Sunday, November 3, 2013

Jangan rugikan diri di akhirat

Assalamualaikum,
Saudara, dalam post ini kita teliti satu dimensi amalan yang sukar difahami oleh majoriti umat Islam, tetapi merupakan satu daripada sebab aqidah dan syariat Islam itu tercemar dan tidak menjadi murni. Allah (a.w) perintahkan kita supaya murnikan agamaNya dan jangan cemari agamaNya, agama yang Allah (a.w) perintahkan manusia anuti sebagai wadah untuk mereka selamat di akhirat - terselamat dari neraka dan mendapat nikmat yang amat tinggi nilainya iaitu mendapat syurga.
Saudara, sesiapa yang mengamalkan aqidah dan syariat agama Islam yang tidak murni, yang telah tercemar, atau mengamalkan segala sesuatu dalam Islam secara istiqamah, tetapi niat dan bentuk amalan serta cara dan kaedah beramal dan beribdah yang tidak murni, maka amalan dan ibadahnya sudah tercemar, maka segala amalan dan ibadahnya tidak lagi murni. Niat yang tidak murni, membatalkan amalan dan ibadah serta pahala ibadah dan amalan. Amalan dan ibadah yang tidak murni, diamalkan, maka membatalkan amalan dan ibadah - tak mendapat sebarang pahala, malah mendapat dosa. Dalam post-post yang lalu kita telahpun teliti perkara-perkara yang mencemarkan kemurnian atau ketulinan aqidah dan syariat Islam, niat dan amalan dan ibadah. Apa dia? Pertama, niat dalam mengerjakan amalan. Allah (a.w) berfirman dalam al-Quran:
Firman Allah (a.w): 'wala taqfu ma laisa bihi ilmun.' (Yang bermaksud: Dan janganlah kamu ikuti apa-apa yang kamu tiada baginya (yakni, perlakuan itu) ilmu mengenainya.) - Ayat 36, Surah al-Isra. Jika, kita tidak tahu tentang sesuatu ibadah dan amalan atau bentuk-bentuk ibadah dan amalan tersebut, atau, kita jahil tentang cara dan kaedah mengamalkan atau mengibadahkannya, kita wajib pastikan dahulu dengan ilmu. Janganlah kita jadi pak turut. Kita wajib cari ilmu mengenainya. Justeru itulah, Rasulallah (s.a.w) ingatkan kita supaya: ‘Al-ilmu qabla ‘amal’ (Yang bermaksud: beramallah dengan ilmu). Janganlah kita beramal dan beribadah dalam kejahilan atau main ikut-ikut (taklid) atau dengar cakap-cakap orang – walaupun ‘para ulama’ yang bercakap – tanpa sandaran ilmu, kita kerjakan.
Saudara, apabila kita menyebut tentang 'ilmu', kita wajib faham apa maksudnya? Dalam Islam, apabila disebut lakukan sesuatu dalam perkara Islam dengan berdsarkan ilmu yang benar (haq), kita merujuk kepada ketetapan as-Sunnah. Rasulallah (s.a.w) berpesan dengan sabdanya: ‘Taraktu fikum amraini lan tadillu ma-tamasaktum bihima, kitabballahi wa-sunnati nabiyi’ (Yang bermaksud: Aku (Rasulallah (s.a.w) tinggalkan kepada kamu dua perkara, tidak akan sesat kamu selama-lamanya jika kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu Kitab Allah (a.w) (yakni, al-Quran) dan sunnah nabiNya (iaitu al-hadith)) -Hadith al-Hakim dll.
Maka dengan itu jugalah umat Islam disuruh - suruhan wajib - supaya belajar ilmu, krana hanya dengan ilmu kita tahu ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah, dan as-Sunnah menjelaskan dan mendetailkan ketetapan al-Quran. Diriawayatkan hadith oleh Omar bin Khattab (r.a) bahawa Rasulallah (s.a.w) bersabda:‘Talabul ilmi faridatun ‘ala kulli Muslim’ (Yang bermaksud: menuntut ilmu (syariat agama Islam itu) wajib di atas setiap orang Islam) -Hadith Muslim. Demikian juga pesanan Rasulallah (s.a.w) dalam hadith berikut:
Diriwayatkan hadith daripada Anas bin Malik (r.a) berkata: ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Mencari ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Dan meletakkan (mengajar) ilmu oleh selain dari ahli ilmu (ulama’) (yakni, orang yang faqih dan alim tentang syariat Islam itu) seperti mengkalungkan (di leher) babi dengan (kalong diperbuat dari) permata berlian dan emas.’ [Hadith Ibnu Majah]. 
Saudara, dengan itu begitu pedasnya sindirian Rasulallah (s.a.w) Kita wajib belajar ilmu dari orang yang tah dan faham ilmu yang diwajibkan itu. [Nota: Umumnya orang Islam menyebut belajarlah ilmu dari 'ulama' (=orang yang berilmu atau memiliki ilmu). Siapa dia 'ulama'? Rasulallah (s.a.w) memberitahu 'ulama' adalah 'pewaris para nabi'. Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa semua nabi dan rasul mewariskan kepada umat mereka ilmu. Rasulallah (s.a.w) mewariskan umatnya bukan harta dunia, tetapi ilmu. usteru itu seseorang itu boleh diakui seorang 'ulama' jika dia memiliki ilmu yang disebutkan dalam al-Quran dan as-Sunnah, iaitu ilmu al-Quran dan as-Sunnah, bukan ilmu yang dicipta dari 'kepintaran' atau 'kebijakasanaan mereka' merangkan sesuatu ketetapan atau amalan dan ibadah yang tidak terdapat sandar nas dan dalil al-Quran dan as-Sunnah.]Saudara, ilmu dalam konteks aqidah dan syariat Islam - atau dalam konteks kehidupan seorang Muslim yang beriman itu - adalah disebutkan dalam hadith berikut:
Diriwayatkan hadith daripada Abdullah bin ‘Amru (r.a) berkata: ‘Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Ilmu (yang wajib dituntut) itu tiga. Maka barangapa yang kemudiannya (yakni, selepas tiga) demikian itu adalah tambahan atau baik: Ayat-ayat yang menghukum (yakni, al-Quran, iaitu ilmu al-Quran), atau Sunnah yang tegak (yakni, as-sunnah, atau al-Hadith), atau ilmu faraid (yakni, hukum faraid (yakni, pembahagian harta waris) yang adil - Hadith Ibnu Majah. [Nota: Hadith ini menyebutkan bahawa adalah wajib tiga ilmu ini dituntut dan dipelajari oleh seseorang yang Islam itu. Mengapa? Hanya dengan menguasai ilmu yang tiga ini seseorang yang Islam itu akan tahu secara sahnya syariat agama Islam itu, khususnya syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah (a.w) kepada UtusanNya, Rasulallah (s.a.w) sampaikan kepada manusia supaya mereka mengerjakan amalan dan ibadah yang sah untuk membolehkan mereka benar-benar mengabdikan diri mereka kepada Allah (a.w) seperti yang ditetapkan dalam Ayat 56, Surah az-Zariat itu.]
Saudara, Rasulallah (s.a.w) memberitahu kita bahawa aqidah dan syariat Islam itu sudah sempurna, tak perlu diragui, tak perlu ditokok tambah atau diubahsuai atau ditambah. Ini dijelaskan dalam hadith berikut:
Diriwayatkan hadith daripada Abdul Rahman bin ‘Amru Salamiyi (r.a) sesungguhnya mendengar dia Irbad bin Sariah (r.a) berkata: ‘Dan memberi nasihat Rasulallah (s.a.w) satu nasihat yang menjadikan sayu beberapa hati dan mengalirkan air mata darinya beberapa mata dan menjadi takut beberapa hati mendengarnya. Maka berkata kami: ‘Wahai Rasulallah (s.a.w). Sesungguhnya ini nasihat seolah-olah daripada seseorang yang hendak pergi. Maka apakah nasihat ini atas kami?’ Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Sesungguhnya aku tinggalkan atas kamu sekelian sesuatu yang putih (yakni, agama atau syariat Islam yang sudah jelas dan tidak ragu-ragu sedikitpun), putih ketika siang dan putih ketika malam (yakni, dalam apa-apa keadaan dan zaman sekalipun tetap jelas). Tidak menyimpang darinya (mereka yang berpegang dengannya) selepas ketiadaanku melainkan mereka yang berbuat demikian (yakni, yang ingin menyimpang kerana mengadakan sesuatu walaupun sudah jelas dan terang) akan rosak. Barang siapa dikalangan kamu yang hidup (lama) akan melihat banyaknya perselisihan dikalangan umat Islam. Maka atas kamu sekelian (yakni, apa yang wajib kamu ingat atau lakukan) dengan apa-apa yang engkau tahu (yakni, ikuti syariat agamamu yang didatangkan) dari sunnahku dan sunnah khalifah ar-rasyidin dan al-mahdiyin. Gigitlah kuat-kuat atasnya dengan gigi geraham kamu. Dan di atas kamu hendaklah kamu taat. Dan jikapun orang Habsyi menjadi ketua (pemimpin atau amir atau imam) kamu. Maka sesungguhnya orang yang beriman itu seumpama unta. Dimana (atau ke mana) dia ditarik megikut dia akan (perintah) tuannya.’ [Hadith Ibnu Majah]
Saudara, dalam hadith ini Rasulallah (s.a.w) memerjelaskan ketetapan Allah (a.w) bahawa agama Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah (a.w) dalam firmanNya pada Ayat 3, Surah al-Maidah.
Firman Allah (a.w): 'Alyauma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu ‘alaikum nikmati, wa radhitu lakumul Islama dinan ... al-ayat.' (Yang bermaksud: Pada hari ini telah Aku (Allah (a.w)) sempurnakan untuk kamu sekelian agama kamu dan telah Aku (Allah (a.w)) cukupkan nikmatKu atas kamu sekelian dan telah Aku (Allah (a.w)) ridha Islam menjadi agama kamu sekelian.) - Ayat 3, Surah al-Maidah.
Saudara, selain faktor dasar syariat Islam yang kita amalkan dan asas ilmu yang kita jadikan asas beramal dan beribdah, dalam post-post yang lalu kita telah sebutkan benarnya Islam kita jika kita berpandukan hakikat dan ketetapan yang disebutkan mengenai kemurnian syariat Islam itu dan kita beramal dan beribadah berdasarkan ilmu yang benar - iaitu al-Quran dan as-Sunnah . Jika kedua-dua dimensi ini salah, maka tak gunalah beramal dan beribadah, kerana kesemua amalan dan ibadah itu tercemar dan ditolak oleh Allah (a.w). Insya Allah dalam post selanjutnya, kita teliti pula dimensi-dimensi lain yang membatalkan amalan dan ibadah kerana terbatalnya asas ilmu kita. Dalam beberapa post yang lalu kita telah juga tahu bahawa sahnya amalan dan ibadah kita kalau kita berpandukan as-Sunnah kerana bentuk-bentuk amalan dan ibadah, cara dan kaedah beramal atau beribadah telah diberitahu secara detail oleh Rasulallah (s.a.w). Justeru itu, as-Sunnah adalah panduan yang mutlak dalam beramal dan beribadah. Juga, dalam post yang lalu, kita telah dibertahu bahawa Islam yang murni (dan benar) itu diamalkan atau bentuknya berjemaah - Ayat 103, Surah ali-Imran. Malah kita diberiahu seorang Islam itu tidak halal hidupnya di dunia jika tidak mempunyai seorang imam. Dan, dia wajib mentaati imam (pemimpinnya) selagi pemimpin tersebut tidak menyuruh dia melakukan sesuatu perkara - termasuk amalan dan ibadah yang bentuknya, cara dan kaedah mengamalkannya - yang bersifat atau dicemar oleh kemaksiatan - Ayat 59, Surah an-Nisa'. Apa dia 'maksiat' dalam Islam? Dalam Islam maksiat adalah segala sessatu yang tiada disuruh oleh Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Kita juga telah mendapat tahu dalam post-post yang lalu bahawa tidak diakui keIslaman (yakni, tidak diakui Islam) seseorang yang mengakui dirinya Islam jika dia tidak mengamalkan Islamnya secara berjema'ah:
Omar ibn Khattab (r.a) berkata: 'La Islama illa bil-jama'ati - al-hadith' (Yang bermaksud: Tidak dikatakan Islam (seseorang itu) kecuali dengan berjema'ah (dalam Islam) - Hadith
Saudara, kita telah huraikan perspektif ini dalam beberapa post yang lalu. Pendeknya, 'berjema'ah' itu adalah satu pra-syarat agama dalam Islam, kerana ada dua ra-syarat Islam itu sah, iaitu: pertama, ikuti as-Sunnah; dan kedua, berjema'ah. Berjema'ah itu ada suatu organisasi yang formal berdasarkan ketetapan as-Sunnah dalam hadith. Hanya dengan ilmu kits boleh faham perincian dimensi berjema'ah ini.
Insya Allah, dalam post-post yang akan datang kita semak pula perspektif atau dimensi lain yang membatalkan segala amalan dan ibadah.

Jazakallahu khairah


No comments:

Post a Comment