Sunday, November 2, 2014

Panduan dan peringatan hakiki kepada orang iman (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, dlam Islam itu adadua golongan, satu mereka yang melakukan kejahatan lebih dari melakukan kebaikan, dan satu golongan lagi mereka yang melakukan  kebaikan lebih dari melakukan kejahatan. 'Kejahatan' atau 'keburukan' dalam Islam adalah kemaksiatan.  Kejahatan itu melibatkan dirinya sendiri, atau melibagtkan orang lain. Kalau kejahatan atau kemaksiatan itu melibatkan dirinya sendiri - di suruh tidak dibuat atau diperintah tidak dihiraukan, sebaliknya yang ditegah dibuat atau yang tidak disuruh dibuat, maka perbuatan sedemikian itu dilabelkan sebagai 'menzalimi diri sendiri'. Perbuatan yang meninggalkan perintah Allah (a.w) dan perintah Rasulallah (s.a.w), yang menyampaikan perintah Allah (a.w) dan yang menunjukkan bagaimana hendak melaksanakan perintah Allah (a.w) tersebut. Juga dikira 'menzalimi diri sendiri' jika yang ditegah dikerjakan dan yang disuruh diabaikan. Setiapseseorang yang menzalimi dirnya sendiri pasti dimasukkan ke dalam  neraka kerana  dosa yang terakibat dari perbuatan zalimnya, dan menjalani hukuman di neraka. Berapa lama?bWallahu a'lam, mungkin satu dekad atau 100 dekad atau satu ahkab (bersamaan 27.0 juta tahun, bilamana sehari di akhirat sama lamanya engan 1,000 tahun kiraan masa di dunia!).
Saudara, ada orang Islam yang membuat kejahatan terhadap orang lain, maka dia berdosa dan orang yang dizaliminya itu mendapat pahala kelak di akhirat, sekiranya apa yang dianianyainya terhadap orang itu tidak dipohon keampunan orang yang dizalimi ketika di dunia. Di akhirat pahala simpanannya akan dipotong dan diagihkan kepada orang yang dia zalimi semasa di dunia dahulu.

Mengerjakan Kebaikan dan Kejahatan

Saudara, Islam memberitahu kita betapa pemurahnya Allah (a.w) terhadap hambaNya. Ini jelas disebutkan oleh Rasulallah (s.a.w) dalam hadith berikut, dan hadithhadith selanjutnya.
Diriwayatkan hadith daripada Anas bin Malik (r.a) berkata: ‘Datang kepada Nabi (s.a.w) seorang lelaki meminta kenderaan kepadanya maka tiada didapatinya disisinya barang yang boleh menanggung (yakni, kenderaan) akan dia, maka ditunjukkannya atas orang lain, maka ditanggongkannya. Maka datang dia kepada Nabi (s.a.w) lalu diceritakannya, maka bersabda Nabi (s.a.w): ‘Bahawasanya orang yang menunjuk atas kebajikan (yakni, kebaikan) itu seperti yang memperbuatnya.’ [Hadith gharib at-Termidzi]
Sadara, Rasulallah (s.a.w) memberitahu kita tentang perbuatan kebaikan seorang iman kepada seorang iman yang lain dalam hadith di atas. Walaupun dia tidak mampu menolong, namun dia mengusahakan supaya ada orang lain yang mamu menolong seseorang yang memeinta pertolongan. Maka kerana mengusahakan agar sahabatnya yang memerlukan di tolong, walaupun dia tidak dapat menolong, kekal dia mendapat ganjaran pahala terhadap pertolongan yang diberikan.
Pahala mengajrkan ilmu kepada orang lain
Saudara, setiap yang Islam itu terhadap seorang Islam yang lain adalah bersaudara. Maka jika seseorang itu Islam tidaklah dia menyusahkan atau menyulitkan, dan jauh sekalu menanianya sahabat sesama Islam. Maka dengan itulah seseorang itu ditegah mengumpat, mengaibkan sahabatnya, walaupun keabiban itu benar berlaku.

(-) Melabur untuk akhirat melalui ilmu

Dalam hadith berikut, seseorang yang mengajarkan ilmu mengenai Islam kepada seorang Islam yang lain, Allah (a.w) memberikan pahala kepadanya. Dan, jika dengan ilmu yang disampaikannya itu, orang yang mendengarnya atau melaksanakannya atau mengamalkannya, maka yang mengamalkan ilmu tersebut mendapat ahala, dan orang yang menyampaikan ilmu ata mengajrakan ilmu itu kepadanya juga mendapat pahala kerana menyampaikan ilmu tersebut yang wajib disampaikan dan kerana orang yang menerima ilmu darinya itu amalkannya. Pahala yang diterima oleh orang yang menyampaikan ilmu sama dengan pahala yang diperolehi orang yang mendengar, menerima ilmu dan mengamalkannya itu, tanpa mengurangi pahal orang yang mengerjakannya. Demikianlah pemurahnya Allah (a.w) kepada kita, hambaNya!
Diriwayatkan hadith dari Munziri bin Jariri (r.a), daripada bapanya berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): Barangsiapa membuat kelakuan (yakni, mengajarkan sesuatu ilmu atau amalan yang baik) maka diamalkannya (yakni, orang yang mendapat ilmu itu) dan diajarkannya (orang lain) dengan kebaikan itu baginya pahala, seperti orang yang mengamalkan dari amalan yang dia beramal dengannya tidak mengurangi dari pahala mereka (yang mengamalkannya) sedikitpun. Dan barangsiapa membuat kelakuan yang buruk (i.e. jelek) (yakni, mengajarkan kejahatan atau sesuatu ilmu yang tidak baik) maka beramal dengannya ada atasnya dan mengajarkan orang lain (diberatkan atasnya) dosa dan dosa barangsiapa yang mengamalkannya dengan kelakuan tidak baik itu tidak mengurangi dari dosa (orang lain yang beramal) tersebut sedikit pun.’ [Hadith  Ibnu Majah]
Saudara, hadith itu juga memberitahu counterfactualnya - akibat mengajarkan yang tidak baik atau mungkar atau maksiat. Orang yang diajarkan mendapat dosa kerana mengamalkan sesuatu yang ingkar atau batil yang diajarkan oleh orang tersebut kepadanya. Dia berdoa dan yang mengajarkan kemaksatan tersebut juga berdosa kerana mengajarkan kebatilan dan mendapat pula kiriman dosa dari orang yang diajarkannya yang mengamalkan apa-apa yang diajarkannya, tanpa sedikitpun menghakis atau mengurangkan dosa yang diterima oleh orang yang dia mendapat suatu imu batil dan mengamalkannya, kerana yakin dia tentang 'kebetulan' orang yang menyampaikan ilmu tersebut kepadanya.
Diriwayatkan hadith daripada Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Datang seorang lelaki kepada Rasulallah (s.a.w) maka mengajak dia (Nabi) bersedekah atasnya. Maka berkata beberapa lelaki lain: ‘Di sisiku begini dan begini.’ Berkata Abi Hurairah (r.a): ‘Maka tidak tertinggal di dalam majlis itu lelaki tersebut kecuali bersedekah atasnya dengan apa-apa (sama ada) yang sedikit ataupun banyak. Maka bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Barangsiapa membuat kelakuan (perbuatan) baik maka dikerjakan dengannya adalah bagi orang itu pahala yang sempurna, dan dari pahala dari (orang yang) mengerjakan kebaikannya dan tidak mengurangi baginya pahala tersebut sedikitpun. Dan barangsiapa membuat perbuatan (kelakuan) kejahatan maka dikerjakannya dengannya, maka baginya berat atasnya sempurna dari dosa yang dikerjakan dan yang mengerjakan dengannya (oleh orang lain), dan tidak dikurangi sedikitpun dosa-dosa mereka (yang mengerjakannya) sesuatu.’ [Hadith Ibnu Majah]
Hadith di atas ini juga menceritakan prinsip atau ketetapan yang sama.

(-) Pahala dan dosa berdakwah

Saudara, ramai orang yang akui dirinya Islam, tetapi kerana kejahilan ilmu atau kerana falsafah dan fahaman hidup mereka dipengaruhi oleh mahaguru atau pemimpin mereka, seringkali melakukan pelbagai tindaktanduk dan perbuatan yang merugikan dirinya. Kadang-kadang kononnya dengan tuuan mencari pahala kononnya mencegah kemungkaran. Ini sering berlaku dalam perkara ilmu.
Saudara, hadith di atas menyebutkan satu lagi bentuk pelaburan akhirat bagi kita yang akui dirri kita Islam. Tetpi, kalau kita jahil ilmu atau dipengaruhi oleh orang yang jahil ilmu atau yang mempunyai agenda tersendiri, maka kiat juga mendapat habuan dosa kerana mempercayai mereka dan mengikut ajaran atau ajakan mereka.
Diriwayatkan hadith daripada Anas bin Malik (r.a) katanya hadith daripada Rasulallah (s.a.w) sesungguhnya bersabda: ‘Dimanakah apa-apa yang mengajak (berdakwah) dengan dakwah kepada kesesatan dan diikuti oleh mereka (yang didakwahkan oleh yang berdakwah), maka bahawasanya baginya seperti dosa orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi dosa dari dosa orang yang mengerjakannya sedikitpun. Dan (sesiapa yang) mengajak (berdakwah) kepada petunjuk (yakni, kebaikan), maka sesungguhnya baginya pahala seumpama pahala orang-orang yang mengikutnya, dan tidak mengurangi sedikitpun dari pahala mereka (yang mengikutnya)’ [Hadith  Ibnu Majah]
Contoh: Dalam perkara aqidah seseorang mungkin memberitahu kita supaya kita menyemak semula setiap amalan dan ibadah kita supaya sejajar dengan ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w), kerana setiap amalan dan ibadah yang menyelisihi atau menyimpang dari atau bertentangan dengan ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w), tidak diterima Allah (a.w). Maka kita usahakan belajar ilmu sejajar denga usulan atau saranan atau nasihat orang tersebut. Maka kita membetulkan segala amalan dan ibadah kita, maka kita terselamat dari mendapat dosa dan mendapat pahala pula. Orang yag memberitahu kita perkara menyemak ilmu dan membetulkan amalan terdahulu itu mendapat pahala sebagaimanan pahala yang kita dapatu, tanpa mengurangi pahala kita yang mengamalkannya.

(-) Mengajak kepda hidayah

Saudara, hadith berikut menyebut entang satu lagi pelaburan akhirat yang memanfaatkan kita, iaitu mengajak seseorang Islam yang lain kepada hidayah yang benar.
Hidayah adalah hak Allah (a.w). hanya Allah (a.w) yang berkuasa mengurniakan hidayah kepada kita. Hudayah terbaik yang dicontohkan kepada kita adalah hidayah yang dibawakan dan didemokan oleh Rasulallah (s.a.w). Allah (a.w) itu amat menyayangi hambaNya yang Islam dan beriman. Jika hambaNya berusaha mencari hidayah, maka akan diberikan olehNya. Hidayah tidak akan datang menggolek. Ia perlu diusahakan sendiri. Kebanyak kita orang Melayu belum mendapat hidayah Islam, kerana ita Islam atas dasar dilahirkan dari keluarga Islam dan dibimbing oleh kedua ibbapa kiat yang Islam yang menerima Islam secara warisan. Islam kita hanya sah dengan ilmu. Dan, ilmu yang wajib kita cari dan pelajari serta fahami dan jadikan asas panduan amalan dan ibadah, malah kehidupan adalah al-Quran dan as-Sunnah. Kalau kita belajar al-Quran dan as-Sunnah sudah pasti Allah (a.w) menunjukkan jalanNya untuk mendapat syurga. 'Siratul mustaqim' itu aalah hidayah yang menunjukkan kota kepada jalan untuk selamat dari neraka dan berjaya mendapat syurga.
Diriwayatkan hadith daripada Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Sesungguhnya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Barangsiapa mengajak kepada hidayah (yakni, petunjuk kepada mengikuti ajaran al-Quran (yakni, mentaati Allah (a.w) (i.e. al-Quran) dan (petunjuk kepada as-Sunnah, yakni jalan mentaati) Rasulallah (s.a.w) (i.e. as-Sunnah) adalah baginya dari pahala seperti pahala barangsiapa mengikutinya, tidak mengurangi sedikitpun demikian pahala dari mereka yang mengikutinya sesuatupun. Dan barangsiapa mengajak kepada kesesatan (i.e. sesuatu yang batil, yakni tiada dalam al-Quran dan as-Sunnah), maka diberatkan ke atasnya (yakni, ditanggungnya) dari dosa-dosa orang yang mengikuti ajakannya, tidak dikurangi sedemikian dosa-dosa dari mereka yang megikutinya sedikitpun.’ [Hadith Ibnu Majah]
Saudara, ada orang Islam yang akui dirinya berilmu tetapi mengamalkan banyak amalan an badah yang bertentangan dengan ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Kemudian, dalam kejahilan kita pla, kita diajar oleh mereka ilmu mengenai sesuatu amalan dan ibadah atau cara dan kaedah mengerjakan amalan dan obadah yang batil - berlainan dari ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) - kita amalkan, maka kita mendapat dosa dan dia yang mengajarkan kita juga mendapat kiriman dosa dari apa yang kiyta amalkan, tanpa sedkitpun manghais dosa yang kita dapati kerana amalkan kebatilan yang diajarkannya kepada kita itu.

(-) Membuat kebaikan atau kejahatan

Saudara, dalam perkara kebaikan - amal makruf, dan perkara kejahatan - kemungkaran, akibatnya serupa. Inilah mesej dalam hadith berikut:
Diriwayatkan hadith dari Abu Huzaifah (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Barangsiapa mengerjakan pekerjaan yang baik (yakni, amal makruf), maka beramal dengannya selepas itu (yakni, orang yang diajarkannya), adalah baginya (orang yang mengajarkan pekerjaan yang baik itu) pahala seperti pahala mereka dari selain (yakni, orang yang mengikuti ajaran bainya) apabila mengerjakan orang-orang itu. Dan barangsiapa mengerjakan kerja-kerja keburukan maka mengerjakannya (oleh orang lain yang diajar olehnya) dengan kerja keburukan itu sesudah itu ada di atasnya (orang yang mngajarkan pekerjaan buruk itu) dosa seperti mereka dari selainnya (yakni, yang mengikutinya) bahawa tidak dikurangi dosa-dosa mereka (yang mengikuti ajaran keburukan itu) sedikitpun.’ [Hadith  Ibnu Majah]

(-) Tanggungjawab orang yang berdakwah
Saudara, setiap kita akan ditanya tentang apa yang kita katakan tentang agama kita di akhirat kelak. Bercakap sesuatu tentang Islam adalah suatu bentuk dakwah. kita dipertanggung jawabkan kelak diakhirat apa yang kta dakwahkan semasa di dunia. Kalau dakwah kita itu sahih atau benar berdasarkan ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w), maka selamatlah kita dan kita mendapat pahala kerana dakwah kita dan kiriman pahala dari orang yang kita dakwahkan dan mereka amalkan apa yang kita dakwahkan kepada mereka.
Diriwayatkan hadith daripada Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Barangsiapa dari mereka yang mengajak (berdakwah) dengan ajakan kepada sesuatu (perkara mengenai agama, yakni al-Quran dan as-Sunnah) kecuali ditahan mereka pada hari qiamat untuk ditanya kerana dakwahnya (atau ajarannya) apa-apa ajaran yang dia mengajak atasnya. Dan jika diajaknya (pula oleh) lelaki pada lelaki yang lain (yakni, mengajarkannya pula orang lain).’ [Hadith  Ibnu Majah]
Sayangnya, berapa ramaikah para 'ulama' atau mereka yang mengakui dirinya ualamk atau da'i yang sanggup berdakwah? Berapa ramaikah yang diberikan ilmu dan mendapat ilmu - ilmu al-Quran dan as-Sunnah - yang sanggup berdakwah atau menyampaikan ilmunya kepada orang lain? Kalaupun sanggup berdakwah berapa ramaikan orang-orang golongan sedemikian itu berdkwah kerana Allah (a.w) dan bkan kerana dunia? Dan, lebih serius lagi persolanannya, berapa ramaikah orang yang berilmu berdakwah tanpa megaharpkan fee atay bayaran? Kalau berdakwah meminta fee atau bayaran, maka adakah mereka tergolong dari kalangan orang yang 'memperdagangkan agamanya demi dunia'? Kemungkinan besar. Islam tidak menyuruh orang yang berilmu menyampaikan ilmu mereka dengan menagih bayaran ...

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment