Sunday, December 1, 2013

Aqidah dan Syariat Islam (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita teruskan lagi penelitian kita menyentuh topik atau tajuk di atas, iaitu 'Aqidah dan Syariat Islam' yang murni itu apa dia. Dalam post sebelum ini kita telah teliti 5 panduan utama mengenai bagaimana mungkin kita tahu dan faham sesuatu itu boleh diamalkan kerana tidk menjejaskan kemurniaan Islam - aqidahnya atau syariatnya. Dalam post sebelumnya, kita telah teliti 4 panduan utama, menjadikan sejumlah 9 panduan utama kita telah teliti, dan fahami.
Saudara, dalam post ini kita teruskan meneliti beberapa perkara lagi supaya sempurna ilmu dan kefahaman kita mengenai sifat murni Islam itu - murni aqidahnya dan murni syariatnya. Dan, kita mendapat syurga kerana menganalkan setiap amalan dan ibadah berdasarkan kemurniaan tersebut, maka amalan dan ibadah kita diterima Allah (a.w) secara pasti.
Panduan kesepuluh, ada ikrar taat setia antara kepimpinan dengan rukyah (= rakyat biasa atau anggota jema’ahnya) yang formal. Setiap yang Islam berbai’at kepada kepimpinan supaya mendengar perintah dan ketetapan dan nasihat (Allah, Rasul dan pemimpin) dan mentaati segala perintah dan ketetapan (Allah, Rasul dan pemimpin) sekuat mampu mereka. Bentuk ikrar umum disebutkan dalam al-Quran dan dalam as-Sunnah – ‘Baya’tuka annti ‘sami’na wa-ato’na mastato’na’. Kalimah bai’at yang lebih terperinci adalah disebutkan dalam Ayat 18, Surah al-Fath dan Ayat 12, al-Mumtahannah dan diperincikan lagi dalam al-Hadith. Setelah diterima bai’at seseorang maka Imam atau Amir akan mendoakan dia kesejahteraan akhirat. Bai’at adalah suatu kemestian dalam berjema’ah.
Allah (a.w) memberitahu dalam al-Quran bahawa sesiapa yang mengingkari bai’atnya, maka dia melucutkan tali Islam dari lehernya. Maksudnya terkeluar dri Islam dan jatuh kafir. Maka tiada guna segala amalan dan ibadah selama itu, sama seperti orang kafir.
Panduan kesebelas, wajib bagi setiap orang Islam mentaati kepimpinan mereka. Jika timbul perselisihan mengenai segala sesuatu maka kepimpinan dan rukyah jema’ah Islam wajib merujuk kepada al-Quran dan as-Sunnah, kerana kesempurnaan Islam dan al-Quran itu pasti memberikan panduan dan jawapan terhadap sebarang permasaalahan ummat Islam – Ayat 59: an-Nisa’. Setiap nasihat, ijtihad atau ketetapan kepimpinan itu tidak wajib didengar dan ditaati jika kepimpinan memerintahkan (atau, mengeluarkan ijtihad kepada) jema’ahnya melakukan sesuatu yang bersifat ‘maksiat’. Yang bersifat ‘maksiat' adalah perintah dan ketetapan dan ijtihad kepimpinan, yang bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah. Menyuruh mengamalkan bid’ah adalah suruhan yang maksiat.
Rasulallah (s.a.w) memberitahu sesiapa yang mentaati Imam maka dia mentaati Rasulallah (s.a.w) dan sesiapa yang mentaati Rasulallah (s.a.w) pasti dia mentaati Allah (a.w). Sebaliknya, jika seorang Islam itu menentang. Menentang Allah (a.w) dan menentang Rasulallah (s.a.w), sama dengan menolak Islam, jatuh kafir. Demikian itulah juga akibatnya menolak Imam.
Panduan keduabelas, adalah menjadi kewajipan kepada kepimpinan Islam sentiassa berusaha menghapuskan kejahilan agama di kalangan rukyah, memberi nasihat kepada mereka supaya meningkatkan kefahaman mengenai Islam, mengerjakan segala yang diperintah – yang disuruh Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) dibuat dan yang ditegah atau dilarang dijauhi atau ditinggalkan, meningkatkan pelaksanaan amal dan ibadah mereka, membimbing generasi mendatang dan membela jema’ah umat Islam yang memerlukan bantuan dan pembelaan.
Panduan ketigabelas, di akhirat kelak semasa perhimpunan agung terbesar manusia di hadapan Allah (a.w) untuk menerima Kitab Catatan Amalan masing-masing berdiri/berhimpun di belakang Imam masing-masing yang menjadi saksi terhadap keIslaman dan keimanan mereka – imam yang mereka berbai’at kepadanya sebagai penyaksian bahawa mereka dulu di dunia adalah orang Islam yang mematuhi ketetapan al-Quran dan as-Sunnah (i.e. mentaati Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) dan ‘ulil amri’) dan mereka berjema’ah. Ketaatan terhadap Allah (a.w) (i.e. al-Quran) dan ketatan terhadap Rasulallah (s.a.w) (i.e. as-Sunnah) adalah ketatan yang mutlak, tidak boleh tidak, sementara ketaatan terhadap Imam adalah bersyarat, iaitu selagi tidak menyuruh berbuat sesuatu yang bersifat ‘maksiat’, yakni menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah. Maka, orang Islam yang sedemikian itu mengamalkan syariat Islam secara berjema’ah dan dia mentaati ketetapan dan ijtihad imam atau amir yang tidak maksiat, maka dia berhimpun di padang makhsyar di belakang Imam mereka untuk menerima Kitab Catatan Amalan masing-masing – Ayat 71: al-Isra’. Mereka jugalah orang yang diakui sebagai umat Rasulallah (s.a.w) dan diberi laluan untuk minum air Telaga al-Kauthar – Surah al-Kauthar. Orang Islam yang tidak akur dengan as-Sunnah – walaupun sedikit – tidak dibenarkan oleh para malaikat menghampiri Telaga al-Kauthar. Kerana seorang Islam yang tidak akur dengan ketetapan as-Sunnah digam oleh Allah (a.w) sebagai orang yang bencikan Rasulallah (s.a.w). Orang membenci Rasulallah (s.a.w) terputus ikatan keIslamannya dengan Islam, tidak diakui Islam.]

Justeru itu,

Oleh kerana itulah wajib bagi seseorang yang akui dirinya Islam dan beriman, mengaji/belajar ilmu al-Quran dan as-Sunnah secara betul supaya terpandu dalam beramal dan beribadah dan dalam menjalani kehidupan dunia sebagai orang Islam yang beriman. Terpandu dan faham. Tidaklah ikut cakap-cakap orang-orang yang akui diri mereka ‘alim’ atau dinobatkan oleh orang /masyarakat sebagai ‘alim, walhal jahil ilmu al-Quran dan as-Sunnah. Islam saja tak cukup. Iman yang lebih utama, supaya tidaklah mengamalkan fahaman Islam yang idak sejajar dengan ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Jika tidak pasti tergolong dari kalangan orang yang disebutkan dalam firman Allah (a.w) berikut. Dan, jika seseorang yang akui dirinya Islam dan beriman, tetapi tidak mengamalkan Islamnya menepati 13 ciri yang disebutkan di atas itu, maka dia adalah orang yang telah beramal dan beribadah dengan sia-sia, dan rugilah dia sepanjang hayatnya, sebagaimana disebutkan oleh Allah (a.w) dalam firmanNya berikut:
Allah (a.w) berfirman: ‘Wa qadimna ma ‘amilu min ‘amalin faja’alna haba-an mansyuran. (Yang bermaksud: Dan Kami (Allah (a.w)) periksa amal mereka, kemudian Aku (Allah (a.w) jadikannya (yakni, amalannya) bagaikan debu yang berhamburan (atau beterbangan)’ (yakni, tidak diterima seumpama habuk dan debu sahaja segala apa yang diamalkan) – Ayat 23: al-Furqan
Dan, kemudian Allah (a.w) menggambarkan pula dalam Ayat 2, 3 dan 4: al-Ghasiyah, dengan firman Allah (a.w) yang berikut:
Firman Allah (a.w): ‘Wujuhuy yaumaizin khasyi’ah @Amilatun nasibah @ Tasla naran hamiah.’ (Yang bermaksud: Beberapa wajah manusia pada hari itu (di akhirat ketika berhimpun di padang makhsyar di hadapan Allah (a.w) untuk dihisab) tunduk merasa hina dan rendah diri @ Dahulu (ketika di dunia) mereka telah beramal dengan bersusah payah (secara istiqamah, pagi petang, siang malam) @ Akhirnya (kerana batal dan batil amalannya, tak diterima amalan dan ibadahnya) masuk ke neraka yang sangat panas.) - Ayat 2-4: al-Ghasyiah.

Apa yang dapat kita rumuskan?
Firman Allah (a.w): ‘… wa-‘adallahul-lazina amanu wa-‘amilus-solihati minhum maghfiratan wa-ajran a’zima.’ (Yang bermaksud: Dan menjanjikan Allah (a.w) kepada orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan soleh (baik) dari kalangan mereka pengampunan dan ganjaran pahala yang agung (i.e. syurga)) – Ayat 29, Surah al-Fath.
Jelasnya, syarat berjaya mendapat syurga itu adalah beriman – bukan setakat Islam – dan mengerjakan amalan dan ibadah yang diwajibkan dan yang disunatkan, sebagai tanda kesyukuran terhadap nikmat Allah (a.w) dan bersyukur dengan hidayah yang ditunjukkan oleh Rasulallah (s.a.w).
Diriwayatkan hadith daripada Marwan bin Junahi, hadith daripada Yunus ibnu Maisarah bin Halbasin, bahawasanya diceritakan kepada aku (kata Marwan) hadith oleh Maisarah, yang berkata: ‘Aku mendengar Mu’awiyah bin Abi Sufyan menceritakan hadith daripada Rasulallah (s.a.w) bahawasanya bersabda: ‘Al-Khairu ‘adatun, was-syarru la-jajatun. Wa-man yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fid-dini.’ (Yang bermaksud: Kebaikan itu pada adat, dan keburukan pada kekecohan (atau kekacauan). Dan, barangsiapa dikehendaki Allah (a.w) dengannya (i.e. untuknya) kebaikan (baginya di dunia dan di akhirat) maka (memberi) kefahaman kepadanya (oleh Allah (a.w) di dalam agamanya).’ - Hadith ibnu Majah.
Hadith di atas itu memberi kita tahu perkara yang sama dengan sepotong hadith yang lain, iaitu:
Diriwayatkan hadith daripada Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-dini.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa mengkehendaki oleh Allah (a.w) dengannya (i.e. baginya) kebaikan (di dunia dan di akhirat) (maka) memberi kafahaman (Allah (a.w)) di dalam ilmu mengenai agamanya.’ - Hadith ibnu Majah, Kitab Mukaddimah.
Jelaslah kefahaman mengenai aqidah dan syariat Islam itu amat utama untuk menjamin bahawa seseorang yang Islam itu terpandu dalam beragama dan apabila terpandu memudahkan mentaati perintah Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Apabila terpandu boleh mengamalkan setiap amalan dan ibadah yang menepati spesifikasi Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Apabila amalan dan ibadah menepati ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, pastilah tidak tercemar dan pastilah murni, maka pastilah mendapat ganjaran pahala, dan pastilah mendapat syurga sebagaimana dijanjikan oleh Allah (a.w) pada Ayat 13: an-Nisa itu.

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment