Friday, August 8, 2014

Nasihat kepada orang iman ... (Samb.)

Assalamualaikum,'
dalam post yang lalu kita telahpun lihat nasihat Rasulallah (s.a.w) kepada Abu Zarr (maksudnya, nasihat kepada semua manusia, khususnya orang iman, kerana Rasulallah (s.a.w) diutuskan kepada semua umat, manusia, semua keurunan dan semua zaman). Kali inikita lihat pula apa nasihat Rasulallah (s.a.w) kepada Ibnu Abbas (r.a), saudara beliau (maksudnya, nasihat untuk umat beliau). Ketika itu ibnu Abbas (a.s) masih kecil - teenager sebagaimana sahabat yang terkemuka lainnya spt Ibnu Omar (r.a), Anas b Malik, Ali b Abi Thalib, radiallahu 'anhum, dan lain-lainnya.

Nasihat Rasulallah (s.a.w) kepada ibnu Abbas (r.a).  

Saudara, Rasulallah (s.a.w) memberi nasihat berikut kepada sepupunya suatu nasihat yang seperti biasa adalah juga nasihat untuk umatnya, dan manusia seluruhnya.
Diriwayatkan hadith bahawa ibnu Abbas (r.a) berkata: ‘Ketika aku sedang membonceng di belakang (kenderaan) Rasulallah (s.a.w), tiba-tiba Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Wahai pemuda! Sungguh-sungguh aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat, iaitu: (pertama) jagalah perintah Allah (a.w), nescaya Allah (a.w) akan menjaga kamu; (kedua) jagalah larangan nescaya akan engkau dapati Allah (a.w) selalu di hadapanmu; (ketiga) jika engkau meminta sesuatu mintalah kepada Allah (a.w); (keempat) jika engkau meminta bantuan atau pertolongan mintalah tolong kepada Allah (a.w); dan (kelima) ketahuilah bahawasanya semua umat, andaikan semuanya berkumpul (bersatu) untuk berbuat bencana kepadamu tidak akan dapat membahayakan engkau dengan sesuatupun kecuali apa yang ditakdirkan Allah (a.w) atasmu; dan bila mereka bersatu untuk membuat manfaat bagimu juga tidak akan mampu kecuali apa yang telah ditakdirkan untukmu. Telah diangkat Kalam dan kering tulisan dalam lembaran.’ - Hadith Imam Ahmad & at-Termidzi
Di dalam hadith di atas itu, nasihat Rasulallah (s.a.w) lebih menumpukan kepada aqidah yang terkait rapat dengan keimanan dan keyakinan serta ketaqwaaan orang Islam terhadap perkara-perkara yang fundmental walaupun ghaib. Rasulallah (s.a.w) memberikan lima panduan kepada ibnu Abbas (r.a) (yakni, kita semua yang Islam):
Pertama, seseorang Islam yang sentiasa menjaga perintah Allah (a.w), yakni buat segala yang disuruh – sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran dan as-Sunnah – dan meninggalkan apa yang ditegah, pastilah dia dijagai oleh Allah (a.w), yakni pastilah dia masuk syurga dan dihindarkan dari siksaan neraka;
Kedua, seseorang Islam yang sentiasa menjaga dan waspada tentang larangan Allah (a.w) pastilah didapatinya bahawa Allah (a.w) itu seumpama berada dihadapannya yang sentiasa mengawasi dan memperingatkannya segala sesuatu;
Ketiga, seseorang yang Islam sentiasalah dia bergantung dan mengharap, maka dengan itu, meminta segala sesuatu kepada Allah (a.w) sahaja, tidak meminta pada makhluk lain, khususnya manusia, walaupun mungkin orang membantunya, tetapi Allah (a.w) yang menunaikannya;
Keempat, seseorang Islam itu hendaklah meminta bantuan dan pertolongan hanya kepada Allah (a.w) walaupun diusahakannya segala sesuatu tetapi niatnya dan qiblat permintaannya atau hasrat pertolongan yang diinginkannya adalah kepada Allah (s.a.w); dan
Kelima, bahawa umat Islam yang beriman wajib ingat bahawa jika Allah (a.w) memberi maka tiada siapa yang boleh menghalangnya dari diperolehi oleh orang yang diberiNya, dan jika Allah (a.w) tidak izinkan tidak siapa boleh menyampai atau memberikan kepada kita, yakni semua itu atas kehendak Allah (a.w) yang berkuasa sepenuhnya terhadap segala sesuatu. Justeru itu, walaupun semua manusia berusaha hendak memberikan sesuatu kepada kita, jika Allah (a.w) tidak izinkan, tetap tidak kesampaian pertolong mereka. Begitulah sebaliknya pula.

Jaakallahu khairah

No comments:

Post a Comment