 'Allah' - Peringatan kepada Pendokong dan Pengikut Kristian

Assalamualaikum,
Saudara, dalam post yang lalu kita telah singkap sedikit sejarah negara kita yang secara langsung menjadi titik tolak kepada keberanian pengaut agama Kristian terhadap penggunaan kalimah 'Allah' untuk merujuk kepada tuhan mereka dan menggunakan kalimah itu dalam penerbitan keagamaan mereka serta dalam 'al-Kitab' = Bible versi Melayu/Bahasa Malaysia.
Kita juga telah sentuh, mengapakah ini terjadi kerana kepimpinan Melayu dan juga para ulama' Melayu kini sudah tidak berani mempertahankan kepentingan agama Islam, malah mereka jahil ilmu dan lemah aqidah, sehingga berdiam diri atau membenarkan orang beragama selain Islam mengganggu gugat beberapa prinsip dan ketetapan fundamental dalam Islam.
Saudara, dalam post ini kita ingin teliti apakah mesej Allah (a.w) kepada manusia dan umat Islam tentang agama - khususnya agama Islam dan agama anutan manusia selain agama Islam. Kerana, masyarakat Melayu sendiri - terutama beberapa orang yang dinobatkan sebagai wanita agung Islam diwasa ini kerana memperjuangkan kesamarataan (equality) dalam Islam antara perempuan dan lelaki, spt pergerakan 'Sisters in Islam' dan 'Women under Islam' dll lagi. Mereka ini sebenarnya mempersoalkan ketetapan Allah (a.w) memberi kelebihan kepada kaum lelaki yang mereka rasai Allah (a.w) atau Islam itu menganak-tirikan atau menombor-duakan wanita dan menombor-satukan kaum lelaki. Mereka ini sebenarnya jahilkan Islam atau cuba mentafsirkan sesuatu di dalam al-Quran tanpa belajar secara benar.
Dalam post ini juga kita akan blihat beetapa batilnya agama Kristian (Christianity) dan begitu jugalah batlnya lain-lain agama ciptaan manusia. Hakikatnya, manusia tidak berhak mewujudkan agama mereka sendiri, kemudian cuba pula memberitahu manusia bahawa dengan menganuti agama ciptaan mereka tersebut, mereka telah menyembah tuhan yang bukannya satu, yang kini mereka nak namakan 'Allah'.
Saudara, kita lihat ketetapan al-Quran dan as-Sunnah mengenai isu ini. Sebelum apa-apa, wajib kita fahami, pertama - semua manusia, terutama orang yang akui dirinya Islam - bahawa Allah (a.w) itu Esa, Dia adalah tuhan manusia semenjak zaman manusia pertama, Adam (a.s), termasuklah dalam zaman-zaman rasul dan nabi yang diagungkan oleh masyarakat Yahudi, Musa (a.s), dan orang yang dinobatkan oleh orang Nesranisebagai anak tuhan mereka, Isa (a.s). [Nota: Dalam post dan blog ini penulis tidak tuliskan bahawa Isa (a.s) adalah 'Jesus' masyarakat Kristian yang berpandukan Bible atau 'al-Kitab' (Bible versi Melayu/Bahasa Melayu) itu. Kerana apa? Kerana Isa (a.s) adalah seorang rasul dan nabi, bukan Jesus anak tuhan. Begitu juga kita tak mahu samakan Mariam, ibu Isa (a.s), sebagai 'Mary', kerana Mariyam bukanlah 'isteri tuhan' yang dipercayai oleh masyarakat Kristian. 
Allah (a.w) memberitahu manusia: 'Wa-ma khalaqtul jinna wal-insa illa li-ya'budni.' (Yang bermaksud: Dan, tidaklah Aku (Allah) jadikan/cipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan/memperhambakan/menyembah/mentaati Aku (Allah) - Ayat 56: az-Zariat.
Manusia itu diberi peluang menikmati hidup dunia dengan bersyarat - wajib sembah Allah (a.w) sebagai tuhan, wajib taatkan perintahNya, termasuklah perintah terima Nabi Muhamamd (s.a.w) sebagai Rasul, al-Quran sebagai Kitab Allah (a.w) sebagai panduan beragama dan hidup di dunia, dan Islam adalah syariat agama Allah (a.w) untuk manusia sejagat dan semua zaman.
Kedua, Islam adalah agama untuk manusia semenjak zaman Adam hinggalah zaman Nuh (a.s), zaman Ibrahim (a.s), zaman Yakub (a.s), zaman Musa (a.s) dan zaman Isa (a.s). Hanyalah agama Islam itu disempurnakan oleh Allah (a.w) bermula zaman Nabi Muhammad (s.a.w) hinggalah sekarang. 
Ketiga, Islam itu adalah agama untuk semua manusia senjak zaman Adam (a.s) hinggalah kiamat dunia. Maka sesiapa yang ikuti atau anuti Isam maka dia ada harapan untuk selamat dari neraka dan mendapat syurga. Kalau tidak Islam sudah pasti tidak dapat syurga dan pasti dilemparkan oleh para malaikat ke dalam neraka. Wajib kita - semua manusia, semua zaman -ingati bahawa hanya ada dua kesudahan selepas matinya manusia itu. Kerana setelah menjalani 'penghidupan' dalam alam barzah (i.e. kubur), manusia akan dibangkitkan apabila seruling ditiupkan oleh Israfil (a.s) pada kali keduanya. Maka manusia akan berkumpul di padang makhsyar untuk menerima Kitab Catatan Amalan masing-msing, kalau Islam, tapi kalau tak Islam, tidak akan berhimpun tetapi terus dilemparkan oleh malaikat ke dalam neraka, setelah ditanya/dibertahu kepada mereka soalan: 'Apakah tidak ada seorang Rasul/Nabi membawakan kepada kalian kitab (atau, risalah dari) Allah (a.w) yang mengandungi perintah Allah (a.w) supaya kalian sembah Dia dan tidak mensyirikan akan Dia?' 
Keempat, Nabi Muhammad (sa.w) itu adalah Rasul/Nabi penamat - terakhir - 'khatamal nabiyin' (nabi penyudah) bagi manusia, yang ditugaskan menyampaikan risalah agama Allah (a.w), Islam, dengan panduan al-Quran dan penjelasannya dalam al-Hikmah (atau, as-Sunnah). Sesiapa yang tidak akui Nabi Muhammad (s.a.w) sebagai Rasul/Nabi atau Utusan Allah (a.w) kepada manusia - mengingatkan manusia bahawa jika Islam dapat syurga, jika tidak Islam masuk neraka. Jika Islam maksudnya terima sepenuhnya al-Quran dan as-Sunnah dan amalkan setiap sesuatu yang diperintah dan disuruh, panduan praktikalnya as-Sunnah. Jelasnya, orang yang anuti agama selain Islam tidak sekali-kali akan mendapat syurga - kalaulah mereka percaya bahawa wujud syurga (paradise atau heaven) itu. 
Kelima, Nabi Muhammad (s.a.w) itu adalah diutuskan kepada semua manusia - tak kira bangsa apa, keturunan apa, dan hidup zaman mana. Malah ketika hampir kiamat, Isa (a.s) akan diturunkan oleh Allah (a.w) ke dunia untuk membersihkan syariat agama Islam, dengan memusnahkan salib (yang dijadikan oleh Kristian sebagai lambang agama mereka), membunh segala babi (yang Allah (a.w) haramkan manusia makan, dan membunuh Dajjal yang bermaharaja-lela mengkafirkan manusia yang akui diri mereka Islam zaman itu. Setelah Dajjal mati, maka duniapun kiamat. Itulah saat terakhir tanda-tanda kiamat akan berlaku, apabila Isa (a.s) turun ke dunia membunuh Dajjal dan membersihkan syariat agama Islam, yang dibawakan oleh Rasulallah (s.a.w), yakni menobatkan al-Quran dan as-Sunnah di muka bumi.  
Keenam, dunia ini akan kiamat. Malah tanda-tanda akan hampirnya kiamat sudahpun banyak hanyalah kita mansuia diiambaui oleh kelazatan kehidupan dunia, sehingga kita tidak sedar betapa hampirnya kita kepda kiamat - sekurang-kurangnya 'kiamat kecil' iaitu kematian/ajal kita. Umat Islam akui hakikat ini, kecualilah dia munafiq - kerana berpura-ura Islam - dia Islam tapi takpun kerjakan apa-apa yang diperintahkan tapi lakukan segala sesuatu yang dilarang dan ditegah. Mereka ini adalah munafiq, malah kafir tanpa mereka sedari - Islam hanya kulitnya, tapi isinya (batinnya) kafir. Majoriti umat Islam hari ini sudahpun kafir tanpa mereka sedari. Yang tinggalkan satu solat fardu secara sengaja, jatuh kafir. Siapa amalkan sesuatu yang bersifat bid'ah sudahpun jatuh kafir tanpa disedari. Justeru itu, siapa yang akui dirinya Islam, adalah lebih selamat tinggalkan bid'ah dan jangan sekali-kali terima kata-kata orang - ulama' ataupun bukan - bahawa wujudnya 'bid'ah hasanah' itu, kerana risikonya amat baha kepada kebajikan akhirat kita. Takda pahala yang pun kalau buat apa yang disebut 'bid'ah hasanah' itu. Malah, mengamalkan 'bid'ah hasanah' membatalkan amalan dan ibadah, terkeluar dari Islam tanpa di sedari, wal iya zubillah. Lebih selamat tinggalkan aje - contoh membaca Doa Qunut pada Solat Subuh. Dan banyak lagi. 
Ketujuh, bila sampai ajal manusia - Islam ataupun tidak Islam - pasti mereka akan mendapat siksaan kubur - balasan awal atas segala sesuatu yang dilakukan dan dicakapkan ketika hidup yang bertentangan dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, kemudian di akhirat, akan diberikan balsan yang sempurna dan secukupnya terhadap kebaikan (i.e. pahala) dan kejahatan atau kemaksiatan (i.e. dosa). Tak kira apapun agama yang dianuti oleh manusia - orang Islam termasuk - akan mendapat siksaan terhadap setiap dosa yang dibekalkan untuk akhirat dari setiap perbuatan/perlakuan dan kata-kata yang diluahkan ketika hidup dulu! 
Kedelapan, orang yang terima Islam, ada harapan untuk dapat syurga di akhirat kelak. Kalau takda dosa terus masuk syurga. Kalau ada dosa yang tidak ditaubatkan, kekal menjalani hukuman di neraka dahulu, sebelum dibebaskan. Kalau takdapun pahala, menjalani hukuman lebih lama di neraka - berahkab=ahkab lamanya - jikalah ad dalam lubuk hatinya keyakinan tentang wujudnya 'Allah (a.w)' tuhan yang Esa dan dia sempat melafazkan kalimah 'la-ilaha illallah' ketika sakratul maut atau menghembuskan nafasnya yang terakhir! Kalau berdosa dengan manusia pula, pahalanya akan ditolak dan diberikan kepada orang yang dia berdosa kepadanya, maka kalau habis pahalanya, dosa orang yang dia berdosa terhadapnya akan diberikan kepadanya, i.e dimasukkan ke dalam Kitab Catatan Amalannya. Maka kalau begitu besar kemungkinan timbangan dosanya berat pula, maka diapun menjalani hukuman di neraka, sebelum dibebaskan dan dimasukkan ke dalam syurga.
Saudara, insya Allah kita tuliskan dalam post ini dan di bawah ini dalil-dali mengenai perkara ini supaya semua yang mengikuti blg ini - yang Islam ataupun tak Islam - diberitahu. Mereka boleh membuat pilihan, nak ikut orang yang bertegar nak gunakan kalimah 'Allah' sebagai nama tuhan mereka atau nak menolak gerakan untuk mendapat kejayaan menggunakan kalimah 'Allah' sebagai nama tuhan orang Kristian. Ingat! Semua yang tidak Islam pasti masuk neraka. Termasuklah orang Kristian, kerana Allah (a.w) menyebut dalam al-Quran bahawa Allah (a.w) tidak mempunyai anak.:
Firman Allah (a.w): ‘Innama-llahu ilahun wahidun, subhanahu an (-ai) yakunu lahu waladun...’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya adapun Allah itu tuhan (yang berhak disembah itu) adalah esa, maha suci Dia (Allah) bahawa ada bagiNya mempunyai anak…) - Ayat 171, Surah an-Nisa’.
Dan, Allah (a.w) itu Esa - satu bukan dua dan bukan tiga, walhal Kristian kata ada tiga tuhan:
Firman Allah (a.w): ‘Inna ilahakum la-wahid.’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya tuhan kamu itu satu (Yakni, Esa) (i.e. Allah))- Ayat 4, Surah Soff (Soffat).
Dan, firman Allah (aw) berikut:
Firman Allah (a.w): ‘… wa-ma min ilahin illa ilahu wahidun;’ (Yang bermaksud: Dan tidaklah dari sesembahan/tuhan, yakni yang disembah sebagai tuhan itu, kecuali Allah (a.w) adalah tuhan/sembahan yang esa). [Ayat 72, Surah al-Maidah]
Dan, Allah (a.w) memebritahu manusia bahawa sesiapa yang anuti agama selain agama Islam, pasti tak dapat syurga di akhirat:
Firman Allah (a.w): ‘… wa-ma min ilahin illa ilahu wahidun;’ (Yang bermaksud: Dan tidaklah dari sesembahan/tuhan, yakni yang disembah sebagai tuhan itu, kecuali Allah (a.w) adalah tuhan/sembahan yang esa). [Ayat 72, Surah al-Maidah]
Dan, Allah (a.w) beritahu kalau kafir - tak Islam - segala kebaikan yang dikerjakan di dunia (i.e. semasa hidup mereka) berguna untuk dunia saja, takda gunanya untuk akhirat, di akhirat pasti masuk neraka:
Firman Allah (a.w): ‘Innala-lazina kafaru … hingga … ma tuqubbila minhum, …’ (Yang bermaksud: Sungguhnya orang-orang yang kafir itu kalaulah bahawasanya bagi mereka apa-apa yang di bumi kesemuanya dan semisal itu pula besertanya (i.e. miliknya) untuk menebus dengannya (i.e. apa-apa yang dimilikinya) dari (terkena) siksaan (neraka) pada hari kiamat, tidak dimakbulkan (i.e. diterima) dari mereka; dan bagi mereka siksaan yang pedih (i.e. masuk neraka).)- Ayat 36, Surah al-Maidah (mesej yang sama).
Allah (a.w) beritahu kalau tak Islam takda gunanya apa-apa yang dikerjakan - termasuklah sebagai dermawan terhebat di dunia sekalipun. Kalau Islam boleh tempah tempat tinggal terbaik dalam syurga:
Firman Allah (a.w): ‘Innal-lazina kafaru lan tughniya ‘anhum amwaluhum wa-la auladuhum minallahi syaian; wa-ulaika ashabun- nari; hum fiha kholiduna.’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu (= orang-orang yang tidak mahu terima Allah (a.w) sebagai tuhan mereka dan Nabi Muhammad (s.a.w) sebagai Utusan Allah) tidak sekali-kali akan mencukupi dari mereka hartabenda mereka dan tidak juga anak-anak mereka (untuk menebus diri mereka) dari (siksaan dalam neraka) Allah (a.w) sedikitpun; dan mereka itu adalah penghuni neraka; mereka di dalamnya (i.e. neraka itu) kekal.) - Ayat 116, Surah ali-Imran.
Allah (a.w) beritahu manusia bahawa kalau cari atau anuti agama selain Islam - maksudnya tak mahu terima Islam - pastilah mereka rugi di akhirat - neraka balasannya secara pasti. Justeru itulah, Shuaib Webb (orang Amerika yang berceramah dalam TV al-Hijrah) itu bijak, Husein Yee (yang berdakwah bebas), Ridzuan Tee (pensyarah UPM) dan ramai lagi orang Barat, China dan India, yang setelah belajar tentang Islam melalui al-Quran dan as-Sunnah, tak berani ambil risiko, jadi orang bukan Islam, dalam beragama:
Firman Allah (a.w): ‘Wa-man yabtaghi ghairal-Islami dinan fa-lan yuqbala minhu; wa-hua fil-akhirati minal-khosirina.’ (Yang bermaksud: Sesiapa yang mengambil (yakni, menganuti) agama selain Islam sebagai agama pilihannya, maka tidak diterima segala kebaikannya (yakni, yang disumbangkannya demi agamanaya dan masyarkat sejagat), dan dia orang yang (sedemikian itu) pasti rugi (i.e. masuk neraka).) - Ayat 85, Surah ali-Imran.
Allah (a.w) beritahu kalau tak Islam ada harta berupa emas seisi dunia dan dilipatgandakan lagi, untuk menebus diri dari siksaan neraka di akhirat, takkan dapat. Pada Allah (a.w) apa yang ada di dunia ini tidak ada nilainya pada Allah (a.w). Malah, jikalah nilai dunia ini dan segala isisnya sama nilainya dengan nilai sebelelah kepak/sayap naymuk, sudah pasti orang yang tidak terima Islam tidak akan diberi peluang minum seteguk airpun! Kerana dunia ini tida nilai, malah dicipta Allah (a.w), apakah tebusan yang boleh untuk mengindarkan diri dari siksaan neraka?
Firman Allah (a.w): ‘Innal-lazina kafaru wa-matu wahum kuffarun fa-lan (-ai) yuqbala min ahadim mil-ul ardhi zahaban walawif-tada bihi; …’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya orang yang kafir mereka maka tidak akan diterima dari salah seorang mereka (jikapun memiliki) sepenuh bumi emas (untuk membebas/menebus) dirinya (dari siksaan neraka); …) - Ayat 91, Surah ali-Imran.
Allah (a.w) memebritahu bahawa agama Kristian itu batil atau suatu pembohongan semata-mata. Allah (a.w) menyangkal keyakinan orang Kristian bahawa tuhan itu Esa bukan Tiga Serngkai/Mempercayai Trinity adalah Kafir
Firman Allah (a.w): ‘Laqad kafarallazin qalu innallaha hua Masihubu Maryam; … ‘(Yang bermaksud: ‘Nescaya sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang berkata: ‘Sesungguhnya tuhan ‘Allah’ itu adalah al-Masih anak Maryam (i.e. Nabi Isa); ..’) [Ayat 72, Surah al-Maidah]
Firman Allah (a.w): ‘Laqad kafaral-lazina qalu innallaha thalithu thalathatin, ma-ma min ilahin illa ilahun wahidun; …’ (Yang bermaksud: Nescaya sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang berkata: ‘Sesungguhnya ‘Allah’ (tuhan manusia) itu tiga dari yang tiga (Trinity).’ Dan tidak ada dari tuhan (yakni, sesembahan atau yang berhak disembah sebagai tuhan) kecualilah tuhan (Allah) yang esa; …) [Ayat 73, Surah al-Maidah]
Allah (a.w) bertanya kepada Isa (a.s) semasa hayatnya apabila pengikutnya menyaahtafsirkan mukjizatnya yang boleh meghidupkan orang yang mati dll. Isa (a.s) memberitahu Allah (a.w) hakikat sebenarnya:
Firman Allah (a.w): ‘Wa-iz qalallahu ya-‘isab-nal maryama a-anta qulta linnasi (-it) at-takhizuni wa-ummiya ilahaini min dunillahi; qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bil-haqqi; in kuntu qultuhu faqad ‘alimtahu; taklami fi nafsi wa-a ‘alamu ma fi nafsika; innaka ‘alimul ghuyubi.’ (Yang bermaksud: Dan, (ingatlah) ketika Allah (a.w) berfirman (yakni, bertanya kepada Isa (bertanyakan kepada beliau)): ‘Wahai Isa anak Maryam! Adakah engkau berkata engkau kepada manusia (yakni, umatmu): ‘Mengambillah (yakni, jadikanlah) aku dan ibuku sebagai dua tuhan dari selain Allah?’ Berkata (Isa): ‘Maha suci Engkau (Allah)! Tidak ada aku (yakni, wajar) bahawa berkata aku apa-apa yang tiada bagiku yang haq (kebenaran). Jika berkata aku (sedemikian) maka sungguh-sungguh mengetahui Engkau apa-apa yang aku katakan; mengetahui Engkau (Allah) apa-apa dalam diriku dan tidak tahu aku apa-apa dalam diriMu; sesungguhnya Engkau (Allah) mengetahui apa-apa yang ghaib (i.e. tidak diketahui oleh sesiapapun),’) [Ayat 116, Surah al-Maidah]
Firman Allah (a.w): ‘Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani’budu-llaha rabbi wa-rabbukum; wa-kuntu ‘alaihim syahida ma dumtu fihim; falamma tawaffani kunta anta raqiba ‘alaihim; wa-anta ‘ala kulli syai-in syahidan ma dumtu fihim ...’ (Yang bermaksud: (Isa menyambung kata-katanya) ‘Tidak berkata aku kepada mereka (i.e. umatku) kecuali apa-apa yang diperintahkan (oleh Engkau) atas aku dengannya (i.e. yang hendak aku dikatakan dan kerjakan) (iaitu): ‘Supaya mengabdikan diri kepada (yakni, beribadah atau sembahlah) Allah (a.w), tuhanku dan tuhan kamu sekelian, dan adapun aku atas mereka menjadi saksi apa-apa yang selama aku di kalangan mereka; maka ketika telah mewafatkan Engkau akan daku (yakni, mengangkat aku ke langit) adalah Engkau, Allah, Engkaulah zat yang mengawasi mereka; dan Engkau atas segala sesuatu menjadi saksi.) [Ayat 117, Surah al-Maidah] 
Malah Isa (a.s) memberitahu Bani Israil - Kaum Yahudi dan Nesrani zamannya - supaya sembah hanya Allah (a.w) dn ikuti dia dalam menerima syariat atau risalah agama Allah (a.w), yakni agama Islam, yang dibawakan olehnya kepada kaumnya:
Firman Allah (a.w): ‘… wa-qalal Masihu ya-bani Israila (-a’) u’budullaha rabbi wa-rabbukum.’; innahu man (-ai) yusyrika billahi faqada harramallahu ‘alaihil jannata wa-makwahun naru ...’ (Yang bermaksud: Dan telah berkata Isa: ‘Wahai Bani Israil! Mengabdikanlah kepada (i.e. beribadahlah, yakni sembahlah) Allah, (Allah itu) Tuhanku dan Tuhan kamu sekelian;’ Sesungguhnya ingatlah sesiapa yang syirik/ mensyirikkan Allah (a.w) (yakni, menduakan atau menigakan atau mengatakan tuhan itu lebih dari satu) maka sungguh-sungguh diharamkan oleh Allah (a.w) baginya syurga dan tempat tinggalnya adalah dalam neraka; …) [Ayat 72, Surah al-Maidah]
Dan, Allah (a.w) membuat ketetapan bahawa sesiapa ytang mengatakan Isa (a.s) itu tuhan maka mereka kafir. Jika begitu, tidak ada hak orang Kristian kini menuntut supaya kalimah 'Allah' digunakan untuk merujuk kepada nama tuhan mereka, kerana orang yang mereka katakan anak tuhan itu adalah Jesus!
Firman Allah (aw): ‘Laqad kafaral-lazina qalu innallaha hua masihub Maryam; …’ (Yang bermaksud: Sungguh-sungguh telah kafir orang yang berkata: ‘Sesungguhnya Allah itu adalah Dia, al-Masih Isa anak lelaki Maryam …) [Ayat 72, Surah al-Maidah]
Dan, Allah (a.w) menyangkal bahawa tuhan itu adalah tiga atau Tiga Serangkai (Trinity of God) dll kepercayaan, sebagaimana yang dipercayai dan diajarkan oleh paderi-paderi, bishop dan lain-lain 'ulama' Kristian ddi Malaysia sekarang. Kerana itu, tidak wajar orang Kristian menggunakan kalimah 'Allah' sebagai nama kepada tuhan mereka!
Firman Allah (a.w): ‘Laqad kafarallazin qalu innallaha thalithu thalathatin, wa-ma min ilahin illa ilahun wahidun; …’ (Yang bermaksud: Nescaya sungguh-sungguh kafir orang-orang yang berkata: ’Sesungguhnya tuhan Allah itu adalah satu dari yang tiga; dan tiadalah dari sesembahan (i.e. yang berhak disembah itu) kecuali tuhan yang esa; …) [Ayat 73, Surah al-Maidah]
Saudara, demikianlah hujjah yang kokoh yang sepatutunya sesiiapa saja - termasuk para hakim yang ingin membuat ketetapan tentang permintaan orang Kristian supaya dibenarkan menggunakan kalimah 'Allah' untuk menamakan tuhan mereka, kerana tuhan mereka bukanlah tuhan yang haq, bukan Allah (a.w), dan agama mereka bukanlah agama yang dicipta oleh Allah (a.w) untuk manusia. Agama yang diciptakan oleh Allah (a.w) untuk manusia adalah agama Islam - Ayat 19: ali-Imran (agama di sisi Allah (a.w) adalah Islam) dan Ayat 3: al-Maidah (Allah (a.w) ridha agama bagi manusia adalah Islam).

Jazakallahu khairah.

2 comments:

 1. Alhamdulillah.
  Thanks for sharing.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Alhamdulillah, masya Allah, you are always welcome. Let's share our future and success in the Hereafter. Success i the Hereafter is only via Islam - the brand of Islam that this Blog tries to inform fellow friends, Muslims or non-Muslims alike.

   Delete