Sunday, November 3, 2013

Jangan rugikan diri di akhirat ... (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara,sebelum kita bincangkan dengan panjang lebar 'bid'ah' yang merupakan penyebab ke-empat mengapa aqidah dan syraiat Islam tidak murni atau tercemar dan mengapa amalan dan ibadah kita tercemar dan mengapa kerana mengamalkannya kita gagal mendapat syurga, Allah (a.w) seringkali peringatkan manusia - khususnya umat Islam atau orang Iman - supaya jangan merugikan diri ketika masih bernyawa. Antara peringatan Allah (a.w) it adalah ayat berikut:
Sehubungan itu, Rasulallah (s.a.w) membawa atau menyampaikan serta mengajarkan syariat agama Islam itu kepada manusia. Syariat Islam itu adalah al-Quran dan as-Sunnah iaitu segala percakapan, perlakuan, perbuatan dan tindak tanduk Rasulallah (s.a.w) dalam kehidupannya, merupakan sunnahnya. Segala tindak tanduk beliau itu dipandu oleh Allah (a.w) melalui wahyu yang didatangkan dari Allah (a.w). Apabila sesuatu amalan atau ibadah itu memerlukan perincian dari segi perlakuan (rukun fe’linya), maka malaikat Jibrail (a.s) diutuskan Allah (a.w) untuk mengajarkan Rasulallah (s.a.w). Kesemua pengajaran Rasulallah (s.a.w) itu terkandung dalam as-Sunnah atau sunnahnya (yakni, al-Hadith).
Firman Allah (a.w): ‘(Katakan olehmu (wahai Muhammad (s.a.w) kepada manusia) ‘Wahai sekelian manusia! Sesungguhnya aku adalah Pesuruh Allah (a.w) kepada kamu sekelian, (diutus oleh Allah (a.w)) zat yang menguasai (tujuh lapis) langit dan bumi, tiada Tuhan (yang berhaq disembah) melainkan Dia (Allah) Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah (a.w) (yakni, al-Quran) dan kepada RasulNya (yakni, as-Sunnah atau al-Hadith), Nabi yang ummi (tidak pandai membaca dan menulis) beriman kepada Allah (a.w) dan kalimah-kalimahnya (yakni, al-Quran) dan ikutilah dia (yakni, as-Sunnah atau sunnah Rasulallah (s.a.w)), mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk (atau hidayah).’ - Ayat 158, Surah al-A’raf
Di dalam firman Allah (a.w) ini manusia diperintahkan supaya beriman dengan Allah (a.w) dengan mengikuti perintah dan suruhan serta meninggalkan larangan dan tegahan yang diperincikan di dalam al-Quran dan manusia di perintah oleh Allah (a.w) supaya beriman dengan UtusanNya (iaitu Rasulallah (s.a.w)) dan mengikuti sunnah Rasulallah (s.a.w). Perintah ini diulangi beberapa kali dalam al-Quran dan as-Sunnah. 
Firman Allah (a.w): 'Rasulan yatlu alaikum … (hingga) … yudhilhu jannatin …' (Yang bermaksud: (Allah (a.w) yang mengutuskan) seorang Rasul yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah (a.w) (yakni, al-Quran) yang menerangkan kebenaran (yakni, syariat agama Islam melalui as-Sunnah), supaya mengeluarkan orang-orang beriman dan beramal soleh dari gelap gulita (kesesatan atau kejahilan masyarakat jahiliah atau kekafiran) kepada cahaya (hidayah dan petunjuk agama Islam) dan ingatlah barangsiapa beriman kepada Allah (a.w) dan beramal soleh akan dimasukkan oleh Allah (a.w) ke dalam syurga …) - Ayat 11, Surah at-Tollaq
Tugas Rasulallah (s.a.w) itu, seperti dijelaskan sebelum ini, sebagai Utusan Allah (a.w), adalah menyampaikan perintah Allah (a.w) (al-Quran) dan menerangkan perintah Allah (a.w) dan isi kandungan al-Quran (iaitu perintah dan larangan terhadap manusia semasa hidup di dunia). Rasulallah (s.a.w) memimpin manusia bagaimana hendak mengabdikan diri kepada Allah (a.w) dengan melakukan segala suruhan sekuat mampu dan meninggalkan laranganNya. Rasulallah (s.a.w) juga menerangkan cara dan kaedah menterjemahkan proses pengabdian kepada Allah (a.w), yakni bagaimana beramal dan beribadah, serta apakah bentuk-bentuk pengabdian, yakni manifestasi pengabdian melalui amalan dan ibadah, dan amnya pematuhan kepada perintah dan ketetapan Allah (a.w) dalam menjalani kehidupan di dunia yang halal, berkat serta diridhai oleh Allah (a.w). Tanpa berpandukan al-Quran dan as-Sunnah tidak mungkin manusia itu tahu bagaimana cara dan kaedah serta bentuk-bentuk pengabdian terhadap Allah (a.w) dalam semua dimensi, termasuklah penterjemahan pengabdian dalam konteks amalan atau perlakuan (perbuatan, dimensi fe’li) atau percakapan (lisan, dimensi qauli) atau penghayatan dalam hati, sanubari serta akal fikiran (dimensi qalbu). Semua ini diperjelaskan oleh Rasulallah (s.a.w) melalui as-Sunnah atau al-Hadith. Maka dengan itulah Allah (a.w) memerintahkan manusia, khususnya umat Islam, supaya ‘taatkan Rasulallah (s.a.w)’ dan ‘ambil segala sesuatu yang dibawa olehnya’ atau ‘apa-apa yang disuruhnya hendaklah diamal dan di kerjakan’ dan ‘tinggalkan apa-apa yang tidak disuruh atau dilarangnya’ - Ayat 7, Surah al-Haysr. Malangnya, umat Islam arus perdana lebih rela mengambil panduan dari ulama' dan mengketepikan al-Quran dan as-Sunnah, dan terpengarauh oleh kebijaksanaan para 'ulama' dan ilmuwan yang mengolah ceramah dan pendapat mereka menggunakan kitab-kitab karangan manusia.
Saudara, Allah (a.w) menyebutkan dalam al-Quran ancaman terhadap orang yang menulis kitab atau mengarang buku tentang aqidah dan syariat serta amalan dan ibadah dalam Islam yang tiada sandaran ketetapan jelas dari Allah (a.w) (dalam al-Quran) dan Rasulallah (s.a.w) (dalam as-Sunnah) dengan neraka wel, i.e. neraka. Allah (a.w) juga mengancam orang yang memperdagangkan sesuatu tentang aqidah dan syariat Islam dengan balasan neraka. Lebih-lebih lagi orang yag mengada-adakan sesuatu dalam Islam (dan, orang yang memandai-manadai mengadakan sesuatu atau membuat ketetapan sesuatu yang tiada dalam al-Quran dan as-Sunnah) - dari segi bentuk-bentuk amalan, cara dan kaedah beramal, dan menyentuh aspek-aspek lebih kecil melibatkan amalan dan ibadah khusus - rukun qalbi (niat dan tujuan beramal), rukun fe'li (perlakuan atau perbuatan melibatkan sesuatu amalan itu) dan rukun qauli (sebuatan atau bacaan atau kata-kata/kalimah yang digunakan) - tentang amalan atau ibadah tersebut, tetapi para ulama' dan orang Islam arus perdana begitu berani dan lantang berhujjah. Dalam perkara ibadah solat, Rasulallah (s.a.w) memperincikan semua aspek solat atas dasar 'Sollu kama ra-aitumuni usolli' (yang bermaksud: Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat) - Hadith Bukhari, dan dalam perkarahaji dan umrah, Rasulallah (s.a.w) meperincikannya atas dasar: 'Khuzu 'anni manasikakum' (Yang bermaksud: Ambillah daripada aku (Nabi) peraturan dan cara serta kaedah kamu mengerjakan haji dan umrah) - Hadith Muslim, Abu Daud dan an-Nasa'i, sebagai contoh. Oleh itu berwaspadalah dalam agama, kerana jika kita tersilap, besar kerugiannya yang akan kita dapati di akhirat kelak. Kita diperingatkan oleh Allah (a.w) dalam Ayat 8, Surah al-Hasyr - semak apa yang kita dahulukan untuk akhirat kita dan supaya tidaklah segala amalan dan ibadah kita dijadikan habu dan abuk oleh Allah (a.w) tiada mendapat pahala sedikitpun, maka Kitab Catatan Amalan kita kosong dari segi simpanan pahala, sebaliknya penuh dengan dosa pula, wal iya zubillah. Telitilah peringatan dalam firman Allah (a.w) berikut:
Allah (a.w) berfirman: ‘Wa qadimna ma ‘amilu min ‘amalin faja’alna haba-an mansyuran.’ (Yang bermaksud: Dan Kami (Allah (a.w)) periksa amal mereka, kemudian Kami (Allah (a.w) jadikannya (yakni, amalannya) bagaikan debu yang berhamburan (atau beterbangan)’ (yakni, tidak diterima seumpama habuk dan debu sahaja segala apa yang diamalkan) – Ayat 23, Surah al-Furqan
Dan, kemudian Allah (a.w) menggambarkan pula dalam Ayat 2, 3 dan 4, Surah al-Ghasiyah, dengan firman Allah (a.w) yang berikut:
Firman Allah (a.w): ‘Wujuhuy yaumaizin khasyi’ah @Amilatun nasibah @ Tasla naran hamiah.’ (Yang bermaksud: Beberapa wajah manusia pada hari itu (di akhirat ketika berhimpun di padang makhsyar di hadapan Allah (a.w) untuk dihisab) tunduk merasa hina dan rendah diri @ Dahulu (ketika di dunia) mereka telah beramal dengan bersusah payah (secara istiqamah, pagi petang, siang malam, menamabah amalan dengan amalan-amalan sunat, etc) @ Akhirnya (kerana batal dan batil amalannya, menyimpang niatnya, tiada panduan ilmu yang benar, tidak halal hidupnya, tidak sah Islamnya, tercemar segala amalan dan ibadahnya, tak diterima Allah (a.w) amalan dan ibadahnya) masuk ke neraka yang sangat panas.) - Ayat 2-4, Surah al-Ghasyiah
Saudara, janganlah kita tergolong orang yang disebutkan oleh Ayat 23, Surah al-Furqan dan Ayat-ayat 2-4, Surah al-Ghasyiah itu. Rugi dan ceakalah kita. Dalam Islam semua jawapan yang betul diberikan oleh Allah (a.w). Tak perlu belajar teruk-teruk macam ilmu duniawai, professor/mahaguru yang tau soalan yang akan dikeluarkan dan jawapan yang tepat yang dikehendakinya. Dalam Islam, Allah (a.w) permudahkan. Soalan diberitahu dan jawapan diberitahu. Dan, kalau salah menjalani hidup, semuanya salah kita sendiri...

Saudara, kita diperingatkan sesiapa yang meragui al-Quran dan as-Sunnah - sama ada ketetapan mengenai hukum hakam atau cerita-ceritanya, menjadikan kita kafir, i.e. terkeluar dari Islam. Dan, kita juga diperingatkan (semak post-post yang lalu) bahawa sesiapa yang diberitahu suatu ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, kemudian dia terbaca atau membaca sesuatu yang ditulis oleh manusia, maka dia memilih apa yang ditulis oleh manusia, meninggakan apa yang diberitahu oleh Allah (a.w) dan RasulNya, maka hukumnya dia meremehkan (i.e. tidak mengutamakan atau melebihkan atau menomborsatukan) ketetapan yang diagungkan oleh Allah (a.w) (yakni, al-Quran dan as-Sunnah), sebaliknya dia mengutamakan ketetapan manusia yang diremehkan (i.e. direndahkan taraf dan kedudukannya oleh Allah (a.w)) dan menomborsatukan sesuatu yang diremehkan atau direndahkan oleh Allah (a.w). Maksudnya, dia dahulukan ajaran manusia dan kemudiankan atau tinggalkan atau sampingkan atau tolak tepi ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Pastilah mereka itu menentang Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w), wal iya zubillah. Sesiapa yang menentang Allah (a.w) .... tertakluk kepada hukuman Ayat 14, Surah an-Nisa' - masuk neraka secara pasti. Oleh itu berwaspadalah. Iktilah syariat dan aqidah Islam yang benar lagi murni.

Jazakallah khairah


No comments:

Post a Comment