Saturday, November 9, 2013

Tahukah saudara - Islam yang benar? (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita telah teliti dalam post sebelum ini beberapa dimensi yang mencemarkan kemurniaan aqidah dan syariat Islam, termasuklah hakikat kewajipan mutlak mentaati Rasulallah (s.a.w) - maksudnya menerima ketetapan as-Sunnah. Dan, kemurniaan aqidah dan syariat Islm itu juga tercemar kerana tidak berjema'ah dalam Islam kerana berjema'ah itu adalah kewajipan mutlak yang ditetapakan oleh firman Allah (a.w) dalam Ayat 103, Surah ali-Imran. Aqidah dan syariat Islam itu juga tercemar apabila kita anuti Islam tanpa mentaati kepimpinan jema'ah Islam (Imam) yang diangkat, sekiranya ketetapan atau suruhan atau perintahnya tidak bersifat maksiat. Mentaati Imam adalah juga ketetapan Islam yang mutlak, kerana firman Allah (a.w) pada Ayat 59, Surah an-Nisa'.
Saudara, kita teruskan penelitian kita tentang kemurniaan aqidah dan syariat Islam itu apa sebenarnya?

Beberapa dimensi kemurnian Islam
(-)   Memurnikan agama dan berdoa 

Saudara, dalam firman Allah (a.w) berikut, manusia (khususnya umat Islam yang berian, diperintahkan supaya memurnikan agama Islam apabila menyembah (i.e. mengabdikan diri kepada) Allah (a.w) dan ketika berdoa. Jika manusia itu tidak murnikan agama Allah (a.w) maka pastilah, segala amalan dan ibadah ereka tidak diterima. Inilah hakikat yang membezkan antara orang Islam dan orang kafir. Orang Islam menyembah Allah (a.w) mengabdikan diri merka kepada Allah (a.w) dengan menganuti agama yang telahpun dicipta khusus oleh Allah (a.w) untuk manusia anuti untuk memenuhi perintahNya pada Ayat 56, Surah az-Zariat: 'Wa-ma kholaqtal jinna wal-insan illa li-ya'buduni.' (Yang bermaksud: Tidakah Aku (Allah) jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri/memperhambakan diri/mengerjakan amalan dan ibadah/beribadah kepadaKu (Allah) serta Ayat 19, Surah al-Maidah: 'Innad dina lillahi Islam.' (Yang bermaksud: Sesungguhnya agama disisi Allah (a.w) itu adalah Islam); dan firman Allah (a.w): 'Wa-man yabtaghilla ghaira Islama dinan falan yuqbalu minhu ...' (Yang bermakud: Barangsiapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima kesemua amalan dan ibadahnya), dan dia di akhirat adalah orang yang rugi (i.e. masuk neraka) - Ayat /, Surah /.
Umat manusia yang tidak mengendahkan ketetapan Allah (a.w) di dalam ayat-ayat tersebut jelas orang yang tidak memurnikan agama Islam. Semua ini mencemarkan hakikat pengabdian tersebut, maka Islam itu tidak lagi murni. Jelas tidak memurnikan agama Islam tersebut. Maka melanggar ketetapan Allah (a.w).
Firman Allah (a.w): ‘Fad’ullaha mukhlisina lahud-dina wa-lau karihal kafiruna.’ (Yang bermaksud: Maka menyembahlah (atau, berdoalah) kepada Allah (a.w) dengan memukhliskan (i.e. memurnikan) agama sekalipun dibenci oleh orang-orang kafir/kufur.) - Ayat 14, Surah al-Ghafir
Apabila melanggar ketetapan Allah (a.w) pastilah berdosa, maka segala amalan dan ibadahnya terbatal atau tidak diterima Allah (a.w). Kalau kesemua amalan tidak diterima, maka pastilah masuk neraka.

(-)  Perintah Allah (a.w) agama Islam itu wajib dimurnikan 

Saudara, kemurnian tindaktanduk seseorang yang akui dirinya orang Islam dan beriman adalah, dia memurnikan peraturan Allah (a.w). Allah (a.w) perintahkan manusia supaya beramal dan beribadah mengiut ketetapan atau spesifikasi Allah (a.w) sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulallah (s.a.w), maka wajib baginya akur dengan ketetapan tersebut.
Firman Allah (a.w): ‘Wa-ma umiru illa li-ya’budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa-a wa-yuqimus solata wa-yu’tuz-zakatan wa-zalika dinula-qaimah.’ (Yang bermaksud: Dan tidaklah diperintahkan kecuali supaya mengabdikan diri kepada Allah (a.w) orang yang memurnikan kepada Allah (a.w) pada agama dengan condong (i.e. benanr mencintai agama Allah (a.w)) dan menetapilah/mengerjakanlah solat dan tuaikanlah zakat, dan demikian itulah (yakni, cintakan agama Allah (a.w), menetapai solat dan mengeluarkan zakat itu) agama yang bernar/lurus/tegak.) - Ayat 5, Surah al-Baiyinah.
[Nota: Sifat contoh orang yang betul-betul cintakan agama Allah (a.w) adalah Nabi Ibrahim. Dia akur apabila diperintahkan Allah (a.w) untuk berdakwah menyampaikan syaraiat agama Allah (a.w) dengan meninggalkan istrinya Siti Sarah sedang sarat mengandungkan Islam, akur dengan perintah Allah (a.w) supaya menyembeliah anaknya Islam walaupun bertahun-tahun tidak dapat berjumpa dengan anakanya. Tetap, dia akur dengan perintah Allah (a.w) tanpa soal.

Apabila disuruh solat mengikut contoh Rasulallah (s.a.w) - sollu kama ra-aitumuni usolli' (Yang bermaksud: Bersolatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku (Nabi) bersolat) - contohnya: janganlah kita ikuti cara dan kaedah orang lain bersolat. Kalau ketika Rukuk Rasulallah (s.a.w) suruh baca hanya 'Subhana rabbial 'azim' sahaja, janganlah kita baca dengan menambah pula kalimah 'wa-bihamdihi'!. Begitulah juga ketika Sujud. Kalau Rasulallah (s.a.w) baca: 'Subhana rabbial a'la' sahaja, janganlah tambah dengan kalimah 'wa-bihamdihi'. Apabila ditambah, maka tidak lagi murni amalan solat itu. Malah termasuk dalam pencemaran kategori bid'ah! Mengamalkan bid'ah membuatkan kita terkeluar Islam jatuh kafir tanpa kita sedari, wal iya zubillah. Dan, segala amalan kita yang lalu - yang wajib ataupun sunat - lebur, tidak diterima Allah (a.w).] 

(-) Tercemarnya amalan dan ibadah kerana niat
Saudara, kemurnian amalan dan ibadah itu juga tercemar - hilang dan lenyap kemurnianya jika kita kerjakan sesuatu amalan atau ibadah dengan niat selain yang ditetapkan oleh Allah (a.w) - murni semata-mata kerana Allah (a.w). Kalau kita kerjakan amalan dan ibadah untuk menunjuk-nunjuk atau ingin dilihat orang atau suka dipuji atau suka dilihat orang dan apa saja matlamat beribadah selain niat yang mukhlis atau murni. 
Firman Allah (a.w):Wa-ma li-ahadin ‘indahu ni’matin tujza illab-tigha-a wajhil rabbihil-‘ala.’ (Yang bermaksud: Dan tidak ada bagi seseorang di sisinya kenikmatan (i.e. mendapat nikmat) tidak dibalas kecuali mencari wajah Allah (a.w)(i.e. kerana Allah (a.w) yang maha tinggi/agung.) - Ayat 19 & 20, Surah al-Lail
[Nota: Segala amalan dan ibadah hendaklah dikerjakan kerana mencari wajah Allah (a.w), yakni keridhaan Allah (a.w). Keridhaan Allah (a.w) itu hasilnya kerahmatan Allah (a.w). Kerahmatan Allah (a.w) sahaja yang membolehkan seseorang yang beriman itu berjaya di akhirat. Justeru itu, memurnikan amalan dan ibadah sejajar dengan ketetapan Allah (a.w) adalah memurnikan niat mengerjakan sebarang amalan dan ibadah. Kesemua amalan dan ibadah itu diterima oleh Allah (a.w) hanyalah jika diniat kerana Allah (a.w), yakni menepati firman Allah (a.w) berikut:
Firman Allah (a.w): ‘… wa-yarjuna rahmatahu wa-yakhafuna ‘azabahu.’ (Yang bermaksud: Dan kerana mencari kerhamatan Allah (a.w) (i.e. syurgaNya) dan takutkan siksaan Allah (a.w) (i.e. nerakaNya) – Ayat 56, Surah al-Isra’. 
Niat yang murni itu telahpun Allah (a.w) beritahu kepada kita, tak perlu bersusah payah! Dalam Islam semua persoalan atau permasalahan diberikan atau disediakan jawapannya oleh Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Inilah niat yang murni dalam urusan agama yang telah diberikan oleh Allah (a.w), tanpa bersusah payah nak mencari dan memahaminya. 
Diriwayatkan hadith dari Anas b Malik bahawasanya Nabi (s.a.w) masuk atas seorang pemuda dan dia di dalam kematian (sedang nazak atau sakaratul maut), maka bersabda: ‘Bagaimana keadaan engkau?’ Berkata (pemuda): ‘Mengharapkan Allah (a.w) wahai Rasulallah (s.a.w)! Dan, takut dosa-dosaku.’ Maka bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Tidak berkumpul dua hati seseorang hamba di dalam seperti ini tempat ini tempat kecuali memberi kepdanya Allah (a.w) apa-apa yang hamba mengarapkan dan (memberi) kamanan atas apa-apa yang ditakuti oleh hamba.’ - Hadith Ibnu Majah, Kitab Zuhud.]

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment