Thursday, November 6, 2014

Orang Islam yang rugi setiap saat siapa?

Assalamualaikum,
saudara, Allah (a.w) amat pemurah terhadap hambaNya dalam semua perkara sehinggakan amalan yang sedikit mendatangkan ganjaran pahala yang banyak. Contoh: dalam perkra ilmu, Rasulallah (s.a.w) memberitahu seseorang yang melapangkan masanya untuk mencari dan belajar ilmu mengenai agama Islam dengan tujuan untuk memhami tuntuan Islam dan memperbetulkan amalan dan ibadahnya dan meningkatkan keimanan dan ketqwaan kita, mendapat ganjaran pahala seumpama pahala berjihad fi sabilillah. Malah, seseorang yang berilmu - ulama' - berkedudukan yang amat istemewa dalam Islam jikalah dia sanggup menyebarkan ilmu yang dia miliki kepada orang lain. Maka dia mendapat pahala kerana menyebarluaskan ilmunya. Jika orang yang menerima ilmu darinya mengamalkan ilmu tersebut, maka dia yang mengajarkan ilmu mendapat ganjaran pahala sama dengan pahala amalan orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahalaorang tersebut.

Sadara, berapa ramaikah mufti, ulama', ilmuwan didalam bidang keagaman yang dengan rela serta ikhlas hati menyebarluaskan ilmu mereka? Konsep berdakwah adalah ditujukan kepada para ilmuwan - kerana hanya orang yang berilmu sahaja yang sewajarnya berdakwah. Kalau orang jahil berdakwah maka timbullah kumpulan songsang atau sesat dalam masyarakat. Dia jahil ilmu dan dia pula memimpin orang-orang jahil dengan menggunakan kecerdikan akal fikirannya untuk menyelewengkan ajarannya yang batil demi mencari pengaruh atau kesenangan dunia. Mereka ini adalah menganianya dir sendiri kerana menonjolkan kefakihan mereka tanpa memiliki ilmu yang haq. Ada juga golongan orang yang berilmu yang telah selesa hidup kerana menjawat jawatan yang bergaji lumayan dalam agama tidak mahu menyebarkan ilmu mereka, kecuali diimbuh dengan ukhra yang munasabah pada fikiran mereka. Mereka mungkin melakukan apa yang dikatakan memperdagangkan agama kerana mencari keuntungan duniawi yang sedikit.
Ramai ara motivator hari ini begitu popula kerana pandai bercakap dan menampilkan diri sehinggakan dinobatkan sebagai ulama' walhal tidakpun pernah belajar ilmu mengenai agama Islam, selain membaca buku-buku karangan manusia semata-mata, kemudian menyampaikan ilmu yang mereka baca!
Saudara, setiap kita yang akui diri kita Islam wajib belajar ilmu. Mengapa? Kerana ilmu menjelaskan kepada kita apakah maksud perintah Allah (a.w) dalam firmanNya berikut:
Firman Allah (a.w): ‘Wa-ma khalaqtul jinna wal-insa illa liya’budini.’ (Yang bermaksud: ‘Aku (Allah (a.w)) tidak jadikan jin dan manusian kecuali dengan tujuan untuk mengabdikan diri kepadaKu)Ayat 56: az-Zariat
Tanggungjawab manusia apabila diber pelyang hidup di dunia adalah untuk mengabdkan diri kepada Allah (a.w), dan hanya ilmu yang memperjelaskan bagaimana mengabdikan diri kepada Allah (a.w) mengikut bentuk=bentuk pengabdian, cara dan kaedah mengabdikan diri kepada Allah (a.w). Dan, dengan ilmu juga kita faham firman Allah (a.w):
Firman Allah (a.w): 'Ya aiyuhallazina amanu qu anfusakum wa-ahlikum nara' (Yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka) - Ayat 6: at-Tahrim
Allah (aw) memperingatkan kita supaya menjaga diri kita dan diri keluarga kita  ibu bapa, isteri/suami dan anak serta cucu cicit dari terjerumus ke dalam neraka di akhirat kelak! Allah (a.w) memberitahu manusia, khususnya kita yang akui diri kita Islam, bahawa di akhirat kelak - selepas matinya kita, ada hisaban dan ada pengadilan di mahkamah agung Allah (a.w) - dan mahkamah itu memutuskan apakah kita dapat syurga (tak bersalah dalam dunia) atau masuk neraka (kerana bersalah ketika di dunia, tidak akur dengan perintah pada Ayat-ayat a-Quran dan ketetapan as-Sunnah)! Apabila Rasulallah (s.a.w) ditanya oleh para sahabat bagaimana mempastikan dia dan keluarganya tidk masuk neraka berdasarkan firman Allah (a.w) pada Ayat 6: at-Tahrim itu, Rasulallah (s.a.w) memberitahu supaya buatlah atau lakukanlah atau kerajakanlah segala sesuatu yang disukai oleh Allah (a.w) dan tinggalkan atau jauhi apa-apa yang dibenci Allah (a.w). Kita hanya tahu apa yang diskai dan dibenci dengan ilmu - ilmu al-Quran dan as-Sunnah. Orang yang mengamalkan bida'ah, sebagai contoh adalah orang yang jahil ilmu atau orang yang menentang tanpa mereka sedari sendiri yang mereka menentang ketetapan Rasulallah (s.a.w), perkara yang sangat dibenci Allah (a.w)!

Kewajipan belajar ilmu

Saudara, sehubungan itulah kita wajib belajar ilmu. Bukan sebarang ilmu tetapi ilmu yang diwajibkan kita umat Islam belajar. Kerana mengaji atau belajar ilmu mengenai agama Islam itu wajib, tidak boleh dinombor-duakan, sedangkan ketika hidup kita sanggup berbelanja dan berhabis-habisan mencari ilmu dunia atau menyekolahkan anak-anak kita untuk dapatkan ilmu dunia, ampai ke menara gading, supaya berjaya di dunia! Kita abaikan kebajikan akhirat kita dan anak kita, tidak berbelanja sedikitpun unutk mencari ilmu akhirat suaya faham dan bersedia untuk kehidupan yang lebih panjang tanpa batasan waktu pula!
Diriwayatkan hadith daripada Anas bin Malik (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Talabul ‘ilmu faridatun ‘ala kulli muslimin. Wa-adi’ul-‘ilmi ‘inda ghairi ahlihi ka-muqalladil-khanaziri jauhara wa-lukluk waz-zahab.’ (Yang bermaksud: Menuntut (belajar) ilmu (iaitu ilmu al-Quran dan as-Sunnahitu) fardu (wajib) atas setiap orang Islam. Dan meletakkan (atau mengajar ilmu) oleh seseorang selain daripada ahli ilmu seumpama mengalongkan rantai yang diperbuat daripada mutiara, permata dan emas ke leher babi.’ [Hadith Ibnu Majah]
Apabila kita tiidak usahakan menyempatkan masa dalam hidup kita untuk belajar ilmu mengenai Islam, maka kita mengahadapi risiko yang pasti - sama ada kita terlibat dalam perkara-perkara yang syirik atau beramal dan beribadah dengan amalan dan ibadah yang tidak diakui oleh Allah (a.w) atau kita takpa sedar terkeluar dari Islam, wal iya zubillah.


Ilmu yang wajib dipelajari apa?

Saudara, janganlah kita mensia-siakan hidup kita - semasa masih bernyawa - dengan melupakan tanggungjawab mengilmukan diri kita. Hanya dengan ilmu kita terpandu, dengan syarat kita belajar il u yang benar dari sumber yang benar dan dari guru yang benar. Ramal orang belajar ilmu secara lazim, iaitu mendengar ceramah sana dan sini, tapi tidak sempurna. Maka dapat sedikit dan tertinggal banyak. Malah boleh dipengaruhi oleh kebatilan yang disampaikan oleh orang yang petah bercakap, tetapi sebenarnya telah menyumpang dari ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w).

Diriwayatkan hadith daripada Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ass (r.a) berkata: ‘Bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Al-ilmu thalathatun, wama siwa zalika fahua fadlun: Ayatun muhkamatun, au sunnatun qaimatun au faridatu ‘adilatun.’ [Yang bermaksud: Bahawasanya ilmu yang wajib dipelajari itu adalah tiga, adapun di belakangnya (yakni, selepas ilmu yang tiga itu) maka ilmu sedemikian baik: (Ilmu yang diwajibkan) iaitu (pertama) ayat-ayat yang menghukum (yakni, al-Quran), (kedua) as-Sunnah yang tegak (yakni, al-hadith atau as-Sunnah), dan (ketiga) hukum faraid yang adil.][Hadith Abu Daud & ibnu Majah]
Saudara, ilmu yang benar dalam Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah. Panduan hidup orang iman adalah al-Quran dan as-Sunnah, bukan kitab-kitab karangan manusia! Manusia boleh buat silap, tapi Allah (a.w) dan RasulNya pasti tidak silap. Maka dengan itulah Allah (a.w) memberitahu kita kalau kita berpandukan al-Quran dan as-Sunnah, syurga pasti kita dapati, kerana itulah saja jalan ke syurga dan selamat dari neraka, masya Allah.


Faedah belajar ilmu yang haq

Saudara, selain yang disebutkan dalam hadith di atas itu, belajar ilmu adalah merupakan suatu pelaburan akhirat yang banyak manfaatnya, dari segi dividen akhirat, seperti yang dijelaskan dalam hadith berikut. Pernahjah saudara terfikir begitu pemurahnya Allah (a.w) dan begitu bodohnya kita manusia?

Diriwayatkan hadith dari Anas b Malik (r.a) berkata bahawa Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Iza jalsal-mu’allimu baina yadailal-‘alima fatahallahu ta’ala ‘alaihi sab’ina baban minalr-rahmatin; wa-la yaqumu min ‘indihi illa kayaumi waladathu ummuhu; wa-‘atahullahu bikullii harfin thawaba sittina syahidan; wa-kutiballahu lahu bikulli hadithin ‘ibadatan sab’ina sanatan; wa-banallahu lahu bikulli waraqati, kullu waraqati madinatin mithlad-dunya ‘asyaratan marratan.’ (Yang bermaksud: Ketika duduk seorang yang mencari ilmu (yakni, belajar ilmu) antara dia orang yang mengajarkan ilmu (maksudnya yang mengajarkan ilmu sejajar dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah) (pahala yang didapatinya adalah) (pertama) membuka Allah (a.w) yang maha tinggi atasnya (yakni, baginya) enam puluh (60) pintu-pintu kerahmatan; (kedua) dan tidaklah berdiri dia di sisinya kecuali seumpama seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya (yakni, dalam keadaan fitrah, tanpa dosa); dan (ketiga) mendatangkan oleh Allah (a.w) dengan setiap huruf (yang dipelajarinya) pahala tujuh puluh orang yang mati syahid; dan (keempat) ditulis oleh Allah (a.w) baginya dengan setiap hadith (yang dipelajarinya) ibadah tujuh puluh (70) tahun; dan (kelima) dibangunkan oleh Allah (a.w) baginya dengan setiap wang di kota tersebut (yang dibelajanya), setiap matawang (yakni, ringgit) kota seumpama nilai dunia seisinya digandakan sepuluh (10) kali ganda.) [Hadith ad-Dailami] 
Ada lima  jenis dividen akhirat yang kita peroleh dengan mengaji atau belajar ilmu. Dalam dunia kita melabur menghabiskan banyak sumber tetapi belum pasti dapat apa-apa kemanfaatan. Dalam agama melabur sedikit mendatangkan pulangan yang beitu banyak. hanyalah manusia itu bak kata Allah (a.w) lalai dan kufur nikmat ...
Pernahkah saudara terfikir dan memikirkan? Malangnya, manusia hari ini yakinkan dividen dunia dan tidak begitu yakin dengan dividen akhirat, walhal akhiratlah yang sangat berat kelak bagi kita jika kita tidak bersedia.

Jazakallahu khairah

1 comment: