Tuesday, November 4, 2014

Panduan dan peringatan hakiki kepada orang iman (Samb.)

Assalamualaikum,
saudara, kita telahpun komen dalam post yang lalu tentang kelaziman para penceramah - dalam apa jua forum - membuat preskripsi tentang sesuatu dalam agama tanpa merujuk kepada ketetapan Allah (a.w) (maksudnya, al-Quran) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) (maksudnya, as-Sunnah), dan dengan lantang dan berani bercakap atau memberi petua dan panduan itu dan ini. Contoh: Jawatankuasa Fatwa Selangor menghukumkan bahawa membaca Doa Qunut dalam Solat Subuh - yang takpun ditinggalkan itu bukanlah suatu yang bersifat bidaah. Rasulallah (s.a.w) dalam hadith Bukhari dan Muslim - malah dalam hadith at-Termidzi, an-Nasa'ie, Abu Daud dan ibnu Majah menyebutkan bahawa sesuatu amalan yang tidakpun diajarkan atau dicontohkan atau disebutkan oleh Rasulallah (s.a.w) dibolehkan dijadikan amalan rutin dan lazim, adalah ditolak apabila diamalkan kerana ianya termasuk dalam istilah bida'ah - 'man 'amala amilan laisa fihi amruna fa-hua raddun'. Amalan tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah (a.w).
Apakah gunanya kita beramal kalau tidak diterima Allah (a.w)? Dan, lebih bahaya lagi kalaulah yang kita amalkan itu suatu yang bersifat bida'ah - Doa Qunut pada Solat Subuh sebagai contohnya - maka implikasinya lebih besar, - segalaamalan dan ibadah kita termasuk solat, puasa, zakat, fitrah, infaq, sedekah, haji dan umrah dan lain-lainnya, tidak diterima Allah (a.w) dan Allah (a.w) menghukumi kita yang mengamalkan buda'ah tersebut terkeluar dariagama Islam, wal iya zubillah, tanpa kita sedaripun! Jelasnya, jikalah yang difatwakan itu batil dan batal, dan Majlis Fatwa kata ok, fikirkanlah betapa banyaknya dosa orang yang mengamalkannya dicampurkan kepada dosa-dosa mereka sendiri? 

Tanggungjawab wajib bagi orang yang berilmu/mendapat ilmu.

Saudara, dalam hadith-hadith beriut kita disuruh supaya sampaikan yang haq dan jangan sampaikan yang batil. Segala kebaikan yang kita ajarkan apakaa diamalkan oeh orang yang mendengarnya, maka kita mendapat dividen akhirat, masya Allah. Oleh itu perbanyakkanlah pelaburan. Tapi, rata-rata hari ramai ulama; 'yang berilmu' - termasuk yang memegang jawatan yang hebat-hebat dalam kerajaan, tidak melapangkan masa mereka menyampaikan dan mengajarkan ilmu. Kecuali kalau dijemput kemudian diberi ukhra yang munasabah ...
Diriwayatkan hadith daripada Abdul Rahman bin Abdullah (r.a), hadith daripada bapanya berkata bahawa Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Semoga menyebarkan apa-apa perkara yang didengarnya daripadaku maka disampaikannya. Kadang-kadang orang yang mendengarnya lebih hafaz dari (orang) yang meyampaikannya.’ [Hadith  Ibnu Majah]
Perkara ini disebukan di dalam hadith pendek di atas itu. Oleh kerana pentingnya amalan menyampai dan mengembangkan ilmu itu, maka Rasulallah (s.a.w) kerapkali menyebutkannya, termasuklah diterima dari kita, maka ditambah lagi pahala kita, dan jika diamalkan pula oleh orang yang mendapat ilmu itu dari kita, maka diberi ganjaran pahala lagi ... tanpa penyudahnya. Seolah-olah kita melabur mendapat dividen tanpa terhenti.

Diriwayatkan hadith daripada Abi Bakrah (r.a) berkata: ‘Berkhutbah Rasulallah (s.a.w) pada hari raya qurban, maka bersabda dia: ‘Nescaya disampaikan (oleh orang) yang datang kepada (orang) yang tidak datang (atau yang tidak hadhir). Maka sesungguhnya kadang-kadang yang didatangkan ilmu (yang mendengar atau menerima ilmu) lebih menguasai ilmu, atau yang didatangi ilmu (yakni, yang diberitahu kemudian oleh yang menerima ilmu) lebih faham dari yang mendengar ilmu.’ [Hadith Ibnu Majah]
Saudara, jika kita mendengar sesuatu ilmu - sepotong tafsiran ayat al-Quran dan sepotong hadith yang disampaikan kepada kita, maka itu adalah sumber pelaburan akhirat bagi kita, kalau kita ingin. Kita sampaikan, maka kita mendapat pahala. Jika disampaikan pula oleh yang kita sampaikan kepadanya ilmu tersebut, dia mengamalkannya dan kemudian disampaikannya kepada orang lain dan orang itu mengamalkannya, maka kita mendapat tambahan ppula, dan demikianlah seterusnya.
Diriwayatkan hadith dari Bahzi bin Hakim (r.a), hadith dari bapanya, hadith dari datuknya, Ma’awiyah al-Qasairi (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Ala li-yubailighi syahidu al-ghaiba.'[Yang bermaksud: Ketahuilah supaya disampaikan oleh orang yang hadhir kepada mereka yang tidak hadir (akan ilmu).’ [Hadith Ibnu Majah]
Saudara, hari ini berapa ramaikan orang yang akui dirinya Islam berbuat sedemikian? Kalau disampaikan pula seringkali diperli-perli pula. Yang lebih mengecewakan terhadap 99% para ulama' yang memiliki ilmu, tetapi /

'menyimpan' ilmunya, yakni, tidak disampaikannya. Ada yang menyampaikannya kalau dihebah-hebohkan dalam TV atau media atau forum antarabangsa! Kalau setakat datang ke Kampung Abdullah Hukum memberi ceramah, tak mungkin!
Diriwayatkan hadith daripada Abi ‘Alkamah, hamba merdeka Ibnu Abbas (r.a), dan dari Yasari, hamba merdeka Ibnu Omar (r.a), hadith dari Ibnu Omar (r.a) berkata bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Li-yuballigh syahidukum ghaibakum.' [Yang bermaksud: Supaya disampaikan oleh kamu yang hadhir (yang mendengar ilmu dariku) kepada kamu sekelian yang tidak hadhir (mendengar ilmu).’] [Hadith Ibnu Majah]
Hadith di atas itu merupakan suatu perintah. Sesiapa yang hadihir dalam suatu majlis ilmu dan mendapat suatu ilmu wajib disampaikannya kepada orang yang tidak hadhir di majlis tersebut.
Diriwayatkan hadith daripada Anas bin Malik (r.a) berkata: ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Naddorallahu ‘abdan sami’a maqalati fawa’aha, thumma ballaghaha ‘anni. Farubba hamili fiqhi ghairi faqihi. Wa-rubba hamili fiqhi ila man hua afqahu minhu.' [Yang bermaksud: Semoga memberi cahaya oleh Allah (a.w) beberapa hamba yang mendengar ucapanku menguasai ilmu, kemudian disampaikannya dariku. Kadang-kadang orang yang membawa (yakni, yang menyampaikan) ilmu kurang faqih (yakni, faham) dari yang disampaikannya ilmu. Dan kadang-kadang orang-orang yang dibawakan (yakni, yang disampaikan) ilmu dia lebih faqih (yakni, faham) dari orang yang menyampaikannya.’] [Hadith Ibnu Majah]
Saudara, dalam hadith berikut perintah yang sama disebutkan supaya menyampaikan ilmu yang diterima kepada orang lain, kerana terdapat kemungkinan orang lain yang tidak hadhir dalam majlis ilmu tersebut berkemungkinan lebih faham tentang ketetapan atau mesej atau panduan yang terkandung dalam sesuatu hadith atau ayat al-Quran itu. Contoh: Seseorang yang belajar al-Hadith akan temui hakikat bahawa Islam itu adalah agama yang wajib dijema'ahkan - Ayat 103: ali-Imran kerana begitu banyaknya sabda Rasulallah (s.a.w) menyebutkan serta memperjelaskan tentang kewajipan berjema'ah dalam Islam itu, walaupun dalam al-Quran hanya terdapat dua ayat menyebut tentang urusan jema'ah dan beberapa ayat tentang kepimpinan jema'ah umat Islam ('ulil amri', contohnya - Ayat 59: an-Nisa'), urusan ikrar janji (bai'at) antara pemimpin dengan pengikut (i.e. rukyah jema'ah - contoh, Ayat 12: al-Mumtahannah) dll. Hakikatnya ketetapan dalam al-Quran itu diperincikan dan diperjelaskan oleh Rasulallah (s.a.w) melalui as-Sunnah. Justeru itu, kesemurnaan pengajian ilmu dalam Islam itu merangkumi pengajian dua panduan kembar tersebut - al-Quran dan as-Sunnah.


Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment